Dossierbeoordelaar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Groningen
 • Detachering
 • HBO, WO
 • 36 uur
Elia van Bergen avatar
Elia van Bergen junior recruitment consultant

In de functie van dossierbeoordelaar ben jij verantwoordelijk voor de aanvragen (dossiers) voor een schadevergoeding door mijnbouwschade.

De dossiers die bij jou als dossierbeoordelaar komen te liggen hebben een gemiddelde complexiteit. Het is jouw taak om te beoordelen wat nodig is een beslissing op de aanvraag te kunnen nemen, de aanvraag vervolgens te toetsen, en een conceptbesluit op de aanvraag te schrijven. Dit concept wordt dan ter besluitvorming bij Instituut Mijnbouwschade Groningen neergelegd. Je stemt zaken af met de betrokken afdelingen, en ook voer je in voorkomende gevallen zienswijzegesprekken met de aanvrager.

De werkzaamheden bestaan uit:
1. Bredere toetsing, te weten, naast juridisch, ook financieel en bouwkundig.
2. De juridische toetsing bestaat onder meer uit het analyseren en beoordelen op basis van vergewisplicht (voldoen aan het Besluit mijnbouwschade Groningen, de Algemene wet bestuursrecht, waar onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
3. Beoordelen en voorstellen tot afdoening van door aanvragers ingediende zienswijzes waarin een heterogeen aantal onderwerpen kan zijn benoemd.
4. Begeleiden en controleren van concepten die zijn opgesteld door de ondersteuners (FEA), waarbij toetsing van die producten plaatsvinden op alle aandachtsgebieden die relevant zijn voor het besluit.
5. Het adviseren over het aandachtsgebied in de vorm van beslisnotities, waarin vraagstuk en voorgestelde oplossing wordt voorgedragen.
6. Het bijhouden en analyseren van gevolgen voor de uitvoering van wijzigingen of aanpassingen in het Besluit mijnbouwschade Groningen of aanpalende regels, en via notities voorstellen hoe aanpassingen kunnen worden verwerkt in de werkstromen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding Rechten.
 • Sterke schriftelijke en mondelinge communicatie vaardigheden.
 • Kennis van bestuursrecht is een pre.

Competenties

 • Proactief en in staat om in teamverband en zelfstandig te kunnen werken.
 • Analytisch en doortastend.
 • Oordeelsvorming en plannen & organiseren.
 • Integriteit en zelfontwikkeling.
 • Klant- en resultaatgerichtheid.
 • Samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 6 maanden, met de optie tot verlenging.

Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren (schaal 10) en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

Bedrijfsinformatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Op 19 maart 2018 is het nieuwe schadeprotocol in werking getreden en is het schadeloket van de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gestart. Per 1 julis is TCMG overgegaan in een Zelfstandig Bestuurs Orgaan, Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). IMG geeft

naast de regulieren schademelding ook uitvoering aan de waardedalingsregeling en immateriele schade.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.

Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.

Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Elia van Bergen avatar
Elia van Bergen junior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Elia van Bergen

Elia van Bergen

junior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Elia van Bergen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod