Coördinerend juridisch adviseur

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • Detachering,  ZZP
 • WO
 • 24 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Annemarie Roscam Abbing-Toet avatar
Annemarie Roscam Abbing-Toet principal recruitment consultant

Wil jij werken voor het ministerie van Defensie bij de Taskforce Vergunningen?

Defensie is een operationele organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. Een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van militaire activiteiten is dat deze zijn toegestaan dan wel vergund op basis van milieu-/natuur- en omgevingsrecht. Lijkt het je leuk om als jurist te werken in een tijdelijke Taskforce die zich bezighoudt met Defensievergunningen? Lees dan snel verder!

Vergunningen bij Defensie

Op de militaire luchthavens, de marinebasis en kazernes vinden activiteiten plaats die moeten passen binnen de daartoe geldende wet- en regelgeving. Sommige van deze activiteiten zijn bijvoorbeeld zoneringsplichtig in het kader van de Wet geluidhinder, en behoeven een omgevingsvergunning of mogelijk toestemming op grond van de Wet natuurbescherming.

Ook is het voor Defensie van strategisch belang om voldoende 'gebruiksruimte' in vergunningen/toestemmingen te verkrijgen en te behouden om hun activiteiten uit te oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet luchtvaart.

De afdeling waar je gaat werken

Om de vergunningentaken te kunnen aansturen en uitvoeren is een thematisch werkverband (TWV) opgericht. Het TWV heeft regieverantwoordelijkheid voor het aansturen van de uitvoering en voor het inrichten van bijbehorende ketens en processen op het gebied van vergunningen en gebruik van de fysieke leefomgeving. Hiermee in samenhang is, onder verantwoordelijkheid van het TWV, een tijdelijke Taskforce Vergunningen opgericht om de Defensievergunningen met een inhaalslag beter te beheersen en de organisatie rond vergunningen (aanvraag, revisie/verandering en verlenging) vorm te geven.

De Taskforce Vergunningen opereert nadrukkelijk in samenwerking en samenhang met de andere entiteiten die zich binnen en buiten Defensie inzetten voor vergunningen van Defensie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, het projectteam bij de Bestuursstaf dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de Omgevingswet, de Directie Juridische Zaken, de Directie Communicatie en het nieuwe Omgevingsbureau bij de Defensiestaf. 

Jouw uitdaging

De coördinerend juridisch-bestuurlijk adviseur levert vanuit juridisch perspectief inhoudelijke bijdragen, verzorgt ondersteuning en advies op juridisch-bestuurlijk terrein en levert juridische inbreng in projecten, rechterlijke procedures en overlegsituaties.

Om een goed juridisch-bestuurlijk of wetgevingsproduct af te leveren is samenwerking, zowel intern als extern, van groot belang. De onderwerpen die worden behandeld bevatten in het algemeen naast juridische aspecten ook andere (bv. politieke, bestuurlijke, commerciële) aspecten, waarbij de belangen veelal niet parallel lopen. Veel van de producten dienen bovendien in een hoog tempo tot stand te komen, hetgeen een hoog afbreukrisico met zich meebrengt. De functie wordt met een hoge mate van zelfstandigheid uitgevoerd.

Jouw kerntaken zijn onder andere:

 • Adviseren over complexe c.q. politiek gevoelige juridisch-bestuurlijke aangelegenheden;
 • Adviseren naar aanleiding van vragen uit de organisatie over juridische standpunten en uitleggen van wet- en regelgeving;
 • Analyseren van rechterlijke uitspraken met mogelijke implicaties voor Defensie en het dan van voorstellen ter zake;
 • Toetsen van producten (bv. concept-zienswijzen, nota’s e.d.) van Defensie en partners zoals bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf aan bestaande regelgeving en met juridische zorgvuldigheid;
 • Werken mede aan de totstandkoming van complexe c.q. politiek gevoelige (juridischbestuurlijke) producten, en vanuit juridisch perspectief bijdragen leveren.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO-opleiding Rechten;
 • Beschikt over aantoonbare specifieke deskundigheid en ervaring op het gevraagde vakgebied in het bestuursrecht;
 • Beschikt over aantoonbare specifieke deskundigheid en ervaring binnen het omgevingsrecht en aangrenzende (beleids)terreinen.

Competenties

 • Analyseren;
 • Creativiteit;
 • Leervermogen;
 • Conceptualiseren;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Overtuigingskracht;
 • Besluitvaardigheid;
 • Stressbestendigheid;
 • Samenwerken;
 • Netwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor 24 uur per week met start op of rond 20 juni 2022 tot 31 mei 2023 met een optie op verlenging. Je komt te werken in Den Haag maar hebt ook de mogelijkheid tot werken vanuit huis.

Reageren kan tot 23 mei 2022 met je cv en een korte motivatie / gebruik de solliciteerbutton.

Zou jij naast deze uitdaging het ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht is de baan als interim professional dan iets voor jou? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden en een mooi netwerk aan juristen en opdrachtgevers.

Bedrijfsinformatie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister leiding aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van opdrachten en middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Annemarie Roscam Abbing-Toet avatar
Annemarie Roscam Abbing-Toet principal recruitment consultant

Vragen?

recruiter Annemarie Roscam Abbing-Toet

Annemarie Roscam Abbing-Toet

principal recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Annemarie Roscam Abbing-Toet

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod