Sr. Planeconoom

Sr. Planeconoom
  • Helmond
  • Vast
  • WO
  • 36 uur
Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Je stelt strategische scenario’s op ten aanzien van plan economische vraagstukken en bepaalt de financiële consequenties van deze scenario’s, je bedenkt en initieert oplossingsrichtingen. Je maakt inschatting van (financiële) consequenties en risico's van alternatieven in keuzes. Je stelt onder meer beleidsscenario's, beleidsadviezen, op over o.a. grondverwerving, grondexploitatie, financiële normeringen (en) ten behoeve van het strategisch grondbeleid.  

Je adviseert over of bent betrokken bij verbetering/aanpassing van het beleid en het opstellen van o.a. adviezen, B&W nota’s en subsidieaanvragen over grondverwerving en grondexploitatie. Je verzorgt (identificeren, in beeld brengen, toetsen en onderbouwen) de financieel-economische informatie t.b.v. planproces.  

Je geeft invulling aan het proces om te komen tot voorstellen t.b.v. grondexploitatie. Je bewaakt kredieten grondexploitatie. Je draagt zorg voor de volledigheid en actualiteit van de grondexploitatiegegevens, verricht hiertoe (her)calculaties en het meten van kengetallen. Je onderhoudt contacten met externe partijen en treed in samenspraak met betrokken partijen op als projectleider, je zorgt een gecoördineerde aanpak van projecten.  

Functie-eisen

“Je bent een ervaren planeconoom, een kundig adviseur naar het college. Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en bent zeer goed op de hoogte van relevante wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Je kent het politieke krachtenveld op gebied van planontwikkeling en van de relevante financieel-economische instrumenten teneinde planprocessen goed te kunnen sturen. 

Je bent een verbinder zowel intern (bv met afdeling Ondernemen en Ontwikkelen) als met externe partijen, een ervaren procesbeheerder. Je hebt sociale vaardigheden voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij projectmanagers, besluitvormers en leidinggevende over financiële consequenties en risico's, het onderhandelen met externe partijen m.b.t. grondexploitatie en het coachen van collega's. 

Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding en bent een expert in het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario’s, analyses, exploitatieberekeningen en het opstellen van (beleidsadviezen) hierover.”

Competenties

Als Senior Planeconoom ben je onderdeel van de afdeling Advies en Beleid, de afdeling richt zich op het ontwikkelen van beleidskaders, het verstrekken van kwalitatief inhoudelijke financiële adviezen en het bieden van ondersteuning bij het opstellen van bijdragen voor de planning & control cyclus zodat vormgegeven wordt aan een solide financieel beleid. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beheer van de gemeentelijke grondpositie alsmede aan de subsidieverantwoording.

Je bent een adviseur voor het college en een sparringpartner voor projectleiders. Als Senior Planeconoom zorg je voor het strategische beheer van de gemeentelijke grondposities en ontwikkel je hiervoor scenario’s. Je bepaalt de financiële impact en adviseert hierover aan het management en directie (en college). Je verricht onderzoek, signaleert ontwikkelingen en benoemt het strategisch beleid op hoofdlijnen.  

Bedrijfsinformatie

Helmond is een stad in beweging. Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. De komende jaren zal de gemeente Helmond verder groeien, o.a. door de bouw van woningen. In vijf jaar moeten 4.000 extra woningen worden opgeleverd. Dat kunnen we niet alleen, bouw jij mee? Helmond biedt een diversiteit aan projecten voor woningbouw van klein tot groot. Helmond staat bekend om zijn bijzondere aanpak van de woningbouw.

We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën. De komende tijd kent de nodige financiële uitdagingen. Hoe houd je de begroting gezond gecombineerd met de gemeentebrede ambities vanuit onze strategische agenda. Verdere groei van inwoners, meer banen maar ook klimaat neutraal zijn onderdelen uit deze strategische agenda.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Geert van der Velden

Geert van der Velden

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Geert van der Velden

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod