Controller (Kwantitatief econoom/Econometrist)

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Hoofdkantoor UWV
  • Amsterdam
  • Vast
  • WO
  • 36 uur
  • Thuiswerken mogelijk
Ivette van Pelt avatar
Ivette van Pelt sourcing specialist

Binnen het directoraat Financieel Economische Zaken (FEZ), afdeling Planning Control en Analyse ontstaat een vacature voor de functie van

Controller (Kwantitatief econoom/Econometrist) .                                               

  

Financieel Economische Zaken (FEZ) verzorgt de informatie voor de beheersing van UWV en haar programma’s. Onder deze beheersing wordt verstaan: de sturing op doelen, het volgen van de mate van behalen van deze doelen en de verantwoording daarover. Daarnaast adviseert en ondersteunt FEZ de Raad van Bestuur en de directies bij het realiseren van de UWV doelstellingen vanuit financieel economisch perspectief.

Planning, Control & Analyse (PC&A)

Onderdeel van FEZ is de afdeling PC&A. Deze afdeling is de concerncontroller voor de Raad van Bestuur (RvB) en biedt op alle niveaus binnen de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de processen. Hierbij is de vertaling van interne en externe ontwikkelingen naar het vakgebied Business Control & Kwaliteit van groot belang. Van daaruit worden concern- of divisie-brede, richtinggevende alternatieven en oplossingen ter voorbereiding van inhoudelijke beleid- en besluitvorming en prestatiebeoordeling door de RvB of direc-ties geformuleerd. De controller is werkzaam voor de directie FEZ, de afdeling PC&A en binnen het team Premie-stelling, prognoses en fondsbeheer.

Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer                                                                                       

Het team Premiestelling, Prognoses en Fondsbeheer houdt zich in brede zin bezig met financiële ramingen van de wetten die UWV uitvoert (de uitkeringslasten, re-integratie uitgaven en premiebaten). Op basis van de ramingen wordt inzicht gegeven in de vermogensontwikkeling van de fondsen waaruit deze wetten gefinancierd worden en worden premies vastgesteld. Hiermee is het team binnen UWV en voor het ministerie van SZW een belangrijke gesprekspartner bij beleidswijzigingen van SZW. Daarnaast draagt het team bij aan belangrijke afdelingsproducten zoals de begroting en de jaarverantwoording. Het maken van de ramingen vergt een uitgebreid instrumentarium aan ondersteunende ramingsmodellen. Meepraten over beleidswijzigingen en het onderhoud/ontwikkeling van de modellen zijn dan ook belangrijke taken van het team.

Functie-eisen

De belangrijkste werkzaamheden van de kwantitatief econoom/econometrist binnen het team Premiestelling, Prognoses en Fondsenbeheer zijn:

• Het opstellen van financiële ramingen.

• Het presenteren en onderbouwen van die ramingen in financiële nota’s.

• Het ontwikkelen en onderhouden van de hiervoor benodigde ramingsmodellen.

• Het uitvoeren van ad-hoc analyses.

• Zorgen voor draagvlak voor de geadviseerde keuzes en adviezen.

• Vertegenwoordigen van het team naar buiten toe, in het bijzonder richting het ministerie van SZW, als specialist op het vakgebied.

• Het leggen van nieuwe contacten en onderhouden van bestaande contacten binnen en buiten de organisatie (bijvoorbeeld SZW, CPB, sociale partners, Verbond van Verzekeraars, branchevertegenwoordigers) die voor de ontwikkeling van het team van belang zijn.

Competenties

Een kwantitatief econoom/econometrist met een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van econometrie/economie of vergelijkbaar. Je hebt kennis van sociale zekerheid en openbare financiën. Je hebt ervaring met minstens één groot statistisch pakket (SPSS, SAS, Stata etc.), bij voorkeur met grote microdatabestanden. Je beschikt over goede adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgevers/management. Daarnaast leg je snel contacten en ben je in staat een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Je bent in staat om een aanjagersrol binnen het team te vervullen, je eigen werkzaamheden goed te verkopen en om mensen buiten het team (zowel intern als extern) zoveel mogelijk te betrekken bij onze werkzaamheden. De functiegroep is afhankelijk van je werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden: 

• een baan met impact (van belang voor het imago van UWV), die er mede voor zorgt dat de rest van de organisatie kan functioneren;

• op een afdeling met de ambitie om die resultaten steeds verder te verbeteren. 

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Ivette van Pelt avatar
Ivette van Pelt sourcing specialist

Vragen?

recruiter Ivette van Pelt

Ivette van Pelt

sourcing specialist

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Ivette van Pelt

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod