Senior Adviseur Analyse

Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Groningen
 • Detachering,  ZZP
 • HBO
 • 36 uur
 • € 89,00 per uur
Marten Adolfsen avatar
Marten Adolfsen junior recruitment consultant

DUO zoekt een senior adviseurs analyse voor het Domein Bedrijfsvoering/Compliance. Binnen het Domein Bedrijfsvoering wordt momenteel
gewerkt aan trajecten die direct bijdragen aan het compliant maken van DUO.

Het gaat om inzet voor de volgende trajecten:

Privacy:
P-1: Algoritmes/ Artificial Intelligence:
Binnen DUO worden op diverse plekken beslissingen genomen op basis van (bedrijfs)regels. Vanuit privacy (AVG) perspectief is behoefte om
in kaart te brengen waar die verwerkingen plaatsvinden, zodat op basis daarvan risico’s kunnen worden vastgesteld. Daarnaast is er behoefte
om op de achtergrond de privacy officer die deelneemt in de projectgroep AI op verzoek te ondersteunen om kaders te stellen bij het
toepassen van AI binnen de organisatie.

P-2: Data Protection Impact Assessment:
Data Protection Impact Assessment: Er is een multidisciplinaire werkgroep DPIA die zich bezig houdt met de vernieuwing van het proces
DPIA. Het is wenselijk om hier vanuit bedrijfsanalytisch perspectief mee te laten kijken.

Informatiebeveiliging:
IB-1: Information Security Management System: Risk Management:
Informatiebeveiliging wil een analyse naar de stavaza van Change, Release, Problem en Incident Management betreffende Security en
informatiebeveiligingsincidenten. Waar vindt registratie plaats, volgens welke methodiek (bijvoorbeeld ITIL), hoe worden problems en
incidenten binnen DUO geregistreerd en hoe vindt de opvolging (change en releases) plaats?
Gewenst is een voorstel voor een centrale registratie in een bestaand registratiesysteem met rapportage mogelijkheden en benoem de
noodzakelijke vervolgstappen.

IB-2: • SIEM wordt momenteel gebruikt op de netwerklaag. Informatiebeveiliging wil een inventarisatie welke andere mogelijkheden er zijn
en een aanbeveling welke van deze mogelijkheden kunnen bijdragen aan de informatiebeveiliging. Op basis van de nog te bepalen gewenste
situatie een gap-analyse doen, benoemen van de noodzakelijke vervolgstappen en een voorstel voor de gewenste aanpak en besturing

Archief en informatiemanagement:
AIM-1: Analyse versnelling informatiehuishouding:
Vaststellen/inventarisatie huidige situatie ontwikkelingen informatiehuishouding. Op basis van de nog te bepalen gewenste situatie een gapanalyse doen, benoemen van de noodzakelijke vervolgstappen en een voorstel voor de gewenste aanpak en besturing.

Achtergrond opdracht
Compliant zijn is voor DUO een strategisch speerpunt. Om dit doel te bereiken lopen er meerdere initiatieven. De resultaten van de
analyseopdrachten moeten bijdragen aan inzicht + beeldvorming van de noodzakelijke verbetermaatregelen.


 

Functie-eisen

 • Afgeronde WO opleiding
 • Ruime ervaring in het uitvoeren van SCOMPAFIJTHE-brede bedrijfsanalyses met meerdere processen, systemen en interne en externe stakeholders en ketenpartners. 
 • Kennis en ervaring met (bedrijfs)analysetrajecten binnen de DUO organisatie
 • Aanvullende kennis (wens)Kennis van en ervaring met het opstellen van business cases.
 • Kennis van en ervaring met SCRUM en Agile werken.

Kennis van de compliancy aandachtsgebieden:

 • Recordmanagement / archief en informatiemanagement
 • Privacy
 • Informatiebeveiliging / Security
 • Kennis van de normenkaders geldend voor deze aandachtsgebieden.
 • Kennis van risicomanagement
 • Ervaring bij andere organisaties met het inrichten van compliancy aspecten is een pre.

Competenties

Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
1. Selecteert de juiste informatie uit diverse bronnen.
2. Maakt onderscheid tussen hoofden bijzaken.
3. Brengt een logische structuur aan in een veelheid van informatie.
4. Legt verbanden tussen gegevens en/of vraagstukken.
5. Onderscheidt oorzaak en gevolg.
6. Hanteert bij de analyse verschillende invalshoeken.


Een proactieve, autonoom werkende verbinder. Adviesvaardig. Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

Bedrijfsinformatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijnde onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe weten regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Marten Adolfsen avatar
Marten Adolfsen junior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Marten Adolfsen

Marten Adolfsen

junior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Marten Adolfsen

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod