Procesmanager Aardgasvrije Wijk

Gemeente Venlo
 • VENLO
 • Detachering,  ZZP
 • HBO, WO
 • 36 uur
 • € 130,00 per uur
 • Thuiswerken mogelijk
Frank Weelen avatar
Frank Weelen principal sales consultant

De procesmanager aardgasvrije wijk

is verantwoordelijk voor de transformatie van de eerste wijk (Hagerhof-Oost) in Venlo naar een gas(t)vrije wijk als proeftuin binnen het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De wijk vormt de springplank naar een belangrijke bijdrage in de verduurzaming van het energiegebruik van de overige wijken in Venlo. We zoeken een procesmanager voor de duur van 12 maanden (verdeeld over een periode van 6 maanden, gevolgd door een mogelijke verlening met nogmaals 6 maanden) voor 32-40 uren per week.

Als procesmanager vervul je een sleutelpositie tussen binnen en buiten. In jouw opdracht ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het pilotproject aardgasvrije wijk Hagerhof-Oost, in lijn met de transitievisie gebouwde omgeving Venlo 2021. Het beoogde effect van de pilot beperkt zich niet tot het realiseren van een warmtenet op basis van aquathermie. Het gaat om een structurele vergroting van de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke kwaliteit in/van deze en ook volgende wijken. Vanuit deze verbinding bestaat de mogelijkheid dat je ook een rol krijgt toegewezen in andere opgaven rondom de energietransitie.

Enerzijds vertaal je de bestuurlijke doelen en ambities naar jouw proces en de onderliggende project(en). Daarbij werk je nauw samen met de relevante disciplines van de beleidsafdelingen, en met de betrokken projectleider voor het warmtenet. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de vergroting van het draagvlak bij de inwoners van Hagerhof-Oost. Je zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere professionals in de wijk, inclusief de betrokken woningcorporatie. Je faciliteert en geeft sturing aan de overleggremia die bemenst worden vanuit de gemeentelijke organisatie en andere partners. Je legt verantwoording af aan de stuurgroep.

Als procesmanager aardgasvrije wijk

 • geef je leiding deze complexe, multidisciplinaire opgave. Je draagt verantwoordelijkheid over de beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico’s, omgeving en organisatie;
 • overleg je met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgevers over de beoogde effecten en resultaten en de te volgen strategie;
 • maak je afspraken over de aanpak en beheersbaarheid van de aan jou toevertrouwde opgave, ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers, de projectteamleden en andere belanghebbenden;
 • maak je gebruik van de inzichten, kennis en ervaring van de deskundige collega’s binnen de organisatie, van andere gemeenten, van marktpartijen, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden buiten de organisatie.

Functie-eisen

Jouw profiel als procesmanager

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring. Vanzelfsprekend heb je inhoudelijke affiniteit met de thema’s energietransitie en duurzaamheid in het algemeen;
 • Je bent een verbinder, sterk in samenwerken en netwerken. Bij voorkeur ook landelijk;
 • Je beschikt over visie hoe je de energietransitie en meer specifiek het warmtenet in een wijk gestalte kunt geven;
 • Je bent een sterke gesprekspartner op bestuurlijk én maatschappelijk niveau. Iemand die het politieke spel kent maar ook duidelijk en herkenbare taal kan spreken naar de (regio)partners, inwoners van Venlo en Hagerhof-Oost in het bijzonder.

Arbeidsvoorwaarden

Team Project- en Procesmanagement is op zoek naar een energieke en initiatiefrijke procesmanager Aardgasvrije Wijk a.i. (1 FTE, gedurende maximaal 12 maanden, verdeeld over een periode van 6 maanden en een mogelijke verlenging met nogmaals 6 maanden.

Startdatum: 01-06-2022

Einddatum: 31-12-2022 met de optie tot een verlenging van 6 maanden

Bedrijfsinformatie

Venlo is

een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!

Team Project- en Procesmanagement

is onder meer verantwoordelijk voor de projectmatige voorbereiding en realisatie van (majeure) projecten in de fysieke leefwereld van de stad en omliggende kernen.

Hagerhof-Oost is

de eerste wijk in Venlo die vanuit de energietransitie getransformeerd wordt naar een aardgasvrije wijk. De wijk kent circa 875 woningen en 2000 inwoners. Het proces is begin 2020 gestart en verdeeld in een aantal projecten en activiteiten. Zo wordt de technische kant van het warmtenet voorbereid op basis van aquathermie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de participatie- en communicatie over het aardgasvrij maken van de wijk. Doel daarvan is om de bewoners te stimuleren om mee te denken en te informeren over de plannen in de wijk rondom Nieuwe Energie, Nieuwe Natuur en Nieuw Gebruik.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Frank Weelen avatar
Frank Weelen principal sales consultant

Vragen?

recruiter Frank Weelen

Frank Weelen

principal sales consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Frank Weelen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod