Senior Jurist

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Groningen
 • Detachering
 • WO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Als jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie.

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS):

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken.
Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigenrapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op. Ten tweede draagt de afdeling zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het
werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij
brede kennis en ervaring van groot belang is. De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade.


De afdeling bestaat uit meerdere teams:
team Fysieke Schade Complex, team Fysieke Schade Regulier (3 teams), team Waardedaling & Immaterieel, team Bezwaar & Beroep en team Bestuurlijke en Juridische Advisering. BJZ&S wordt geleid door het afdelingshoofd BJZ&S. Het afdelingshoofd en de teammanagers vormen gezamenlijk het MT van BJZ&S. In totaal werken er zo’n 200 medewerkers bij BJZ&S.


Team Bestuurlijk en Juridisch Advies (BJA)
Het juridische werkterrein van het IMG is bijzonder. Het IMG handelt op grond van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) schade af met toepassing van het privaatrecht via een bestuursrechtelijke procedure. Daarvoor is kennis van zowel het privaatrecht, in het bijzonder het schadevergoedingsrecht en het
aansprakelijkheidsrecht, maar ook van het bestuursrecht, essentieel. De aan het IMG toegewezen taak is nieuw, is juridisch nog niet uitgekristalliseerd en er is vrijwel geen jurisprudentie. Dit vergt creativiteit en een bijzonder goed rechtsgevoel om aan de taak een goede invulling te geven. BJA speelt een belangrijke rol in de rechtsontwikkeling van de wettelijke taak. Naast de specifieke juridische
taak op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht, staat BJA ook aan de lat voor de advisering over en behandeling van de algemeen juridische vraagstukken zoals mandaten, de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), AVG-verzoeken, de klachtbehandeling op grond van artikel 9
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het opstellen van overeenkomsten.

Binnen het team BJA zijn we op zoek naar twee zeer ervaren en gedreven juristen met expertise op het vlak van schadevergoedingsrecht en aansprakelijkheidsrecht, met affiniteit voor de overheidspraktijk. Dit laatste vanwege het sterk bestuursrechtelijke karakter van de werkzaamheden van het IMG. De senior jurist heeft meerdere rollen: de rol van advisering aan het bestuur en organisatie, de rol van uitdenker en realisator van juridisch processen in het primaire proces van schadebeoordeling en -afhandeling, en de rol van behandelaar van complexe en zeer complexe schadeverzoeken.


Omschrijving taken
Als senior jurist behandel je een breed scala aan juridisch onderwerpen die binnen het IMG spelen. Te denken valt aan
- advisering over schadevergoedings- of aansprakelijkheidsrechtelijke vraagstukken aan het bestuur, de directie of de organisatie,
- het uitdenken van schadeprocessen vanuit juridisch oogpunt, inclusief het daadwerkelijk operationeel maken van het kunnen behandelen van aanvragen voor diverse schadevormen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken en het inrichten van het primaire proces, inclusief de advisering over termijnen, de
beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.
- het behandelen van complexe en zeer complexe schadeverzoeken
- het opstellen van grote contracten

Functie-eisen

Voor deze opdracht zoeken wij een kandidaat die beschikt over:

 • Een afgeronde juridische opleiding op WO niveau, bij voorkeur zowel privaatrecht als bestuursrecht. 
 • Ruime werkervaring op het vlak van juridische advisering aan directies, bijvoorbeeld in de advocatuur.  
 • Ruime werkervaring met het behandelen van complexe en
  gevoelige dossiers waar tegengestelde belangen spelen, buiten of
  binnen de (rijks)overheid.
 • Aantoonbare uitstekende en uitgebreide kennis van het
  schadevergoedingsrecht.
 • Aantoonbare ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke
  omgeving.
 • Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en
  vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan
  het eigen werkterrein.
 • Uitstekende en uitgebreide kennis van het schadevergoedings- en
  aansprakelijkheidsrecht, bij voorkeur in een bestuursrechtelijke
  context, zoals de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht,
  bewijslastverdeling, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking
  komende schade). 
 • uitgebreide werkervaring op het vlak van het behandelen van
  schadeverzoeken.
 • Uitgebreide werkervaring op het vlak van schriftelijke en
  mondeling juridische advisering op hoog niveau.
 • Ervaring met het uitdenken van nieuwe processen of verfijnen
  van bestaande processen op het vlak van het afhandelen van
  schadeverzoeken.

Competenties

 • Je kunt goed samenwerken, bent overtuigend en kunt effectief beïnvloeden.
 • Je bent analytisch sterk, kunt plannen en organiseren.
 • Je bent doortastend.
 • Je bent proactief en in staat om in teamverband en zelfstandig te kunnen werken.
 • Je beschikt over organisatie- en bestuurssensitiviteit en kunt goed netwerken. 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke
  uitdrukkingsvaardigheden.
 • Creatief in het bedenken van juridische oplossingen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar, met de optie tot verlenging.

Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

Bedrijfsinformatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.

Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Astrid Tjoa

Astrid Tjoa

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Astrid Tjoa

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod