Sr. Big Data Engineer

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag
 • Detachering
 • WO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Roy Vissers avatar
Roy Vissers recruitment consultant

De opkomst van informatiegestuurd werken is onvermijdelijk. Data is overal om ons heen. Het toepassen van data kan BZ efficiënter en slimmer maken. Het doel van het Data competence center is om (big)data (intern/extern, gestructureerd/ongestructureerd) te verzamelen en deze zodanig te rangschikken dat de data kan worden toegepast om tot nieuwe inzichten te komen ter ondersteuning van het primaire proces van BZ. Voor de ontwikkeling hiervan is een solide datascience-team ingericht. Je komt te werken in een multidisciplinair scrumteam o.a. bestaande uit data scientists, ontwikkelaars en business analisten. In samenwerking met beleidsmedewerkers wordt gewerkt aan het toepassen van big data op beleids-/politieke vraagstukken. Voor de facilitering van dit project is BZ op zoek naar een bevlogen Senior Big Data engineer met relevante ervaring en een coachende instelling. 

De gezochte Engineer beschikt over een uitmuntende vaardigheden met betrekking tot data engineering en data warehousing en weet de omgeving hier op enthousiasme wijze in mee te nemen. Een flinke dosis flexibiliteit, creativiteit en een coachende/begeleidende instelling richting de collega scientists. De geschikte kandidaat weet van aanpakken en is een echte teamplayer en bovendien het technisch geweten van het team. 

Je speelt een centrale rol binnen het Datalab van BZ. 

Buitenlandse zaken heeft de ambitie door te groeien naar een informatie gestuurde, data-gedreven organisatie. Om dit te verwezenlijken loopt een diversiteit aan business intelligence & analytics en data science projecten die grotendeels in elkaar verweven zijn. Ontwikkeling en beheer worden uitgevoerd door twee ontwikkel- en beheerteams onder aansturing van twee projectleiders. De verschillende agile-scrum teams werken nauw samen met producteigenaren en opdrachtgevers vanuit verschillende afdelingen. Verschillende stakeholders, verschillende belangen, allemaal met als doel steeds beter en meer informatie gestuurd te kunnen werken voor een steeds grotere gebruikersgroep. 

De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend 

 • Ondersteunen bij het identificeren van vragen vanuit de business en bedrijfsvoering
 • Ontwikkelen, beheren en optimaliseren van uiteenlopende analytische datastromen en (big)data-analyses 
 • Operationaliseren van End2End pipeline van ruwe data tot gevormde data voor downstream applicaties
 • Beheren en monitoren van het datalake en bijbehorende data pipelines.  

Achtergrond Opdracht

Bij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen. De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in de directie IDI. IDI regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen. Onderdeel van de nieuwe directie IDI is het cluster Data Competence Centre BZ (DCC). Vanuit dit cluster wordt de ontwikkeling en het beheer van een groot deel van de dataproducten voor BZ gefaciliteerd. In de rol van Senior Big Data Engineer voor de data science producten maak je onderdeel uit van dit cluster.

Functie-eisen

 • Database Administration - Minimaal 2 jaar werkervaring met big data technologieën (Spark / Databricks, Azure HDInsight, Hadoop o.i.d.)
 • WO diploma in relevant vakgebied 
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met big data technologieën (Spark / Databricks, Azure HDInsight, Hadoop o.i.d.)
 • Ervaring met het in productie nemen van data en machine learning pipelines, en distribueren van de resultaten 
 • Ervaring met het binnenhalen, opslaan en verwerken van zowel gestructureerde data als niet-gestructureerde data  
 • Ervaring met CI/CD methodologie 
 • Ervaring met Azure tools zoals Azure Devops, Data Factory en vergelijkbaar (streaming & batch)  
 • Werkervaring binnen een data science team en bekend met machine learning 
 • Bekend met Data Science en Machine Learning georiënteerde architecturen  

Competenties

 • Analytisch denkvermogen 
 • Resultaatgerichtheid
 • Creatief
 • Overtuigingskracht
 • Constructief kritische houding
 • Communicatief vaardig.  
 • Ervaring met Python/pyspark 
 • persoon die geïnteresseerd is en altijd op de hoogte van de nieuwste technologieën op het gebied van Data Engineer, Data Analytics en data warehousing 
 • Bekend met verschillende (deep learning) modellen 
 • Ervaring met cloud services
 • Ervaring met visualisatieprogramma’s (zoals Tableau)
 • Een geldig VOG kunnen overleggen en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring behoren tot de aanstellingsprocedure. 
 • Ondertekenen van een Geheimhouding verklaring behoort tot de aanstellingsprocedure.  

Bedrijfsinformatie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)- voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)- professional. De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller. IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.  

Bedrijfsinformatie

Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening en bijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OS-agenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele thema’s op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, big data analysis, open data.

Een van de takken van integrale bedrijfsvoering bij BZ is IT-regie. IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van IT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar IT-diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Het aanbod van IT-diensten wordt geleverd door een palet van externe IT-leveranciers, waaronder het rijksbrede SSC-ICT.

Om tot een goede IT-regie te komen werkt DBV/IV veel samen met dienstonderdelen en posten. Voor elke directie/post zijn er contactpersonen en adviseurs beschikbaar. Per BZ-sector fungeert een businessdomeinteam. Ook participeert DBV/IV actief in interdepartementale verandertrajecten en projecten om vanuit BZ bij te dragen aan het rijksbrede IT-beleid. DBV/IV werkt veel samen met de andere clusters van DBV teneinde een meer integrale bedrijfsvoering voor BZ te bewerkstelligen.

Speerpunten van DBV/IV daarbij zijn:

 • Optimale bestuurbaarheid van de IT door de top
 • Adequate ondersteuning van de Chief Information Officer (CIO) van BZ
 • Professionele I-regie (processen en expertise)
 • Wendbaarheid en innovatie in de informatievoorziening van BZ
 • Maximale synergie met andere ministeries

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Roy Vissers avatar
Roy Vissers recruitment consultant

Vragen?

recruiter Roy Vissers

Roy Vissers

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Roy Vissers

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod