Toezichthouder fysieke leefomgeving

Gemeente Helmond
  • Helmond
  • Detachering
  • MBO, HAVO, VWO, HBO
  • 36 uur
Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Als toezichthouder fysieke leefomgeving maak je deel uit van het team Toezicht en Handhaving binnen de afdeling Veiligheid en Naleving van gemeente Helmond. In het team wordt nauw samengewerkt, is de sfeer informeel en zijn de lijnen met het bestuur kort. Als toezichthouder fysieke leefomgeving draag je bij aan de (verdere) ontwikkeling en het behoud van een veilige, leefbare, gezonde en duurzame stad. Je doet dit door, in nauwe samenwerking met andere toezichthouders en de handhavingsjuristen binnen het team, invulling te geven aan het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.

Het ambitieniveau van de afdeling is hoog en er liggen een aantal interessante uitdagingen, zoals de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij jouw kennis en bijdrage belangrijk is. Gemeente Helmond streeft ernaar overtredingen zoveel mogelijk te voorkomen of in een vroeg stadium, dus zonder uitvoerige juridische trajecten, op te lossen. En daarin heb jij als toezichthouder een essentiële rol.

Wat ga je doen?

·       Je houdt toezicht binnen het brede domein van de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen, slopen of aanleggen zonder vergunning, de staat van bestaande bouwwerken, erven en terreinen, het gebruik van gebouwen en gronden (bestemmingsplan), evenementen, woonoverlast, het wijzigen van een monument en overige voorkomende werkzaamheden.

·       Je onderzoekt meldingen van illegale activiteiten en overlast en handelt deze af.

·       Je onderhoudt contact met de (mogelijke) overtreder, de melder en andere betrokkenen.

·       Je legt je controles nauwkeurig vast en je bepaalt (in afstemming met een jurist) het vervolg.

·       Je start schriftelijk en/of mondeling handhavingstrajecten op, communiceert hierover met de melder en de overtreder en bewaakt termijnen. Dit doe je in samenwerking met een jurist.

·       Waar het kan probeer je tot beëindiging van een overtreding te komen door “een goed gesprek” met betrokkene(n), door informeel te waarschuwen en door het maken van heldere afspraken.

·       Waar het moet treed je daadkrachtig op door de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen, waaronder het stilleggen van de (bouw)werkzaamheden of het aankondigen en uitvoeren van (spoedeisende) bestuursdwang.

·       Je zet legalisatieonderzoeken uit en stemt zo nodig inhoudelijk af over een handhavingszaak met interne en externe partners.

·       Je geeft voorlichting over de regel(s) en de noodzaak ervan om inwoners en bedrijven ertoe te bewegen regels na te leven.

·       Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een handhavingsstrategie voor bepaalde thema’s en projecten.

·       Je levert een bijdrage aan het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma VTH en overige beleidsontwikkeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

Functie-eisen

·       Je hebt een afgeronde relevante mbo of hbo opleiding.

·       Je hebt een ABW I en II diploma en bij voorkeur een basiscursus Asbestherkenning, Wet Milieubeheer en Natuurbescherming.

·       Werkervaring als toezichthouder in het fysieke domein binnen een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie is een pré.

·       Je hebt actuele kennis van bestuursrechtelijke maatregelen en de Landelijke Handhaving Strategie (LHS), het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de APV.

·       Je hebt een scherp oog voor bouwkundige issues.

·       Je bent communicatief sterk, beschikt over inlevingsvermogen en overtuigingskracht en je bent in staat om daadkrachtig op te treden.

·       Je bent bereid om ook buiten kantoortijden toezicht uit te voeren als het werk hierom vraagt.

·       Je bent zelfstandig, voert regie over je eigen werk maar je bent ook een teamplayer.

Arbeidsvoorwaarden

Wij zijn op zoek naar invulling van deze rol voor 32/36 uur per week voor de duur van één jaar. Deze opdracht is uit te voeren als interim-professional in dienst van Yacht. Daarnaast is het bij interesse, en uiteraard wederzijdse tevredenheid, ook mogelijk om op termijn in dienst te treden bij gemeente Helmond. Het volgen van verdiepende opleidingen behoort hierbij tot de mogelijkheden. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de salarisschalen van de cao gemeenten (schaal 8) en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken.

Bedrijfsinformatie

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want ook al hebben we voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen.

Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Wij staan voor een integrale benadering, met ruimte voor vernieuwende ideeën. 

Helmond (b)en ik

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Geert van der Velden

Geert van der Velden

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Geert van der Velden

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod