Communicatie Adviseur Externe Communicatie A9BAHO

Rijkswaterstaat
 • Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam
 • Detachering,  ZZP
 • HBO
 • 32 uur
Nathalie de Munnik avatar
Nathalie de Munnik recruitment consultant

Als medior communicatieadviseur externe communicatie bij het project A9BAHO maak je onderdeel uit van het communicatieteam SAA dat naast jijzelf bestaat uit:

⦁ Portefeuillehouder communicatie & strategie, lid van de programmadirectie, die verantwoordelijk is voor de inrichting en werkwijze van het communicatie

team binnen het programma SAA en het imago van SAA.

⦁ 1 communicatieadviseur interne en externe communicatie voor het project A9BAHO (Badhoevedorp – Holendrecht 

⦁ 1 redacteur voor het online bezoekerscentrum (OBC) SAA

Je maakt naast het communicatieteam SAA deel uit van het omgevingsteam A9BAHO. Je werkt hierin nauw samen met je collega communicatieadviseur interne en externe communicatie, de omgevingsmanager, twee omgevingsadviseurs en de projectmanager van het project.

Doordat het project A9BAHO deel uitmaakt van het programma SAA dat voor communicatie en omgevingsmanagement onder West-Nederland Noord (WNN) van Rijkswaterstaat valt, bestaat ook een lijn naar de communicatieregisseurs/-persvoorlichters van WNN en de programmadirectie van SAA. De communicatieregisseur/persvoorlichter A9BAHO neemt ook deel aan het drie-wekelijkse overleg van het communicatieteam SAA.

Voor elk project van SAA wordt een extern communicatie(actie)plan opgesteld volgens een vast format. In deze communicatieplannen wordt specifiek voor dat project ingegaan op de doelgroep, mijlpalen en middelen. Deze communicatie(actie)plannen passen in de communicatiestrategie SAA. Voor de andere projecten in de SAA corridor is hetzelfde gedaan. De communicatieadviseur stelt deze plannen op.

Het externe communicatieplan voor het project A9BAHO is onder andere gebaseerd op:

- Planning van de Planstudie

- Projectplan van de A9 Amstelveen (A9BAHO)

- Afspraken met gemeenten, wegbeheerders en belangenverenigingen

- Het communicatieplan sluit aan bij de kaders/richtlijnen RWS (WNN/C&S)

De resultaten van de communicatie van de A9BAHO worden ook tussentijds geëvalueerd. De uitkomsten kunnen gebruikt worden voor bijstellingen in de communicatieaanpak. In het communicatie(actieplan) staat ook een kalender opgenomen met daarin communicatiemiddelen en mijlpalen. De medior communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het tot stand komen van deze middelen bij een full servicecommunicatiebureau dat gecontracteerd is door RWS.

Binnen SAA zijn de kernwaarden VET (Voorspelbaarheid, Efficiency en Teamwork). Daarom levert de medior communicatieadviseur waar nodig een bijdrage aan activiteiten van het programma. Denk aan communicatiewerkzaamheden voor het SAA-project A9BAHO, publieksvragen (0800-lijn van RWS) en activiteiten op het gebied van teambuilding. Hij of zij werkt nauw samen met de collega communicatieadviseur interne en externe communicatie A9BAHO onder het motto ‘Intern beginnen is extern winnen’. 

Welke taken/werkzaamheden vallen onder de opdracht Externe communicatie:

 • Adviseren over communicatiezaken. Daarbij de politiek-bestuurlijke context in met name de gemeente Amstelveen vertalen naar een concrete communicatieaanpak (de collega communicatieadviseur doet dat voor de gemeenten Ouder-Amstel en Haarlemmermeer)
 • Adviseren aan en afstemmen met de omgevingsmanager en omgevingsteam en indien nodig de projectmanager over externe communicatie
 • Contact onderhouden en afstemmen met communicatieadviseur van opdrachtnemer (consortium dat het DBFM-contract uitvoert)
 • Contact onderhouden en afstemmen met communicatieadviseurs van belangrijke stakeholders
 • Monitoren wat actueel speelt in het project en dit vertalen naar de communicatiekalender en communicatieactiviteiten
 • Actueel houden van de communicatiekalender
 • Actueel houden van de website en het online bezoekerscentrum (inclusief het onderhouden van contacten met de afdeling CD/Communicatie/Expertise/Online (online team)
 • De adviseur levert proactief content aan voor het online bezoekerscentrum SAA en specifiek aan het Belevingscentrum InZicht in Amstelveen (een fysiek informatiecentrum waarin gemeente Amstelveen en Rijkswaterstaat samen informatie geven over hun projecten)
 • Uitvoeren, initiëren en coördineren van communicatieactiviteiten voor A9BAHO
 • Actueel houden van de Q&A’s (inclusief het onderhouden van contacten met de landelijke informatielijn van RWS)
 • Actueel houden van presentatiemateriaal (bijv. powerpoint presentaties)
 • Leveren van (concept)persberichten
 • Faciliteren en regievoering van projectgebonden externe evenementen en kleinschaligere activiteiten voor de omgeving
 • Afstemming met de afdeling Communicatie & Strategie (C&S) van WNN, het communicatieteam SAA en indien relevant – bijv. bij projectoverstijgende zaken – met de portefeuillehouder communicatie & strategie
 • Realiseren van middelen zoals advertenties en factsheets en (digitale) nieuwsbrieven voor publiekscommunicatie
 • Aanspreekpunt namens het bureau tijdens het project

Deze lijst is niet compleet en er wordt verwacht van de medior communicatieadviseur externe communicatie dat deze volledig meedraait in het communicatieteam SAA.

Gedurende het project dient de medior communicatieadviseur in eerste instantie als aanspreekpunt en als adviseur voor de omgevingsmanager te worden ingezet. Uitvoerende werkzaamheden kan deze adviseur delegeren naar het full servicecommunicatiebureau. De medior communicatieadviseur is – in afstemming met de collega medior communicatieadviseur A9BAHO – voor dit bureau aanspreekpunt.

Overleg

De communicatieadviseur neemt deel aan de volgende overleggen:

- 1 x per 3 weken communicatieoverleg met het communicatieteam SAA

- 1 x per week omgevingsoverleg met het omgevingsteam A9BAHO 

Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de communicatieregisseur-/persvoorlichter van de afdeling Communicatie & Strategie (WNN RWS) en wanneer relevant voor het programma de portefeuillehouder communicatie & strategie SAA.

Functie-eisen

 • Kandidaat beschikt over HBO-werk en denkniveau 
 • Kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding richting communicatie.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met externe communicatie

Pré:

 • Kennis en ervaring heeft met complexe infrastructuurprojecten. Met complexe infrastuctuurprojecten bedoelen we grote projecten met veel verschillende stakeholders die veelal allemaal verschillende belangen hebben. Het SAA-project A9BAHO bevindt zich in een dikbevolkt gebied en het project loopt langdurig. Daarbij komt dat het onderdeel is van een programma wat maakt dat eenduidige communicatie noodzakelijk is in relatie tot verwachtingsmanagement van stakeholders (die soms hetzelfde zijn binnen het programma van vijf projecten
 • Kennis en ervaring heeft met Rijkswaterstaat en bij voorkeur van weguitbreidingsprojecten 
 • Ervaring heeft met het werken in een programma. (bij programma’s denken wij aan verschillende projecten met samenhang) 
 • Kennis en ervaring heeft met sociale media, ervaring met filmen/vloggen  

Competenties

 • Communicatief vaardig: open uitstraling, onderkent de diverse belangen, luistert goed, en praat gemakkelijk;
 • Flexibel gedrag: Indien zich problemen, kansen of uitdagingen voordoen, of als het werk dit verlangt, de eigen werkstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. Past zich snel aan en opereert even goed in teams als zelfstandig (‘out of the box’ denker: staat open voor creatieve en innovatieve oplossingen en/of ontwikkelingen);
 • Beheersing operaties: Het op effectieve wijze -binnen de gestelde doelen- prioriteiten bepalen. Tijdig de benodigde acties en middelen aangeven en realiseren om gestelde doelen te kunnen realiseren;
 • Stressbestendig: Bestand tegen het werken onder hoge druk;
 • Proactief: Denkt vooruit, handelt zodanig dat in de toekomst voorziene gebeurtenissen ondervangen worden, neemt initiatieven en gaat voortvarend te werk;
 • Informatieanalyse: Signaleren en herkennen van belangrijke informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen tussen gegevens.

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: 1-7-2022

Einddatum: 31-10-2023

Reageren vóór 1-7-2022 met cv en motivatie

Bedrijfsinformatie

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

Het programma weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) kent sinds januari 2012 een definitief Tracébesluit. De SAA-projecten A10-Oost/A1 Diemen, A1/A6 Diemen – Almere Havendreef, A6 Almere Havendreef-Almere Buiten-Oost en A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) zijn resp. in 2014, 2018, 2019 en 2020 afgerond. Het park op de Gaasperdammertunnel, een groene verbinding die de wijken Bijlmermeer en Gaasperdam met elkaar verbindt, is in het najaar van 2021 aan gemeente Amsterdam overgedragen. 

Het laatste SAA-project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO) is in september 2019 definitief gegund en is medio 2020 in uitvoering gegaan. 

SAA. De drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere: de A9, A10, A1 en de A6 zijn of worden verbreed. De extra rijstroken zorgen ervoor dat het verkeer beter doorrijdt en reistijden betrouwbaarder worden. Hierdoor blijft de noordelijke Randstad ook in de toekomst bereikbaar, wat een voorwaarde is voor de economische ontwikkeling van deze regio. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot door een goede inpassing van de weg in het landschap en het toepassen van diverse geluidmaatregelen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

het aquaduct in de A1 bij Muiden, nieuwe, hogere geluidsschermen op de A10-Oost en het geluidswerend asfalt dat op grote delen van het traject is en wordt toegepast. 

Vanwege de grote omvang van het programma, is het project verdeeld in vijf projecten:

2012 – 2014    A10-Oost/A1 Diemen (zomer 2014 opgeleverd)

2014 – 2018    A1/A6 Diemen - Almere Havendreef

   (in 2017 opengesteld voor het verkeer)

2015 – 2021    A9 Holendrecht – Diemen (Gaasperdammerweg)

(in 2020 opengesteld voor het verkeer)

2017 – 2019    A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost (nu Oostvaarders) 

2020 – 2026     A9 Badhoevedorp - Holendrecht (A9BAHO)

*Planning is onder voorbehoud.

Rijkswaterstaat is in 2020 gestart met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar vier rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot. Bij Amstelveen legt Rijkswaterstaat de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aan, met drie overkappingen: één ter hoogte van het oude dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad. Op andere plaatsen langs de weg komt in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen. Het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht is het vijfde en tevens laatste traject van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere.  

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Nathalie de Munnik avatar
Nathalie de Munnik recruitment consultant

Vragen?

recruiter Nathalie de Munnik

Nathalie de Munnik

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Nathalie de Munnik

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod