Ervaren Jurist Mijnbouwschade: waardedaling en immateriële schade

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Groningen
 • Detachering,  ZZP
 • WO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Als senior jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie. De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken & Schadeafhandeling van die uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de behandeling van de schadeverzoeken en alle juridische processen die daarbij aan de orde zijn. BJZ&S is ook verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen een besluit op een verzoek tot schadevergoeding. Binnen BJZS is er een team Waardedaling & Immaterieel. De gevraagde juristen komen te werken in dit team.

De senior jurist heeft als primaire taken

1) het uitwerken en inrichten van de afhandeling van schade in de vorm van waardedaling van woningen.

2) het inhoudelijk behandelen van complexe verzoeken tot toekenning van die schade.

3) het behandelen van complexe bezwaar en beroep op het vlak van waardedaling.

De senior jurist stelt daarmee het IMG in de gelegenheid om juridisch houdbare besluiten te nemen op aanvragen om schadevergoeding en werkt ten behoeve van de primaire processen of in de rechtsbeschermingsprocessen. De senior jurist adviseert daarnaast het bestuur van het Instituut over de juridische dimensie van schademeldingen op met name het vlak van waardedaling.

Omschrijving werkzaamheden:

 • Het behandelen van complexe aanvragen voor schadevergoeding, in beginsel op het vlak van waardedaling.
 • Het juridisch adviseren van afdelingen die zijn betrokken bij de afhandeling van verzoeken om schadevergoeding voor primair waardedaling.
 • Het opstellen van interne gedragslijnen met betrekking tot de afhandeling van verzoeken.
 • Het inrichten van het primaire proces, inclusief de advisering over termijnen, de beoordeling van cessies van vorderingen, implementatie van de vergewisplicht, aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht etc.
 • Het inrichten van het bezwaarproces, zoals het opstellen van modellen.
 • Behandelen van complexe bezwaren en beroepen.

Functie-eisen

De ideale kandidaat beschikt over:

 • Een afgeronde WO studie Nederlands recht.
 • Uitstekende actuele en goede kennis van het bestuurs- en het private schadevergoedingsrecht, in het bijzonder van de schadevergoedingsprocedure (vergewisplicht, bewijslastverdeling, zorgvuldigheidsvoorschriften, in aanmerking komende schade) en de werking van een bezwaarprocedure.
 • Het kunnen opstellen van leesbare (juridische) teksten, adviezen of beslissingen op bezwaar en in primo
 • De voortgang van je werk kunnen overzien en bij vragen tijdig kunnen overleggen met je leidinggevende.
 • Affiniteit met vraagstukken inzake waardebepaling van woningen.
 • Werkervaring als jurist of advocaat, met aantoonbare werkervaring in een bestuurlijk-politiek gevoelige omgeving.

Competenties

 • Oplossingsgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit
 • Proactief en in teamverband zelfstandig kunnen werken
 • Een resultaatgerichte instelling
 • De voortgang van je werk kunnen overzien, alsook dat van anderen en daar sturing op geven

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor ca. een half jaar tot een jaar, met optie op verlenging. 

De opdracht kan zowel in dienstverband bij Yacht, als op ZZP-basis worden uitgevoerd.

Zou jij het naast de uitdaging bij het IMG ook leuk vinden om bij andere opdrachtgevers van YACHT Legal aan de slag te gaan? Wellicht dat de baan als interim professional dan iets voor jou is? In dat geval zullen we niet alleen een gesprek met je voeren over deze opdracht, maar zullen we je bij geschiktheid voor de rol van interim professional meer zekerheid bieden dan deze opdracht en je een contract bieden met de intentie tot een vaste baan bij YACHT Legal. Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Daarbij hoort een salaris gebaseerd op schaal 10 van de Rijksoverheid, goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder toegang tot de YACHT academy en een (reiskostenvergoeding of lease auto).

Bedrijfsinformatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het

Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt. Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT. Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur. Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Astrid Tjoa

Astrid Tjoa

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Astrid Tjoa

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod