technisch gebouwenbeheer

Gemeente Tholen
  • Tholen
  • Detachering,  ZZP
  • HBO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Kim de Graaf avatar
Kim de Graaf recruitment consultant

De feitelijke opgedragen werkzaamheden zijn voor de volgende soorten objecten: 1. Publieksgebouwen 2. Bedrijfsgebouwen tbv gemeentelijke diensten 3. Cultuurhistorische/monumentale gebouwen 4. Onderwijsgebouwen (peuterspeelzalen, kinderopvang) 5. Bouwwerken geen gebouw zijnde 6. Overige / diverse (woonwagens, aangekochte panden) functionaris => eerst verantwoordelijk voor gemeentehuis (publieksgebouw) en alle cultuurhistorische monumenten collega technisch gebouwenbeheer => eerst verantwoordelijk voor alle overige gebouwen/objecten Ze vervangen elkaar tijdens afwezigheid.

Functie-eisen

De werkzaamheden omvatten voor al de objecten het: -Uitvoeren van jaarlijkse inspecties / conditiemetingen zowel in- als uitwendig conform de NEN 2767 -Uitwerken van de inspectieresultaten in meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP) voor een tijdspanne tot 10 jaar -maken van budgetramingen voor de maatregelen uit de MJOP's t.b.v. bepalen benodigde storting in voorziening gebouwenbeheer -voorbereiden van de uitvoering van maatregelen door: - maken van besteksramingen + vergunningsaanvragen - opstellen bestekken/technische omschrijvingen - maken van (digitale) tekeningen - aanbesteden of opvragen prijsopgaven van werken/werkzaamheden - beoordelen inschrijvingen/offertes - gunnen van de werken/werkzaamheden of afschrijven - het voeren van directie en/of houden van toezicht op de uitvoering van werken/werkzaamheden - betaalbaar stellen van facturen - zorgen voor verkrijgen of leveren van revisies en archivering benodigde documenten voor toekomstig beheer en onderhoud - bewaken van de budgetten en stellen prioriteiten voor beheer- en onderhoudsmaatregelen - Voorbereiden en begeleiden van de benodigde wettelijk verplichte (jaarlijkse) keuringen t.b.v.: 1. Keuring Legionella: conform waterleidingbesluit en NEN 1006. 2. Keuring Keerkleppen waterinstallaties: conform waterleidingbesluit. 3. Keuring SCIOS: (stookinstallaties boven 100 KW) conform Wet Milieubeheer 1/1/2008 + overige onderwerpen uit het activiteitenbesluit mileu beheer: afval, energie, gevaarlijke stoffen, geluid 4. Keuring Stek: (koelinstallaties) conform VROM-regeling lekdichtheid koelinstallaties (2006) 5. Keuring Noodverlichting: conform bouwbesluit en NEN-EN 50172. 6. Keuring Elektrotechnische installaties : conform Arbo, NEN 3140 en NEN-EN 10150 7. Keuring Lift: conform eisen bouwbesluit en regelgeving. 8. Keuring Brandmeld installaties: conform NEN 2654 9. Keuring daken vlgs NEN 2767 10. Asbestonderzoeken laten uitvoeren 11. Toegankelijkheid gebouwen volgens bouwbesluit en VN verdrag 12. Kennis van deze wet en regelgeving en het integraal kunnen toepassen daarvan is een vereiste voor het adequaat vervullen van de functie - Adviseert aan bestuur, management of t.b.v. beleidsmedewerker o.b.v. rapportages van (eigen) inspecties of keuringen over - aanpak onveilige situaties - tactiek van onderhoud - reactief - proactief - additief waarbij de totale levensduur van (onderdelen en installaties) het object in ogenschouw wordt genomen; van 10 - ca. 50 jaar - Aanvragen voor (Rijks)subsidies voor de monumenten - Organiseert en voert overleg met gecontracteerde onderhoudsbedrijven over resultaten (bijvoorbeeld KWO of andere installaties), voortgang, contractverlenging en verdedigt daarbij de belangen van de gemeente - Afhandelen van klachten en meldingen van gebruikers van de bouwkundige objecten - Afstemmen met (externe) gebruikers/verenigingen over planningen en de inhoud en omvang van het werk en uit te voeren beheer- en onderhoudsmaatregelen - Fungeert als klankbord en deskundige voor collega's, beheerders en evt. gebruikers ten aanzien van het beheren/gebruiken van het gebouw en installaties. Zo nodig vindt op gemotiveerde aanwijzing van functionaris aanpassing van het beheer/gebruik plaats

Competenties

Het accent voor deze rol ligt op het uitwerken van bestekken en tekleningen van de monumentalen panden in de gemeent tholen.

op basis van rapporten, vertalen naar maatregelen, werkomschrijvingen, prijzen berekeningen, offertes opvragen ect.

Je moet dus met Autocad kunnen werken en bekend zijn om bestekken uit te werken.

Er wordt gewerkt met onderhoudssysteem Plato.

Arbeidsvoorwaarden

32-36 uur per week

opdracht duur minimaal 6 maanden

thuiswerken is mogelijk 40% thuis 60% aanwezig

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Kim de Graaf avatar
Kim de Graaf recruitment consultant

Vragen?

recruiter Kim de Graaf

Kim de Graaf

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Kim de Graaf

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod