Implementatiemanager AVG/ BIO

gemeente Helmond
  • Helmond
  • Detachering,  ZZP
  • HBO, WO
  • 32 uur
Diana Ouwehand avatar
Diana Ouwehand recruitment consultant

De gemeente Helmond werkt als servicegerichte dienstverlener aan een digitale toekomst. Daarvoor maakt ze in toenemende mate gebruik van digitale technieken en data. De toegenomen digitalisering zorgt voor kansen, maar brengt ook extra uitdagingen met zich mee. Er worden daarom maatregelen getroffen om voldoende digitaal weerbaar te zijn en om te kunnen laten zien dat de gemeente de privacy van de inwoners, medewerkers en anderen beschermt.  

Sinds september 2018 werkt de gemeente Helmond binnen de afdelingen met Decentrale Security en Privacy Officers (DSPO). Deze DSPO’s zijn de ambassadeurs op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en ondersteunen de proceseigenaar bij het de borging van informatiebeveiliging en privacy binnen de processen. Zij voeren deze taken uit als neventaak náást hun (eigen) bestaande functie. Daarmee is de gemeente weerbaarder geworden, men wil nu een volgende stap in volwassenheid realiseren. 

Om die versnelling te realiseren heeft de gemeente Helmond een handelingsperspectief opgesteld en besloten om de implementatie van de wettelijke en informatiebeveiligingsmaatregelen projectmatig aan te pakken, waarbij de FG (functionaris gegevensbescherming) en de CISO (Chief information security officer) worden ondersteund door een implementatiemanager AVG/BIO, door jou dus. Om de ‘DSPO-organisatie’ te versterken zal deze (tijdelijk) onder centrale aansturing van jou komen te staan. De huidige DSPO’s blijven voorlopig hun rol uitvoeren binnen de afdelingen totdat de toekomstige organisatorische inbedding is uitgewerkt, georganiseerd en opgeleverd c.q. vastgesteld.  

Samen zorgen jullie ervoor dat:

1.     De door de organisatie opgestelde plannen zijn geoperationaliseerd en binnen de gestelde termijnen worden gerealiseerd;

2.     Een monitoringssysteem is ingericht voor management en bestuur;

3.     De organisatie weet van alle processen welke (persoons)gegevens worden verwerkt en op basis van een volledig gevuld en actueel register van verwerkingen kan uitleggen waarom; 

4.     De eventuele risico's binnen processen en systemen zijn bekend en er zijn passende maatregelen getroffen.

Het einddoel is een decentrale borging in functies en integraliteit met o.a. het procesbeleid, functioneel beheer, architectuur en projectmatig werken. 

Functie-eisen

Wat verwachten we van jou

Jij bent de aanjager van de implementatie: je bereidt voor, zet je creativiteit in, enthousiasmeert, overtuigt, ontwikkelt werkvormen, implementeert én monitort de implementatie.  Je operationaliseert de reeds opgestelde doorontwikkelplannen. Hierbij maak je gebruik van risicoafwegingen, doe je een impactinschatting en stel je een implementatieplan op en betrekt daarbij creatieve oplossingen om een verandering te laten landen. 

Hierbij toon je initiatief en maak je gebruik van bestaande kennis in de organisatie. Je bent in staat om binnen de juiste overlegorganen de noodzakelijke stappen onder de aandacht te brengen, zodat de juiste prioritering kan plaats vinden.  

Je werkt nauw samen met de FG en CISO en je bent in staat jouw aanpak aan te passen aan en in lijn te brengen met de reeds vastgestelde visie en plannen.  Je zorgt voor documentatie, een (werk)groep om voortgang te monitoren, geeft stakeholders een rol en zorgt voor een goede nazorg en bijsturing na implementatie. Je stelt hierbij noodzakelijke randvoorwaarden op om de voortgang actief te kunnen monitoren en bewaken.  

Je overlegt met de proceseigenaren en DSPO's over hun plannen, knelpunten etc en stemt met hun een voor de afdeling haalbare aanpak op. Je bewaakt de uitvoering door de afdeling.  

Inhoudelijk stem je jouw aanpak af met FG en CISO, over de voortgang rapporteer je rechtstreeks aan de directie.  

Functie-eisen 

·       Je hebt een HBO/ WO-masterdiploma;

·       Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het implementeren van meervoudige middelgrote veranderingen binnen een grote (overheids)organisatie;

·       Je hebt goede kennis van en ruime ervaring met veranderkundige technieken, operationele excellence- en projectmanagementtechnieken;

·       Je hebt affiniteit met business- en IT-processen en met de BIO en AVG en je bent in staat de vertaalslag naar een implementatieaanpak te maken;

·       Je hebt basiskennis van en enige ervaring met lean en agile werken.

Competenties

Competenties

·       Je hebt een hands-on mentaliteit, je kunt praktische kaders bieden;  

·       Je bent goed in staat stakeholder management te voeren; 

·       Je hebt een open houding en goede communicatievaardigheden; 

·       Je bent analytisch; 

·       Je bent een aanjager, motivator en verbinder; 

·       Bovendien beschik je over een grote mate van organisatiesensitiviteit en verantwoordelijkheidsgevoel;

·       Je bent besluitvaardigheid en kunt plannen en organiseren;

·       Natuurlijk ben je zeer resultaatgerichtheid;

·       Samenwerken en motiveren zijn voor jou heel natuurlijk. 

Herken je jezelf ook hierin? 

Je vindt het leuk om mens en techniek met elkaar te verbinden en op sympathieke wijze te managen. Hoofd- en bijzaken kun je goed scheiden en je adviseert helder en duidelijk op basis van gedegen, inhoudelijke argumenten. Jouw communicatieve vaardigheden? Die zijn zeer goed. Je hebt het in je om een groep optimaal te laten presteren en waar nodig breng je met de nodige overtuiging jouw advies naar voren. Met oog voor het resultaat en de nadruk op de relatie sluit je uitstekend aan bij de organisatie. 

Arbeidsvoorwaarden

Dit betreft een opdracht op basis van inhuur, zowel uit te voeren als gedetacheerde in loondienst als door een ZZP'er.

In eerste instantie wordt de opdracht voor de duur van 1 jaar vastgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de opdracht dan nog niet zijn afgerond en is er een mogelijkheid tot verlenging van nog 1 jaar.

Bedrijfsinformatie

Over gemeente Helmond

Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk heeft de gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die moet worden gehandhaafd, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Het standaard antwoord is niet ‘Nee, mits’, maar ‘Ja, tenzij’.

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al zijn voor de stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Er wordt met trots gewerkt vanuit verbinding, vertrouwen en waardering. Een integrale benadering met vernieuwende en innovatieve ideeën.  

Helmond (b)en ik

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Diana Ouwehand avatar
Diana Ouwehand recruitment consultant

Vragen?

recruiter Diana Ouwehand

Diana Ouwehand

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Diana Ouwehand

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod