Coördinator informatievoorziening & -beveiliging

Klant van Yacht
 • Amsterdam
 • Vast
 • HBO
 • 36 uur
 • € 4.900 per maand
 • Thuiswerken mogelijk
Hans Bakker avatar
Hans Bakker recruitment consultant

Voor een autonoom onderdeel van de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een ervaren IT Coördinator.

Als coördinator zorg jij er samen met jouw collega's voor de dat de IT systemen goed werken en aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Hierbij vervul je o.a. de rol van verbindingsofficier (Linking Pin / Liaison) tussen de organisatie en alle contractpartijen waarmee zij zaken doen in het kader van de informatievoorziening. Ook praat je veelvuldig met de afdeling Risk Management zodat je informatiebeleid goed op orde is!

Je komt te werken in een klein team van systeem-, applicatie- en werkplekbeheerders, waar je gezamenlijk zorgt voor een werkende IT omgeving. Hierbij kan het voorkomen dat je als meewerkend voorman optreedt, waardoor een gedegen IT achtergrond goed van pas komt. Binnen de afdeling is het saamhorigheidsgevoel sterk aanwezig en word je onderdeel van de familie.

Kerntaken van deze functie zijn:

 • Deelnemen aan projecten op het gebied van het vormgeven en verbeteren van de informatievoorziening en de administratieve organisatie;
 • Adviseren van management en gebruikers op ICT security gebied;
 • Knelpunten in de aansluiting tussen informatievoorziening en bedrijfsprocessen detecteren en vertalen in verbeterprocessen;
 • Actief bijdragen aan de totstandkoming van een informatiebeveiligingsbeleid en toezien op de naleving hiervan;
 • Bewaken van de tijdige verlenging dan wel vervanging van lopende ICT gerelateerde contracten en beheren van de licenties en zorgen dat de organisatie in deze compliant is;
 • Begeleiden van de activiteiten van toeleveranciers op ICT-gebied;
 • Vaststellen van en vertalen van wensen en behoeftes bij interne en externe gebruikers van geautomatiseerde informatievoorziening in een visie en doelstellingen;
 • Monitoren/verkrijgen van inzicht in en vastleggen van risico’s op het vlak van General IT Controls. Tevens is het doel zoveel mogelijk (geautomatiseerde) functiescheidingen in IT systemen op te nemen en bewaakt deze;
 • Stelt, voor de processen binnen de afdeling IM, procesbeschrijvingen, gebruiksinstructies en procedures op en bewaakt deze;
 • Participeert in de werkgroep beheer automatisering (WBA / Werkgroep Change & Innovatie).

Een behoorlijk takenpakket! Maar, je krijgt in deze functie de mogelijkheid om te groeien en jouws skills te ontwikkelen in datgene waarmee je nog niet bekend bent. Daarnaast zou deze baan, indien gewenst, ook een springplank kunnen zijn naar een grotere omgeving, namelijk de Gemeente Amsterdam zelf.

Functie-eisen

Waar zijn wij naar op zoek?

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met:

  • IT se­cu­ri­ty (in­for­ma­tie be­vei­li­ging);
  • Da­ta­wa­re­hou­ses (op­zet en be­heer);
  • Da­ta­kwa­li­teits­ma­na­ge­ment;
  • AO-IB (in­ter­ne be­heer­sing) vraag­stuk­ken;
  • Pro­ject ma­na­ge­ment;
  • De­fi­niëren en be­wa­ken van IT Ge­ne­ral Con­trols
  • Goe­de com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
  • Des­kun­dig­heid en er­va­ring op het ge­bied van in­for­ma­tie­be­vei­li­ging;
  • 3-5 jaar er­va­ring met in­for­ma­tie tech­no­lo­gie en IT se­cu­ri­ty.

Competenties

 • Be­sluit­vaar­dig en re­sul­taat­ge­richt­heid;
 • Klant­ge­richt­heid en snel­heid van be­grip;
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen en een sterke ver­ant­woor­de­lijk­heid.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is marktconform, op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

Bedrijfsinformatie

De gemeente Amsterdam zet stappen in het opgavegericht werken, waarbij we de opgaven in de stad centraal stellen. De werkcultuur en houding is daarbij gericht op de stad en samenwerking met partners en bewoners in de stad. Diverse Gemeentelijk processen en systemen die ons werk ondersteunen worden hierdoor beter ingezet. Dit moet het makkelijker maken om ons rond de opgaven te organiseren. Het werken aan de opgaven vraagt om wendbaarheid in ons handelen en in de systemen die onze processen ondersteunen.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Hans Bakker avatar
Hans Bakker recruitment consultant

Vragen?

recruiter Hans Bakker

Hans Bakker

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Hans Bakker

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod