Senior Projectmanager IT

TNO
  • Den Haag
  • Detachering,  ZZP
  • HBO, WO
  • 32 uur
Assia Ali avatar
Assia Ali junior recruitment consultant

De afdeling Information Services (IS) is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan alle TNO geledingen, met als uitgangspunt: operational excellence op basis van een uniform serviceconcept.

IS voert daarvoor de regie over demand en supply in ICT en betrekt de dienstverlening bij meerdere service providers. De ICT dienstverlening van IS en haar service providers is ingericht conform de ITIL principes. De afdeling Information Services is onderdeel van het centrale staforgaan Business, Information & Operations Services (BIOS).

Over de functie
Afdeling IS Demand & IT Change heeft een aantal doelen:
• Demand Management: het verzamelen, beoordelen en tot samenhangende voorstellen verwerken van de vraag naar IT producten en diensten van de TNO organisatie;
• Projectportfolio Management: het verzamelen, inzichtelijk maken, besturen en uitvoeren van de gehele IT projectportfolio voor TNO.

De Senior Projectmanager is binnen IS verantwoordelijk voor de correcte en tijdige samenstelling, opbouw en introductie van ICT producten en diensten. Met als doel de eindgebruikers optimaal te ondersteunen met een passende first time right oplossing. De Senior Projectmanager zorgt voor correcte levering en inregeling van het onderhoud van product of dienst. De Senior Projectmanager is succesvol als hij diensten implementeert tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding, en in staat is om projectmatig meerdere producten of diensten, die geleverd worden door externe leveranciers, tegelijkertijd te besturen binnen de overeengekomen tijd, kwaliteit en budget.

Korte omschrijving werkzaamheden
1. Managen van de projectmatige introductie van producten en diensten en het inregelen van beheer:
• Managen van projecten met als doel nieuwe of aangepaste producten en diensten te introduceren;
• Zorg dragen voor introductie van beheer (registratie en administratie) van ICT diensten.
2. Sturen op en rapporteren over project beheersaspecten:
• Analyseren van - en sturen op project beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie en risico;
• Rapporteren over projectvoortgang.
3. Managen van project risico's en exceptions:
• Identificeren en managen van project risico's;
• Managen van project exceptions.
4. Bewaken van de samenhang en onderlinge afhankelijkheid tussen de projecten, het managen van projectprogramma’s uitgevoerd door service providers:
• Besturen van projectprogramma’s;
• Besturen van meerdere projecten, ondergebracht bij service providers;
• Inzichtelijk maken van afhankelijkheden tussen projecten, en met de bestaande dienstverlening;
• Analyseren en oplossen van issues m.b.t. afhankelijkheden.
5. Zorgen dat de projecten in lijn zijn en blijven met de IT planning:
• Inzichtelijke maken van individuele project afwijkingen t.o.v. de IT planning;
• Issues registreren in geval van geconstateerde afwijkingen, en deze issues oplossen;
• Analyseren van de impact van de afwijkingen en adviseren over de besluitvorming.

Op te leveren resultaat:
Projectmatig managen van onder andere de volgende projecten: testdatamanagement, API management, Exchange Online en een project dat een lifecycle management vervanging betreft.

Functie-eisen

WO werk- en denkniveau;
• Minimaal acht jaar projectmanagement ervaring;
• Kennis van en ervaring met programmamanagement, en projectprogramma’s belegd bij service providers;
• Kennis van en ervaring met het opzetten en onderhouden van een projectenportfolio;
• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken en projectmethodes, en het inrichten en stroomlijnen van leveringsprocessen;
• Kennis en ervaring van service management

Competenties

Benodigde competenties
• Samenwerken: Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is;
• Resultaatgerichtheid: Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
Aanvullende kerncompetenties
• Groepsgericht leidinggeven: Richting en sturing geven aan een groep medewerkers in het kader van hun taakvervulling; samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven teneinde een gesteld doel te bereiken;
• Plannen en organiseren: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken;
• Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie;
• Impact: Een vertrouwenwekkende eerste indruk op anderen maken en deze weten te handhaven;
• Initiatief: Kansen signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten;
• Kwaliteitsgerichtheid: Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Assia Ali avatar
Assia Ali junior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Assia Ali

Assia Ali

junior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Assia Ali

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod