Applicatie portfoliomanager Lifecycle management

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Detachering,  Vast,  ZZP
 • HBO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Maartje van Berkum avatar
Maartje van Berkum junior recruitment consultant

Het ministerie van BZ heeft de ambitie om Lifecyclemanagement in te voeren zodat applicaties ‘fit for purpose’ zijn en blijven, mede naar aanleiding van bevindingen van de Algemene Rekenkamer in 2019. Sinds maart 2021 is een werkgroep aan de slag om LCM binnen BZ te verbeteren. Alhoewel veel denkwerk is verricht en producten in concept aanwezig zijn, is de voortgang nog onvoldoende. Er is gekozen voor een nieuwe aanpak voor het vervolg. Samengevat: van tekentafel naar uitvoering.
De focus ligt op ‘daadwerkelijke uitvoering in praktijk met betrokkenheid van de systeemeigenaren’. Met als doelstelling om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderhoud van applicaties bij de systeemeigenaren (business) te krijgen en IDI daarin ondersteunt. Daarbij wordt gestart met een selectie van applicaties om zo ervaring op te doen en de capaciteitsvraag realistisch te houden.

Op te leveren resultaten:
1. Procesbeschrijving LCM beschreven en vastgesteld;
2. LCM werkend voor selectie van kritieke applicaties van BZ onderdeel (14 stuks), concreet per applicatie is vastgesteld:
a. Technische en business waarde
b. Beoordeling status applicatie en conclusie over benodigd onderhoud / vervolg (= start onderhoudsplan)
3. Up to date applicatieportfoliomanagement, LCM documentatie van applicaties op Sharepoint-site
4. Evaluatie aanpak LCM voor overige onderdelen van BZ
5. Migratie applicatieportfolio van MAVIM naar Blue Dolphin

De opdracht
1. Opleveren resultaten hiervoor genoemd
2. Projectleiding, dagelijkse aansturing, voortgang bewaking en organiseren van sessies etc
3. Verwerken input tot beschreven producten (aantoonbare documentatie van proces, vastgestelde waarde per applicatie en onderhoudsplannen)
4. Uitvoeren migratie
5. Bijhouden applicatieportfolio Voor de uitvoering en inhoudelijke input is een multidisciplinaire werkgroep aanwezig bestaande uit oa Systeemeigenaar uit de BZ directie, Servicelevelmanager, Business consultant, Security adviseur, Portfoliomanager, Architect, evt aangevuld met specifieke expertise rondom kosten of contractmanagement. De aanwezige producten die in concept aanwezig zijn (bijvoorbeeld methode om business / technische waarde vast te stellen), worden door de werkgroep als complex ervaren. Behoefte is aan een eenvoudiger en meer pragmatische aanpak. De opdracht start dan ook met het vaststellen van deze eenvoudiger aanpak.

Achtergrond opdracht
Werkomgeving Bij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen.
De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in de directie IDI. IDI regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen.
Onderdeel van IDI is het cluster Strategie en Portfolio (IDI/SP), dat is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische I(CT)- koers en is het CIO-office van het ministerie. Onderdeel van SP is het team portfoliomanagement bestaande uit 3 portfoliomanagers, dat verantwoordelijk is voor het Integraal I(CT)-portfoliomanagement voor zowel innovaties, projecten als bestaande diensten met een omvang van jaarlijks ca 100 miljoen euro. Werkzaamheden betreffen het gehele proces: van het beheren van de portfolios, tot het analyseren en strategisch adviseren aan het topmanagement over te volgen prioriteitsstelling

Functie-eisen

 • Aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met projectmanagement in een complexe omgeving (grote organisatie/ departement);
 • Aantoonbare ruime kennis en ervaring rond serviceportfolio Management 
 • Aantoonbare ervaring in het opzetten en verbeteren van applicatieportfolio en lifecyclemanagement en advisering daarover op managementniveau;
 • Academisch werk- en denkniveau, door middel van opleiding of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring;
 • PRINCE II of vergelijkbaar
 • Management of portfolios (MoP) of vergelijkbaar
Je bent uiterlijk per 15 september beschikbaar.

Competenties

• Plannen en organiseren 
• Resultaatgerichtheid;
• Communicatief vaardig.
• Analytisch denkvermogen;
• Creatief;
• Overtuigingskracht;
• Constructief kritische houding;

Arbeidsvoorwaarden

Deze rol staat zowel open voor ZZP als inhuur

Bedrijfsinformatie

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)- voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)- professional.

De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.

IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Maartje van Berkum avatar
Maartje van Berkum junior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Maartje van Berkum

Maartje van Berkum

junior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Maartje van Berkum

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod