Medewerker team toegang

De Samenwerking Kempengemeenten
  • Bladel
  • Detachering,  ZZP
  • HBO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Mees Janssen avatar
Mees Janssen junior recruiter

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is een afdeling van de Samenwerking Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

De samenwerking tussen de Kempenge-meenten is constant in ontwikkeling en in beweging. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bijzondere Bijstand van de Participatiewet, Sociaal Raadsliedenwerk, Schuldhulpverlening, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.  

Bij deze afdeling, staat het belang van mensen (cliënten, medewerkers en inwoners) op nummer één. We zetten inwoners in hun kracht en bieden de benodigde ondersteuning en dienstverlening daarbij. We zijn trots op alle resultaten die we daarbij kunnen bereiken in het Sociaal Domein van de Kempen.

We bieden een dynamische werkomgeving met leuke teams waar ruimte is om met elkaar verder te leren en te bouwen aan een goed functionerende afdeling binnen het Sociaal Domein. De afdeling bestaat uit drie Clusters: Maatschappelijke Ondersteuning, Bedrijfsbureau en Jeugdhulp. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

Wij bieden jou graag die nieuwe werkkring. Bij ons werk je voor meerdere gemeenten tegelijk!

Voor het cluster Jeugdhulp (CJG+) zijn wij op zoek naar een Jeugd- en gezinswerker Toegang voor 36 uur per week.

Team Toegang tot Jeugdhulp is een onderdeel van het CJG+ de Kempen. Samen met het Kempen-team (KTJ) voor complexe Jeugdhulp of het Lokaal ondersteuningsteam (LOT) werk je voor gezinnen in de Kempen met een ondersteuningsvraag. Het toegangsteam denkt samen met de inwoners na over de wijze waarop de ondersteuningsvraag beantwoord kan worden en mogelijk de hulpverlening vorm wordt gegeven. In veel gevallen kan het gezin door goede tips op eigen kracht verder. Soms kan CJG+ de Kempen zelf ondersteuning bieden, in andere gevallen begeleid je cliënten in hun traject bij een specialistische jeugdhulpaanbieder of zoek je je weg in het voorliggende veld. In je dagelijkse werk ben je constant bezig met leggen van puzzels en het begeleiden van gezinnen op weg naar zelf-redzaamheid. Iedere medewerker brengt een stuk specialisme in het team, maar ontwikkelt zich daarnaast in de breedte als professional op het volledige takenpakket van het toegangsteam. We zijn specifiek op zoek naar een collega met kennis van complexe Jeugdwet problematiek en of persoons-gebonden budget.

Jouw taken…

• Het verstrekken van informatie en advies aan inwoners van de Kempen met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien; 

• Het voeren van individuele gesprekken, waarbij de focus ligt op normaliseren en het analyseren van de hulpvraag. 

• Oplosgericht denken toepassen bij individuele vraagstukken van inwoners

• Samen met het gezin maken van een actieplan op basis van het onderzoek. Beschrijven van doelen, formuleren wat er noodzakelijk is op gebied van Jeugdhulp en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden. Daarbij nadrukkelijk richten op de voorliggende vrij toegankelijke zorg, inzet vanuit het informele netwerk of indien noodzakelijk gespecialiseerd zorg.

• Aanboren van mogelijkheden binnen het netwerk van gezinnen en deze omzetten in concrete plannen.

• Op gang brengen van veranderingsprocessen in gedrag bij ouders ten aanzien van motivatie, veiligheid binnen het gezin en ouderschapsreorganisatie na scheiding.

• Monitoren en evalueren of de ingezette (jeugd)hulp bijdraagt aan de gestelde doelen en stellen van de kritische vragen.

• Samenwerken met andere betrokkenen, zoals het netwerk, verwijzers, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, collega’s van Wmo, Participatie en zorgaanbieders.

• Preventief werken en waar mogelijk inzetten van sociale netwerkversterking.

• Verder kijken dan de standaard oplossingen.

• Eventueel inhoudelijk advies geven over toewijzing specialistische hulp op productniveau via zorg in natura of PGB, waarbij de regie gehouden wordt en dit vertalen naar doelen waar het gezin aan kan werken.

• Hebben van een signalerende rol ten aanzien van veiligheid en werken via de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, armoede. Bij situaties van directe onveiligheid samen met het ge-zin, hun netwerk en betrokken professionals opstellen van een veiligheidsplan.

Functie-eisen

Indien je al ervaring hebt opgedaan in het werken volgens het dienstverleningsmodel in de Kempen is dat een pre. 

Je hebt:

• Een afgeronde HBO-opleiding, SPH, Pedagogiek, Juridisch.

• Een SKJ-registratie

• Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken en ervaring met indiceren

• Kennis van de Kempische sociale kaart.

• Gedegen kennis van de Jeugdwet, maar ook kennis van de WLZ, Wmo en Participatiewet.

• Kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdhulp.

Je bent goed in:

• Het anders denken en kijken bij het vinden van oplossingen.

• Het centraal zetten van de jeugdige/ het gezin en hun vraag. Daarbij ga je uit van de centrale vraag: wat moet er gebeuren voor de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind?

• Communicatie, je durft kritisch door te vragen en zegt ‘nee’ waar nodig. 

• Het ondersteunen en versterken van het gezin waar nodig. Daarbij neem je niet over.

• Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met het gezin vanuit twee kernwaarden. Gren-zen stellen (normatief, de wet) en met begrip voor het feit dat de gezinsleden ondersteuning nodig hebben.

• Het overbruggen van belangentegenstellingen. Je overziet het grotere geheel en begrijpt de verschillende belangen op verschillende niveaus.

• Kernachtig rapporteren met een stevige onderbouwing.

Competenties

Jouw persoonlijkheid…

Je bent creatief, hebt lef, bent snel, doortastend, beslist en vindt het vanzelfsprekend om voortdurend aan je eigen vakmanschap te werken. Je bent op je best als je kunt samenwerken en netwerken. 

Je houdt van vernieuwing en probeert ook graag zelf nieuwe dingen uit. De digitale vaardigheden van jou zijn een vanzelfsprekendheid. Intercollegiale coaching is een manier van samenwerking en vergroting van deskundigheid die bij jou past, zowel het zelf coachen als jezelf laten coachen op die gebieden waarin je je nog moet ontwikkelen. Je vindt het interessant om zowel vragen die complex zijn op te pakken, bent in staat om in hectische situaties overzicht te behouden, objectief te blijven en besluitvaardig op te treden. 

Arbeidsvoorwaarden

Startdatum: 11-7-2022 

Einddatum: 10-1-2023

Urenomvang: 36 uur per week

Functieschaal: 9

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Mees Janssen avatar
Mees Janssen junior recruiter

Vragen?

recruiter Mees Janssen

Mees Janssen

junior recruiter

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Mees Janssen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod