Afdelingshoofd beheer en onderhoud

Gemeente Zaanstad
 • Zaandam
 • Detachering,  ZZP
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Francois Roskam avatar
Francois Roskam recruitment consultant

Als afdelingshoofd Stadsbeheer & Onderhoud geef je leiding aan de teamleiders van Riool, Infra en Groen & Water en maak je samen met de andere afdelingshoofden en sectormanager deel uit van het ManagementTeam Openbare Ruimte.

Als afdelingshoofd ben je dan ook integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op de gevraagde  resultaten van de afdeling en medeverantwoordelijk voor de opgaven voor de sector Openbare Ruimte. Je levert een belangrijke bijdrage aan de opgaven verstedelijking, gezondheid, duurzaamheid, kansengelijkheid, veiligheid en economie en aan de randvoorwaarden waarbinnen deze opgaven gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zorg je dat de financiële- en bedrijfsvoeringsaspecten op orde zijn en leg je verbindingen naar de andere afdelingen en sectoren, het bestuur en externe partijen.

Wat ga je concreet doen?

 • Je geeft direct leiding aan 3 Teamleiders;
 • Je beheert het proces van het cyclisch onderhoud van de openbare ruimte;
 • Je zorgt voor goede bedrijfsvoering van de afdeling;
 • Je onderhoudt contacten met andere beleidsvelden, sectoren, diensten en externe partijen;
 • Je volgt ontwikkelingen het eigen vakgebied en signaleert kansen in de markt die voor de gemeente interessant kunnen zijn en maakt anderen hierop alert.       

Functie-eisen

We zoeken voor deze functie een afdelingshoofd met kennis van en affiniteit met het thema beheer en onderhoud openbare ruimte, die tegelijkertijd het werkveld van de afdeling kan ontstijgen. Een afdelingshoofd die op grond van coachend leiderschap de afdeling (met name de teamleiders en gebiedsmanagers) op het gebied van professionaliteit en samenwerking verder helpt. Een sparringpartner voor de verantwoordelijk wethouder die meedenkt en stuurt op de realisatie van de ambities van Zaanstad op korte en langere termijn.

De ideale kandidaat is daarnaast:

 • Ruim ervaren in het leidinggeven aan grote gemeentelijke organisatieonderdelen met financiële eindverantwoordelijkheid.
 • In staat tot het reflecteren op de eigen positie en als lid van een team.
 • Benaderbaar, mensgericht en zichtbaar op alle niveaus.
 • Resultaatgericht met oog voor betrokkenheid en diversiteit aan stakeholders.
 • Hbo of academisch geschoold
 • Open, collegiaal en op samenwerking gericht.
 • In staat om opgaven uit het College akkoord of sectorplan om te zetten naar concrete acties

Competenties

Wie ben jij?

 • Je communicatieve en sociale vaardigheden zijn goed ontwikkelt, je kunt op verschillende niveau's acteren en kunt je goed aanpassen in diverse situaties;
 • Je bent je bewust van bestuurlijke processen en afwegingen bij opgaven in de openbare ruimte;
 • Je voelt je verantwoordelijk voor het afgeleverde werk en staat open voor feedback;
 • Je bent iemand die duurzame verbindingen tussen verschillende partijen en belangen creëert en geeft sturing aan samenwerkingsverbanden om het beoogde resultaat te behalen;
 • Je geeft anderen de ruimte en het vertrouwen om zelfstandig te handelen binnen gestelde kaders. Je delegeert, durft los te laten en schept een cultuur waarin het maken van fouten als leerzaam wordt gezien;
 • Je kunt je goed een beeld vormen van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een tijdelijke opdracht voor 36 uur per week.  De functie valt in schaal 13 van de CAR UWO CAO maar is ook op ZZP basis uit te voeren!

Bedrijfsinformatie

De sector Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In samenwerking met andere organisatieonderdelen wordt daarmee een bijdrage geleverd aan een prettig woon-, werk-, en verblijfklimaat in Zaanstad. De sector kent een viertal afdelingen te weten, Wijkbeheer & -onderhoud, Stadsbeheer & -onderhoud, Ingenieursbureau en Strategie & Beleid. In alle afdelingen bij elkaar werken ca. 250 mensen samen in de keten van beleidsontwikkeling, projectrealisatie en onderhoud van de openbare ruimte. In de samenwerking tussen de afdelingen is het maken van goede werkafspraken en het naleven daarvan, een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de doelstellingen van de sector. Er heest een open werksfeer, onderling respect, het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat fouten gemaakt mogen worden en samen worden opgelost.

De samenleving en leefomgeving veranderen, met gevolgen voor het gebruik, de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. De huidige tijd vraagt een organisatie die naar buiten toe is gericht en flexibel kan inspelen op trends en wisselende maatschappelijke behoeften. Binnen de sector Openbare Ruimte ligt de komende jaren de focus op wendbaarheid, verbeteren van de dienstverlening, burger- en arbeidsparticipatie, verbetering van het bestands- en informatiebeheer en innovatie.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Francois Roskam avatar
Francois Roskam recruitment consultant

Vragen?

recruiter Francois Roskam

Francois Roskam

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Francois Roskam

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod