Aanbestedingsjurist

Gemeente Helmond
 • Helmond
 • Vast
 • WO
 • 36 uur
Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Jij als aanbestedingsjurist bent dé adviseur voor onze organisatie als het gaat om rechtmatigheid. Je bent een kritische sparringpartner en je borgt de rechtmatige uitvoering van de inkoop en (Europese) aanbestedingen. Naast rechtmatigheid is doelmatigheid een belangrijk uitgangspunt, je verdiept je daarom in de belangen van de organisatie en verwerkt die in je advies, je hebt een actieve rol en schrijft mee daar waar nodig. Natuurlijk hebben we als gemeente veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

Je staat de concern inkopers bij waarbij jij vooral betrokken bent bij de zwaardere en strategische inkooptrajecten zoals de inrichting van en de dienstverlening in ons nieuwe Huis voor de Stad, de realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting, tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten, diverse grote IT projecten in het kader van de digitale transformatie en trajecten waarbij er veel aandacht is voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Je levert een proactieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het team. Je coacht en ondersteunt de collega’s om de kennis van het aanbestedingsrecht te vergroten en je deelt jouw kennis en relevante ontwikkelingen binnen jouw vakgebied in de organisatie. Dat doe je onder andere door het geven van trainingen aan collega’s via onze eigen Helmond Academie.

Daarnaast krijg je alle ruimte om je rol nog verder te verbreden op onderwerpen die bij je passen en afhankelijk van je wensen. Je kunt hierbij, afhankelijk van je profiel, denken aan rol als inkoper, contractmanager in de openbare ruimte of als juridisch adviseur op gebied van bijvoorbeeld staatssteun.

Met de volgende thema’s heb je te maken:

Kwaliteitsmanagement:

 • Check strategieën voor nationale en Europese aanbestedingen voordat ze naar de tenderboard gaan.
 • Vrijgave verrichten voor nationale en Europese aanbestedingen vóór publicatie
 • Kwaliteitscontrole meervoudig onderhandse aanbestedingen (achteraf op basis van steekproef)
 • (Mede) ontwikkelen en up-to-date houden templates (bijv. standaard leidraden, strategiedocument, gunningscommunicatie).

Advisering:

 • Proactief adviseren van gemeentesecretaris, directie en management over juridische vraagstukken binnen strategische thema’s
 • Adviseren bij geschillen, interpretatie overeenkomsten, wezenlijke wijzigingen en andere juridische vraagstukken rondom contractenrecht
 • Adviseren en ontwikkelen van  beleid op meerdere samenhangende vakgebieden;
 • Adviseren over vraagstukken en processen die tactisch van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied;
 • Kartrekker voor ontwikkeling van de besluitvorming rondom het inkoopbeleid en -protocol.

Vertegenwoordiging:

 • Vertegenwoordigt de gemeente binnen (complexe) gerechtelijke (beroeps)procedures;
 • Vertegenwoordigt de gemeente bij totstandkoming en onderhoud van samenwerkingsverbanden (zoals gemeentelijke regelingen, samenwerkingsverbanden in de Peel of via het B6 Inkoopoverleg of provincie).

Functie-eisen

Een afgeronde juridische wo-opleiding is je basis. Aanvullende vakken of opleidingen op het gebied van aanbestedings- en/of contractrecht zijn een pré, maar geen eis. Beschik je nog niet over de opleiding aanbestedingsrecht, dan nodigen we je toch uit te solliciteren. Naast doorgroeimogelijkheden voor ervaren krachten, bieden we ook een opleidingsprogramma waarin jij lerend werkt en werkend leert. Naast dat je werkt aan je eigen ontwikkeling vind je het ook leuk om deze kennis in de organisatie te delen. Ten slotte heb je bestuurlijke sensitiviteit en weet je en hoe het bij gemeenten werkt.“

Competenties

“Jij bent een ervaren juridisch adviseur. en hebt veel affiniteit met aanbestedingen. Jij wordt enthousiast van het inzetten van je analytische vaardigheden. Je weet een probleemstelling te analyseren, kan oorzaken en gevolg onderscheiden. Je ziet verbanden en komt met oplossingen die aansluiten bij de probleemstelling. Je zorgt er voor dat jouw adviezen praktisch en toepasbaar zijn. Jij denkt mee met vraagstukken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Je bent in staat om op verschillende niveaus jouw motivering en besluiten juridisch goed te onderbouwen én uit te leggen, zowel mondeling als schriftelijk. Je weet werkzaamheden goed af te bakenen en bewaakt waar nodig grenzen.

Bedrijfsinformatie

Helmond is een stad in beweging, in de opmaat naar een grote schaalsprong. Deze ambitie vraagt ook om aandacht voor de faciliteiten voor onze inwoners. In veel gevallen worden hiervoor overheidsopdrachten gebruikt, waarbij het Aanbestedingsrecht natuurlijk een grote rol speelt. De opgaven in de stad kunnen divers zijn: van het initiëren en begeleiden van de bouw van een sportcomplex, tot het opstellen van plannen voor klimaat neutrale wijken. Van bijdragen aan een plan voor smart mobility, voor een goed bereikbare stad, tot het ontwikkelen van een aantrekkelijk stadshart. En van het optimaliseren van het gebruik van bedrijventerreinen tot het revitaliseren van stadswijken. Helmond is volop in ontwikkeling, en jij kan daar met jouw kennis van de Aanbestedingswet een bijdrage aan leveren. Plannen worden gemaakt op basis van interactie met inwoners, organisaties en groepen uit de samenleving. Helmond heeft ook bovenregionaal een steeds bekendere naam. Een landelijke of Europese dimensie aan de projecten schrikt je niet af, maar trekt juist aan.

Als aanbestedingsjurist maak je onderdeel uit van de eenheid inkoop. Een professioneel en volwaardig inkoopteam, met inkopers, een inkoopanalist en een contractbeheerder. Een team met vertrouwde business partners die inhoudelijk kunnen schakelen met de organisatie en tegelijkertijd kennis hebben van zaken op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen en , aanbesteden. Het is een enthousiast team met een grote onderlinge betrokkenheid dat zich met veel ambitie inzet voor hun collega’s van de gemeentelijke organisatie en voor haar leveranciers.

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. We werken met trots vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Geert van der Velden avatar
Geert van der Velden senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Geert van der Velden

Geert van der Velden

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Geert van der Velden

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod