Programmamanager Havengebied Breskens

Gemeente Sluis
 • Sluis
 • Detachering,  ZZP
 • HBO
 • 24 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Caroline Verkade avatar
Caroline Verkade senior commercieel manager

Schets van het Havengebied Breskens 

Het project Havengebied Breskens heeft tot doel te komen tot een volledige gebiedstransformatie, waarbij een met diverse stakeholders gezamenlijke, integraal op elkaar afgestemde recreatieve hotspot met duidelijke toeristische aantrekkingskracht, met bijbehorende functies, recreatieve en permanente verblijfsfuncties en ondersteunende voorzieningen wordt gerealiseerd. Daarbij wordt, in ieder geval, ingezet op het realiseren van een aantrekkelijk verblijfsgebied voor wonen en recreatief verblijf, op het komen tot een toonaangevend internationaal zeezeilcentrum, op behoud en versterking van de visserij-sector (in relatie tot het toeristisch product), op het situeren van een viscentrum op een prominente plaats in het gebied en op een kwaliteitsverbetering van de bestaande jachthaven in een aantrekkelijk totaalgebied. 

De planvormingsfase is in de periode 2015-2019 doorlopen. Als sluitstuk van die fase wordt gezien het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (augustus 2019) en daaropvolgende levering en doorlevering van gronden (oktober 2019). Vanaf dat moment is het programma overgegaan in de uitvoeringsfase. 

Rol van de Programmamanager 

Op dit moment is het van belang dat een Programmamanager de zaken bijeen houdt zodat ten aanzien van de veelheid aan activiteiten, wederzijdse afhankelijkheden regie is. Verder is het van groot belang dat de bestuurlijke, strategische en juridische belangen vertegenwoordigd worden. Dit alles in nauw overleg met de Bestuurlijk verantwoordelijke Portefeuillehouder en college van Burgemeester en Wethouders. 

Die fase tot nu toe heeft zich laten karakteriseren door voornamelijk reactief optreden, adhoc beslissingen en onvoldoende inzicht in de wederzijdse afhankelijkheden tussen de verschillende deelprojecten. Door het aanstellen van een Programmamanager beogen we een borging van de totale processen. Inmiddels is er een recent geactualiseerd projectplan opgesteld. Doel van dit projectplan is te komen tot een duidelijke omschrijving van het programma en de deelprojecten, de deelprojectdoelen en het benodigde instrumentarium om zodoende te komen tot een effectieve projectorganisatie. 

Positie van de Programmamanager 

De Programmamanager komt rechtstreeks onder de vleugels van het Management Team te hangen met een directe afstemmingslijn met de bestuurlijk verantwoordelijke Portefeuillehouder. Samenwerking met andere teams en afdelingen en (pro)actieve lijnen met de portefeuillehouders zijn basiselementen in de functie. De werkplek bevindt zich in principe in het gemeentehuis in Oostburg. 

Functie-eisen

 • Ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in een soortgelijke strategische Programmamanager functie. 
 • Aantoonbare politiek-bestuurlijke ervaring en sensitiviteit. 
 • Ervaring op het gebied van het ruimtelijke domein in een gemeente is een must.
 • Commitment om de periode van opdracht volledig uit te voeren (tot medio 2023)

Competenties

 • Een stevige persoonlijkheid die zowel op strategisch, juridisch en bestuurlijk niveau een overal view heeft. 
 • Brengt partijen tot elkaar en heeft het vermogen om een (deel)project naar een volgende fase te brengen. 
 • Stimuleert en activeert zowel interne als externe stakeholders. 
 • Is een sparringpartner voor de projectteamleden en een strategisch gesprekspartner voor MT, college en externe partners.  
 • Wij zoeken iemand die sociaal en laagdrempelig is, een luisterend oor biedt, doortastend is (waar nodig nee kan zeggen) en enige humor heeft.  
 • Iemand die snel kan schakelen op verschillende niveaus en sensitief is in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.  

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform tarief voor zzp'ers.

Bij een dienstverband via Yacht, volgen wij de inschaling van de opdrachtgever, waarbij tevens wordt gekeken naar kennis & ervaring.

Bedrijfsinformatie

Bij de gemeente Sluis werken zo’n 210 medewerkers. Zij zijn trots op hun gebied en op de regio Zeeuws-Vlaanderen, waar het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeente biedt een combinatie van authentieke en historische kernen, brede zandstranden en een weids polderlandschap. Met een oppervlakte van ruim 30.000 ha en 17 kernen is Sluis één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. Door de ligging tegen de Belgische grens zijn de Bourgondische Vlaamse accenten goed voelbaar. Het Zeeuws-Vlaams DNA is stoer, culinair, toeristisch, gezellig en geborgen.

De organisatie kenmerkt zich door een informele, collegiale sfeer en korte lijnen met het bestuur. Onze medewerkers zijn bevlogen en betrokken. De missie, visie en strategie richten zich op een toekomstbestendige en wendbare organisatie. De kernwaarden zijn Proactief, Integraal, Betrokken en Professioneel.  

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Caroline Verkade avatar
Caroline Verkade senior commercieel manager

Vragen?

recruiter Caroline Verkade

Caroline Verkade

senior commercieel manager

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Caroline Verkade

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod