tactisch/ strategisch procesmanager CID-Binckhorst

Gemeente Den Haag- Dienst DSO
  • Den Haag
  • Detachering,  ZZP
  • WO
  • 36 uur
Tim Lai avatar
Tim Lai sourcing specialist

Ben jij de ervaren procesmanager op tactisch/ strategisch niveau die zorgt voor de Haagse inbreng en belangen in de verkenning om de bereikbaarheid van CID-Binckhorst te verbeteren? Ben jij instaat de integrale inbreng vanuit Den Haag in de verkenning waarbij zowel mobiliteit, verstedelijking als economie aan de orde zijn, te organiseren en deze in te brengen in de samenwerking met Ministeries van I&W en BZK, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Leidschendam-Voorburg? Dan zoeken wij jou als procesmanager voor de verkenning CID-Binckhorst voor de gemeente Den Haag!

In het kader van de verkenning worden diverse oplossingen voor een betere OV-bereikbaarheid en mobiliteitstransitie van CID-Binckhorst onderzocht in samenhang met de ontwikkeling van de verstedelijking. De verkenning richt zich op drie alternatieven voor een hoogwaardige OV-verbinding: HOV-bus, tram of lightrail. Daarnaast is in het BO MIRT een no-regret pakket van mobiliteitsmaatregelen al vastgesteld en worden er verdere ondersteunde mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt. Doel is om dit jaar in de verkenning te komen tot een (concept) voorkeursalternatief op basis van de bijdrage aan de doelstellingen, de verhouding tussen kosten en baten en de realiseerbaarheid. Daarna kan worden overgegaan op de planuitwerkingsfase. Bepalend voor het te nemen besluit over OV is de fasering van de ontwikkeling van de verstedelijking in CID-Binckhorst en de inzet van de gemeente daarvoor. De relatie tussen de ruimtelijke planvorming, verstedelijking en de besluiten over bereikbaarheid is dus een belangrijk onderdeel van de verkenning, een goede OV-verbinding in het gebied is randvoorwaardelijk voor de realisatie van de woningbouwopgave.

De verkenning wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk (Ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat). Voor het procesmanagement is een onafhankelijk procesmanager ingehuurd. Deze werkt samen met het kernteam met vertegenwoordigers van de 6 opdrachtgevers aan de uitvoering van de verkenning. Het ambtelijk opdrachtgeverschap ligt bij de ambtelijke stuurgroep van de 6 partners. Bestuurlijke besluiten worden genomen in de Programmaraad van het rijk-regio gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma MoVe (Mobiliteit en Verstedelijking) of in het Bestuurlijk Overleg MIRT.

Den Haag is op zoek naar de proces/projectmanager op tactisch/ strategisch niveau die zorg gaat dragen voor de Haagse inbreng in de verkenning.

·        Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van de integrale inbreng vanuit Den Haag in de verkenning waarbij zowel mobiliteit, verstedelijking als economie aan de orde zijn. Daarbij schakel je proactief met relevante partners op nationale, regionale en lokale schaal binnen en buiten de overheden. Denk aan de Ministeries van I&W en BZK, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie, de buurgemeenten, maar ook aan marktpartijen op het gebied van mobiliteit zoals HTM.

·        Je bent verantwoordelijk voor het goed betrekken van de Haagse organisatie bij de verkenning. Denk aan afstemming met de MIRT- en MoVe- coördinator, mobiliteitsexperts, de gebiedsontwikkelingen, de trekker van het programma no-regret en ook aan de bedrijfsvoeringzaken als inkoop/juridische zaken die horen bij de penvoerderrol van Den Haag.

·        Tevens draag je zorg voor de interne voorbereiding van de topambtelijke, bestuurlijke en politieke besluitvorming over de verkenning in Den Haag.

Je hebt zowel een interne als externe rol, daarbij zijn jouw taken de volgende:

‘Extern’

·        Den Haag vertegenwoordigen in het ambtelijke kernteam van de verkenning CID/Binckhorst waarbinnen met vertegenwoordigers van de 5 andere opdrachtgevers en de externe procesleider aan de uitvoering van de verkenning wordt gewerkt.

·        Zorgdragen voor de advisering & briefing van de Haagse vertegenwoordiger in de ambtelijke stuurgroep (‘ASG’), de bestuurlijke overleggen en de politieke besluitvorming.

·        Samen met de externe procesleider en kernteam zorgdragen voor de totstandkoming van een voorkeursbesluit over de OV-bereikbaarheid en mobiliteitstransitie van CID-Binckhorst in aansluiting op de belangen van Den Haag en in wisselwerking met de belangen van de andere partijen.

·        Onderdeel daarvan is het procesmanagement voor de bekostiging van de Haagse bijdrage aan cofinanciering inclusief een potentieel aandeel alternatieve bekostiging.

·        Mede vorm geven en bijdragen aan het omgevingsmanagement van de verkenning.

Intern

·        Interne afstemming met de collega’s die werken aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de Binckhorst als ook intern organiseren dat vanuit andere collega’s de relevant input geleverd wordt ten behoeve van de verkenning.

·        Organiseren dat de gehele organisatie / de gehele gemeente meegenomen wordt op de ontwikkelingen rondom de Verkenning Bedrijfsvoeringzaken als inkoop/juridische zaken die horen bij de penvoerderrol van Den Haag

·        Afstemmen en nauw samenwerken met de MIRT- en MoVe-coördinator voor inhoudelijke, procesmatige en strategische inpassing en het leggen van dwarsverbanden.

·        Leggen van dwarsverbanden met andere OV-trajecten zoals de Koningscorridor als geheel (waar deze verkenning een onderdeel van vormt), de ZuidWestland-corridor en de Oude Lijn (treinspoorlijn tussen Leiden en Dordrecht)

Functie-eisen

Wat heeft Den Haag nodig:

·        Je bent een ervaren proces/projectmanager die doelgericht en proactief schakelt tussen strategie en praktijk en zorgvuldig processen organiseert.

·        Je weet met oog voor ieders belang intern en extern partijen te verbinden en te enthousiasmeren gericht op het realiseren van het doel om te komen tot besluitvorming over de toekomstige OV-bereikbaarheid en mobiliteitstransitie van CID-Binckhorst.

·        Je schakelt daarbij gemakkelijk tussen ruimte, mobiliteit en economie en hebt ervaring in interbestuurlijke samenwerkingsprocessen.

Competenties

Competenties

Omgevingsbewustzijn

Bestuurlijk sensitief

Resultaatgericht

Probleemanalyse

Stressbestendigheid

Verbinder

Teamplayer

Strategisch

Flexibel

Arbeidsvoorwaarden

Bij Yacht kun je alle kanten op:

Kom je in dienst bij Yacht, en voer je diverse projecten uit bij onze opdrachtgevers? Daarvoor kennen we een prima CAO met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Een leaseauto behoort bij sommige functies tot de mogelijkheden. Minstens even interessant zijn je ontwikkelmogelijkheden; leerzame projecten, aangevuld met opleidingen en cursussen. Want jezelf blijven ontwikkelen vinden we bij Yacht erg belangrijk.

Geef je de voorkeur aan een dienstverband direct bij onze opdrachtgevers? Dat kan, want werving & selectie maakt een belangrijk deel uit van onze dienstverlening. Nieuwsgierig? Ik vertel je er graag méér over.

Lees meer over werken bij Yacht Engineering https://www.yacht.nl/professionals/vakgebieden/engineering/construction-infrastructure

Waarom Yacht?

Uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties, een groot netwerk en volop ontwikkelingsmogelijkheden: dat zijn de voordelen van werken bij Yacht. Bij ons krijg je alle ruimte om te groeien. We zoeken samen naar opdrachten die bij je passen en helpen je om je ambities waar te maken. Via opleidingen en coaching bijvoorbeeld, maar ook door je uit te nodigen voor interessante bijeenkomsten, kennissessies en inspirerende uitjes. Via ons heb je toegang tot een netwerk van duizenden professionals die hun kennis maar wat graag met jou delen.

Bedrijfsinformatie

Afdeling Mobiliteit

De afdeling Mobiliteit bestaat uit 70 fte en is onderdeel van de portefeuille Economie, Mobiliteit en Ruimte binnen de dienst Stedelijke Ontwikkeling. De afdeling Mobiliteit draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van Den Haag en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Wij dragen ertoe bij dat de stad en regio ruimtelijk-economische kan doorgroeien, dat sociale inclusie wordt versterkt en dat reizigers zich op een klimaatneutrale en verkeersveilige manier kunnen verplaatsen. Het MT van de afdeling wordt gevormd door vier managers,

De afdeling kent hierbij de volgende clusters van werkzaamheden:

·        Uitwerking mobiliteitstransitie vanuit coalitieakkoord Den Haag 2019-2022 'Samen voor de stad’;

·        Agendavorming en belangenbehartiging op regionaal niveau (grotendeels via de MRDH, Provincie Zuid-Holland en gemeenten in de agglomeratie Den Haag);

·        Advisering van directie en bestuur over mobiliteitsvraagstukken en ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de stadsdelen en bij gebiedsontwikkeling;

·        Verkenning van infrastructurele ingrepen, uitwerking nieuwe mobiliteitsconcepten en opdrachtgeving voor verkeersprojecten;

·        Programmering en uitwerking van mobiliteitsprojecten van idee tot voorlopig ontwerp;

·        Afhandeling brieven van bewoners en ondernemers en klantcontacten

·        Doorrekening van beleidsvoornemens en projectvoornemens, op orde brengen en houden en door ontwikkelen van relevante databronnen en leveren van data en het doen van tellingen, prognoses

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Tim Lai avatar
Tim Lai sourcing specialist

Vragen?

recruiter Tim Lai

Tim Lai

sourcing specialist

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Tim Lai

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod