Senior planeconoom

Gemeente Helmond
  • Helmond
  • Detachering,  ZZP
  • HBO, WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Als Senior Planeconoom ben je adviseur voor het college en een sparringpartner voor projectleiders. Je zorgt voor het strategische beheer van de gemeentelijke grondposities en ontwikkelt hiervoor scenario’s. Als Senior Planeconoom ontwikkel je de financiële consequenties, bedenkt en initieert oplossingsrichtingen en adviseert hierover aan het management en directie (en college). 

Je stippelt de lijnen uit voor het te voeren grondbeleid en je adviseert over de financiële gevolgen  bij ontwikkelingen door derden en de implementatie van de omgevingswet. Je maakt een inschatting van (financiële) gevolgen en risico's van alternatieven in keuzes. Daarnaast stel je onder meer beleidsscenario’s en beleidsadviezen op over o.a. grondverwerving, grondexploitatie, financiële normeringen (en) ten behoeve van het strategisch grondbeleid en vennootschapsbelasting voor het onderdeel grondbedrijf.

Daarnaast adviseer je over of bent betrokken bij verbetering/aanpassing van het beleid en het opstellen van o.a. adviezen, B&W nota’s, subsidieaanvragen en -verantwoording m.b.t. het grondbedrijf. Je verzorgt (identificeren, in beeld brengen, toetsen en onderbouwen) de financieel-economische informatie t.b.v. planproces en je bewaakt de kredieten van de grondexploitatie. Je draagt zorg voor de volledigheid en actualiteit van de grondexploitatiegegevens, verricht hiertoe (her)calculaties en het meten van kengetallen. 

Functie-eisen

Ideale collega volgens Leon Hendriks, Afdelingsmanager Financiën

“Je bent een ervaren planeconoom, een kundig adviseur naar het college. Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent zeer goed op de hoogte van relevante wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Je kent het politieke krachtenveld op gebied van planontwikkeling en van de relevante financieel-economische instrumenten teneinde planprocessen goed te kunnen sturen. Je bent een verbinder zowel intern (bv met afdeling Ondernemen en Ontwikkelen) als met externe partijen, een ervaren procesbeheerder. Je hebt sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij projectmanagers, besluitvormers en leidinggevende over financiële consequenties en risico's, het onderhandelen met externe partijen m.b.t. grondexploitatie en het coachen van collega's. Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding en bent een expert in het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses, exploitatieberekeningen en het opstellen van (beleidsadviezen) hierover.”

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een mooie opdracht bij gemeente Helmond voor 20 tot (bij voorkeur) 36 uur per week. Startdatum is afhankelijk van jouw beschikbaarheid waarbij gemeente Helmond het liefst zo spoedig mogelijk de samenwerking met jou aangaat. Salariëring / tarief afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring (richtlijn schaal 11/12 cao gemeenten) en we nodigen zowel professionals, welke interesse hebben om een opdracht in loondienst via Yacht in te vullen, als ZZP'ers uit om op deze opdracht te reageren. 

Bedrijfsinformatie

Helmond is een stad in beweging. Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn er in de stad al mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. De komende jaren groeit de gemeente Helmond verder o.a. door de bouw van woningen. In vijf jaar moeten 4.000 extra woningen worden opgeleverd. Bouw jij mee? Helmond biedt een diversiteit aan projecten voor woningbouw van klein tot groot. Helmond staat bekend om zijn bijzondere aanpak van de woningbouw.

We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. De komende tijd kent de nodige financiële uitdagingen. Hoe houd je de begroting gezond gecombineerd met de gemeentebrede ambities vanuit onze strategische agenda. Verdere groei van inwoners, meer banen maar ook klimaat neutraal zijn onderdelen uit deze strategische agenda.

In deze rol ben je werkzaam bij gemeente Helmond binnen de afdeling Financiën (totaal ongeveer 30 medewerkers). Deze afdeling draagt bij aan een juiste en goed georganiseerde gemeente brede financiële huishouding. Bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie als geheel in de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelen staan hierbij centraal. Dit betekent een bredere advisering waarbij er verbinding wordt gelegd tussen vakmanschap en partnerschap. Samenwerking en resultaatgerichtheid zijn hierbij uitgangspunten.

Helmond (b)en ik

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Geert van der Velden

Geert van der Velden

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Geert van der Velden

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod