Business Analist

Argenta Spaarbank NV
  • Breda
  • Detachering,  ZZP
  • HBO, WO
  • 40 uur
Karen Stolwijk avatar
Karen Stolwijk recruitment consultant

1. Business analyse

  Voorbeeld van activiteiten

Verzamelen, challengen, uitwerken en documenteren van behoeften van klant, business, IT en outsourcingspartijen teneinde een gestandaardiseer-de, volledige en correcte weergave te genereren van de wensen van de business die als input dienen voor de functionele analyse. 

Definiëren en uitwerken van de business requirements 

 Challenged de behoefte van de business

 Beheert de requirements en houdt ze up-to-date

 Voert de impact analyse uit van de nieuwe behoeften op de be-staande processen

2. Functionele en informatie analyse

  Voorbeeld van activiteiten

Uitvoeren van de functionele en informatieanalyse volgens de afgespro-ken standaarden teneinde (de externe outsourcingspartners) correcte en volledige input te geven voor het technisch ontwerp en de ontwikkeling van de nieuwe of de wijziging aan de bestaande applicatie volgens de be-hoeften van de business.  Ontwikkelt het functionele ontwerp van de toepassingen inclusief het datamodel binnen de kaders van de architectuur en het enter-prise datamodel

 Niet-functionele vereisten opstellen en laten accorderen door op-drachtgever

3. Voorstel tot oplossing

  Voorbeeld van activiteiten

Analyseren en vergelijken van mogelijke oplossingen van de outsour-cingspartners en de best mogelijke oplossing in lijn met functionele archi-tectuur en de Argenta standaarden voorstellen aan de gebruikers in de business teneinde de voorgestelde oplossing te valideren of bij te sturen indien nodig.  Challenged voorstellen van de outsourcingspartners

 Challenge op de impact door het evalueren van de IT voordelen en kosten van een voorgestelde oplossing

 Documenteert de assumpties bij de voorgestelde oplossing

 Organiseert workshops / presentaties met business / key users

 Toetsen dat de nieuwe behoefte / oplossing voldoet aan / past in het beleid van Argenta.

4. Coördinatie

  Voorbeeld van activiteiten

Opvolgen en begeleiden van de uitwerking van het project of change met de betrokken projectmedewerkers, business, IT en outsourcingspartners en controleren van de volledigheid en correctheid (van de vertaling) van bepaalde functionele en niet-functionele behoeften teneinde ervoor te zor-gen dat de applicatie tijdig en kwaliteitsvol wordt opgeleverd.  Prioriteert de backlog van een component team vanuit de rol als teamlead van een component team. Dit gebeurt in nauwe af-stemming met de teamleads van de andere component teams en binnen de prioriteiten die de product owners van de klantteams stellen voor de kwartaalplanning.

 Vormt als teamlead de linking pin naar een klantteam en ontzorgt het klantteam door wensen te vertalen naar werkpakketten voor de benodigde component teams en regie te voeren op (afhanke-lijkheden en samenhang) in de uitvoering zodat het klantteam. 

 Begeleiden en challengen van leveranciers van oplossingen bij de implementatie

 Coördineren/organiseren dat de juiste requirements inzichtelijk komen

 Begeleiden van functionele-, integratie en performance testen

5. Kennisontwikkeling

  Voorbeeld van activiteiten

Opbouwen, onderhouden en uitwisselen van relevante evoluties in het ei-gen domein teneinde zowel bij te dragen tot de eigen ontwikkeling en pro-fessionalisering als die van collega’s  Actieve deelname aan teammeetings

 Beheren, delen en inbedden van kennis in de organisatie

 Bezoekt leveranciersbijeenkomsten, congressen om kennis over technologische ontwikkelingen op peil te houden.

6. Kwaliteitsbewaking

  Voorbeeld van activiteiten

Faciliteren van functionele-, regressie-, integratie-, performance- en ac-ceptatietesten en creëren van bewustwording rond kwaliteit teneinde de kwaliteit van het E2E-proces te borgen, zowel wat betreft project-, opera-tionele, als businesswerking.  Kritische houding t.o.v. voorgestelde oplossingen

 Kwaliteit meenemen als beslissingscriterium

 Standaarden respecteren

 Correct rapporteren van voortgang

 Kwaliteit en continuïteit meenemen als beslissingscriterium

 Opstellen van testscenario’s, uitvoeren en analyseren van tests t.o.v. gestelde requirements

7. Continue Verbetering

  Voorbeeld van activiteiten

Identificeren, voorstellen en uitvoeren van verbeteringsacties, teneinde de voorspelbaarheid van processen te verbeteren en de kwaliteit, doelmatig-heid, efficiëntie en klantvriendelijkheid van het geleverde product of dienst te verbeteren.  Systeemdocumentatie up to date houden en delen

 Experimenteren met nieuwe tools/frameworks

 Kostenbesparende verbeteringsacties doorvoeren dmv procesop-timalisatie

Functie-eisen

 Academisch (WO) werk- en denkniveau (opleiding/ervaring).

 Opleidingsrichting: Informatica, Informatiekunde, Economie & Informatica.

 5 - 7 jaar ervaring binnen een IT-omgeving

 Heeft ruime ervaring als business informatieanalist in complexe verandertrajecten in tenminste 2 verschillende organisaties. Heeft hier laten zien inhoudelijk leiding te kunnen geven aan de verandering, door het ontwikkelen en voorleggen van keuzes op directieniveau, het inzichtelijk maken van risico’s, het opstellen van business cases, het inhoudelijk regie voeren op de implementatie door meerdere teams en/of leveranciers die daartoe moeten samenwerken.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Karen Stolwijk avatar
Karen Stolwijk recruitment consultant

Vragen?

recruiter Karen Stolwijk

Karen Stolwijk

recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Karen Stolwijk

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod