Technisch Applicatiebeheerder

Detailresult Groep N.V.
 • Velsen-Noord
 • Vast
 • HBO
 • 40 uur
 • € 63.367 per jaar
 • Thuiswerken mogelijk
Jacqueline van den Berg avatar
Jacqueline van den Berg senior recruitment consultant

Het oplossen van verstoringen aan de applicaties en interfaces binnen de gehele organisatie, het technisch beheer, onderhoud en doorontwikkeling hiervan en participatie aan projecten, in lijn met het afdelingsplan en vastgestelde richtlijnen en procedures, teneinde een efficiënte ICT ondersteuning van de DRG processen te realiseren.

Technisch ontwerp

Analyseren, definiëren en beschrijven van het gewenste ICT-product in termen van technische beheerspecificaties, op basis van de vastgestelde applicatie architectuur, in lijn met het functioneel ontwerp en behoeften vanuit de organisatie.

Daarnaast de realisatie van globale en gedetailleerde technische ontwerpen van gewenste ICT-producten.

Incidenten en problemen

Analyseren van de oorzaak en aard van incidenten en problemen in het functioneren van ICT-producten en zorgdragen voor passende maatregelen, in lijn met vastgestelde richtlijnen en procedures.

Het garanderen van goed functionerende ICT-producten en het voorkomen van een herhaald optreden van storingen.

Algemeen technisch beheer

Het opstellen van documentatie, het monitoren van de beschikbaarheid van systemen en processen, schoning, logging, het ontwikkelen van scripting en het opstellen van proces flows en het nemen van passende maatregelen bij afwijkingen conform vastgestelde richtlijnen en procedures.

Beschikbaarheid van applicaties en interfaces is conform afspraken.

Optimalisatie en innovatie

Signaleren van (technische) verbetermogelijkheden ten aanzien van de applicaties, interfaces en beheersprocessen, alsmede opstellen van verbetervoorstellen, escaleren hiervan naar de teamleider en/of manager en bijdragen aan de optimalisatie/innovatie. Een doelmatige bijdrage aan de verbetering van de ICT- dienstverlening.

Projectparticipatie

Participeren in projecten, conform de opdracht(specificaties) vanuit eigen discipline/vakgebied. Daarnaast op efficiënte en effectieve wijze bijdragen aan het behalen van projectresultaten. Tweede- en derdelijns gebruikers- ondersteuning.

Behandelen van incidenten, changes , vragen of problemen van gebruikers bij het gebruik en de toepassing van ICT-producten, en het correct vastleggen hiervan volgens vaste procedures.

Tevreden gebruikers door middel van snelle, juiste en volledige afhandeling van incidenten, changes, vragen/problemen.

Kennisoverdracht

Bijhouden van relevante in- en externe ontwikkelingen met betrekking tot het eigen vakgebied, en borgen en delen van kennis met interne belanghebbenden.

Het up-to-date houden van (vak)kennis van relevante ontwikkelingen en huidige applicaties/interfaces en bijdrage aan kennisopbouw, kennisbehoud en kennisdeling binnen de organisatie.

Contacten leveranciers

Onderhouden van contacten met leveranciers over de applicaties en interfaces en de benodigde technische aanpassingen conform de

vastgestelde afspraken en procedures. Je hebt goede contacten met leveranciers en tijdige en juiste aanpassingen aan de applicaties en interfaces.

Functie-eisen

Efficiency van het werk

Je zet je actief in voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten om realistische prestatie of output conform de gestelde eisen te leveren. Je werkt efficiënt en gaat voor je taak, je verdoet de tijd niet met onbelangrijke zaken en je krijgt het werk op tijd af.

Inzet en betrokkenheid

Je bent in staat om het om opdrachten en taken op te pakken, je toont betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, en je zoekt naar (betere) alternatieven. Je reageert op problemen, spant je in om deze op te lossen, heeft daarbij geen speciale aandacht of ondersteuning nodig. Je staat open voor veranderingen en past zich snel aan nieuwe omstandigheden aan. Je bent gedreven en loyaal, en interesseert je voor de gang van zaken. Je stelt regelmatig verbeteringen voor en bent actief bezig met aanvullen van benodigde kennis en vaardigheden.

Analytisch vermogen

Jezelf onderscheiden van hoofd- van bijzaken en doordringen tot de kern van het probleem. Je bent in staat om te voorzien wat mogelijke consequenties zijn van de te ondernemen stappen. Je komt tot de essentie van probleem/vraagstelling, herkent inconsistenties en onvolledigheden en je neemt tijd om een en ander te overdenken. Je analyseert door tot alle relevante zaken op tafel liggen; gebruikt resultaten van eigen voorstudie en –onderzoek en je bent kritisch.

Expertise en vakkennis

Je bent in staat om toevoegingen van betekenis aan informatie in een bepaalde werksituatie te geven. Je ontwikkelt en verdiept de kennis van een bepaald aandachtsgebied en vertaalt de consequenties voor de eigen organisatie. Je beheerst het vakgebied, je herkent belangrijke informatie, legt verbanden, combineert ter zake doende gegevens, benut opgedane kennis en ervaring. Je bent daarnaast in staat de eigen kennis aan anderen over te dragen c.q. uit te leggen.

Probleemoplossend vermogen

Je ben in staat om te herkennen wat belangrijke informatie is, je legt verbanden tussen gegevens en bedenkt alternatieve oplossingen en je geeft de consequenties aan. Je herkent in een vroeg stadium dat er sprake is van een bepaald probleem, je verzamelt gericht informatie over de achtergronden en oorzaken van het probleem en je werkt meerdere oplossingen uit met aangeven van mogelijke consequenties.

Communicatie

Je kan doeltreffend communiceren en rekening houden met niveau van partijen waarmee gecommuniceerd wordt.

Je verduidelijkt informatie en schat de ontvangers van de boodschap in en past je eigen communicatiestijl op doeltreffende wijze aan de ander aan. Je spreekt duidelijk verstaanbaar in goed Nederlands en kan desgevraagd dezelfde inhoud op verschillende manieren weergeven. Je voorkomt eventuele misverstanden door een en ander te toetsen en/of te bevestigen.

Samenwerken

Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.

Je betrekt anderen waar nodig en stelt je open voor de mening van anderen en vraagt om c.q. geeft goede feedback. Je maakt collega’s attent op mogelijke verbetering/wijzigingen en je geeft achtergrondinformatie. Je hebt het groeps-/organisatiebelang voorop staan.

Initiatief

Je bent gericht op het overgaan tot handelen en tot het ondernemen van acties vanuit eigen kracht en niet langer wachten (op anderen) dan noodzakelijk. Je reageert pro-actief en ontwikkelt plannen en voorstellen. Je komt met ideeën of acties en bespreekt dit met collega’s. Je kan ook de juiste acties en maatregelen nemen.

Competenties

 • Je bent analytisch en oplossingsgericht;
 • Je bent zelfstandig en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Verder ben je flexibel, onderzoekend en praktisch ingesteld.

Arbeidsvoorwaarden

Wat mag je verwachten?

 • Afhankelijk van je ervaring een bruto fulltime jaarsalaris inclusief vakantiegeld tussen de €40.324 en €63.367
 • Een 40-urige werkweek, minder is bespreekbaar;
 • Een flexibele werkomgeving;
 • 30 vakantiedagen;
 • Mogelijkheid tot deelname aan collectieve zorgverzekering;
 • Een kantoor die goed bereikbaar is in Velsen-Noord vanaf de A9 en de A22.

Bedrijfsinformatie

Zij hebben samen een doel, klanten twee onderscheidende supermarkten bieden. Zij doen dit op een duurzame, eerlijke en verantwoorde wijze omdat hun supermarkten een vitale functie vervullen in de maatschappij. Met meer dan 200 filialen, 22.000 collega’s, en een consumentenomzet van ruim 2,3 miljard in 2019 zijn zij de ideale plek voor jouw carrière.

Bijvoorbeeld door hun programma ‘Mijn Koers’, waarin wij aandacht hebben voor jou op het gebied van jouw gezondheid, jouw veiligheid en jouw loopbaan. Nu en in de toekomst. Zo benutten zij ieders talent. Zij stellen uitdagende doelen en weten deze te behalen door verantwoordelijkheid te geven, beslissingen te nemen, naar elkaar te luisteren en helder te communiceren om goed werk te leveren. Zo zijn ze samen elke dag de beste!

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Jacqueline van den Berg avatar
Jacqueline van den Berg senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Jacqueline van den Berg

Jacqueline van den Berg

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Jacqueline van den Berg

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod