Functioneel Beheerder

DUO
 • Groningen
 • Detachering,  ZZP
 • HBO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk

De functioneel beheerder maakt deel uit van het kernteam van het Business- en Analyseteam (BAT). De functioneel beheerder is medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelen van het team en daarmee namens de stakeholders verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van één of meer diensten binnen een deel van de organisatie. De functioneel beheerder ondersteunt de Product Owner bij het functioneel aansturen van één of meerdere DevOps-teams en het BAT-team.

De werkzaamheden van de functioneel beheerder bestaan uit:

Behoeftemanagement:

 • Identificeert, analyseert en diagnosticeert de hoofdoorzaken van incidenten om herhaling van deze verstoringen te voorkomen.
 • Organiseert de communicatie met afnemers en leveranciers.
 • Onderkent (informatie)behoeften en levert bijdragen aan de vertaling daarvan.
 • Meet en rapporteert over de kwaliteit van de dienstverlening, doet verbetervoorstellen voor de dienst(verlening)
 • Ondersteunen van de product owner bij het maken van afspraken tussen de verschillende BAT’s om de dienstverlening van een bedrijfsproces of generieke services te waarborgen.

Gebruiksbeheer:

 • Analyseert en herstelt incidenten in de dienst(verlening), met name waar het een verstoring betreft op SCOMPAFJH aspecten (voor IT aspecten wordt de verbinding gelegd met het DevOps team).
 • Verleent ondersteuning bij het gebruik van de diensten door het afhandelen van tweedelijns incidenten.
 • Stelt in overleg met stakeholders (wijzigingen in) wensen en acceptatiecriteria vast.
 • Adviseert over (wijzigingen in) de dienst(verlening) van externe leveranciers, controleert de kwaliteit van de dienst(verlening) ten opzichte van de afspraken en acteert in geval van afwijkingen.

Functionaliteitenbeheer:

 • Neemt deel aan project- en werkgroepen, levert specialistische ondersteuning, geeft implicaties, beperkingen en verbeteringen aan en zet deze om in voorstellen en adviseert over kostenconsequenties en tijdlijnen.
 • Stelt specificaties (requirements) voor diensten en acceptatiecriteria op.
 • Stelt implementatieplannen op (of laat dit opstellen)voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) diensten (SCOMPAFJH).
 • Geeft advies over de vrijgave van gewijzigde (onderdelen van) diensten.
 • Laat gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen opstellen.

Wijzigingenbeheer:

 • Plant het onderhoud.
 • Onderkent informatiebehoeften en vertaalt deze naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van diensten.
 • Levert een bijdrage aan het vaststellen van de impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen en de administratieve organisatie.
 • Adviseert over de prioritering van wijzigingsverzoeken en het opstellen van acceptatiecriteria.

Verantwoordelijkheden:

 • Legt verantwoording af aan de product owner over de kwaliteit van het gebruiksbeheer, het wijzigingenbeheer, het functionaliteitenbeheer en het behoeftemanagement;
 • Coördineert ook 'aandachtsgebieden' / thema's binnen de backlog en stemt af met betrokken;
 • Legt verantwoording af over zijn functioneren als FB-er aan een operationeel manager;
 • Neemt beslissingen bij het gebruiksbeheer, het wijzigingenbeheer, het functionaliteitenbeheer en het behoeftemanagement;
 • Onderhoudt daartoe in- en externe contacten bij het uitwisselen van (IV-)gegevens en (IV-)informatie ten behoeve van het opstellen van deelproducten (technisch inhoudelijk) en om af te stemmen over de voorbereiding en voorwaarden voor implementatie.

Achtergrond opdracht

Door het vertrek van twee senior functioneel beheerders zijn twee vacatures uitgezet. Om de tijd tot invulling van de vacatures te overbruggen zoeken we tijdelijke versterking van het team. De werkzaamheden focussen zich op het perceel Particuliere Diensten. De teams hierin zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van met name functionaliteit t.b.v. particuliere klanten. Het gaat daarbij om zelfbouw (Java en Blueriq) en ingekochte standaardoplossingen.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO-opleiding;
 • BiSL (Business Information Management Foundation);
 • Functioneel beheer van informatiesystemen (behoeftemanagement, gebruiks-, functionaliteiten- en wijzigingenbeheer), recente ervaring.

Aanvullende kennis (wens)

 • Kennis van Agile werkwijze (scrum, kanban);
 • Ervaring met werken in multidisciplinaire teams in een Agile omgeving (scrum, kanban).

Competenties

 • Neemt initiatief, handelt pro-actief
 • Samenwerken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Coördineren
 • Verantwoordelijkheid nemen

Arbeidsvoorwaarden

Deze vacature kan ingevuld worden op basis van detachering, op ZZP basis en doorleen (via externe partijen)

Bedrijfsinformatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe weten regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod