Senior jurist schadeafwikkeling mijnbouw

Senior jurist schadeafwikkeling mijnbouw
  • Groningen
  • Detachering,  Vast,  ZZP
  • WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa principal recruitment consultant

De senior jurist heeft als primaire taak het beoordelen van complexe schadeverzoeken, inclusief het voorbereiden van de beslissingen in primo in deze zaken. De senior stelt daarmee de IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen. De senior jurist adviseert het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen.

• Het verstrekken van juridisch advies over de Tijdelijke Wet Groningen en de daarmee samenhangende regelgeving, het aanwezig zijn bij het horen in de primaire fase, het opstellen van schadevergoedingsbeslissingen, het behandelen van algemene juridische procedures (Wob, klacht, gegevensbescherming), de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.

• Het mondeling en schriftelijk verdedigen van een bestreden besluit bij de onafhankelijke bezwaaradviescommissie.

Functie-eisen

  • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van: de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, positie van een deskundige, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure met een adviescommissie.
  • Ervaring als jurist in het schadevergoedingsrecht.
  • Ervaring met behandeling van bezwaarzaken, beroepszaken en juridische advisering
  • (Omgevingsrechtelijke) kennis van de regels rond het inschakelen van externe deskundigen is een pré

Competenties

Communicatief vaardig. Zowel schriftelijk als mondeling

Klant- /op de bezwaarde gerichte houding

Resultaatgericht

Analytisch

Bestuurlijke/politieke en maatschappelijke sensitiviteit

Proactief en in teamverband zelfstandig kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1 jaar voor 32/36 uur per week. De functie kan worden uitgevoerd in dienst bij Yacht, maar ook als zelfstandig ondernemer. Veel werkzaamheden kunnen vanuit huis worden verricht met uitzondering van de inwerkperiode, waarbij wat meer uitleg op locatie noodzakelijk is. Wenselijk is om wanneer de regelgeving het toelaat, na de inwerkperiode, 1 dag per week op kantoor te werken.

Bedrijfsinformatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers. Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-

organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate

Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa principal recruitment consultant

Vragen?

recruiter Astrid Tjoa

Astrid Tjoa

principal recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Astrid Tjoa

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod