Samen is alles leuker!

Gedragswetenschapper

Gemeente Helmond / Stadskantoor gem. Helmond

9073729 | HELMOND | Detachering | WO | publicatiedatum

Solliciteer

Over de functie

Namens gemeente Helmond zoeken wij een gedragswetenschapper. 

Gemeente Helmond streeft ernaar dat de inwoners maximaal zelf regie kunnen nemen en houden over hun eigen leven én over de ondersteuning en zorg als deze nodig is. Samen met de aanbieders zorgen zij ervoor dat zorg en ondersteuning niet alleen effectief en resultaatgericht is, maar ook integraal, dichtbij en op maat, en dat deze recht doet aan de ondersteuningsbehoefte. Innovatie en transformatie laten zich niet in een spoorboekje vastleggen. De komende jaren zal ruimte nodig zijn om te experimenteren, veranderen en ontwikkelen samen met de lokale partners.

Sociale teams als eerste aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen
Per 2018 zijn de Sociale Teams (ST) het eerste aanspreekpunt voor inwoners met hulpvragen. De professionals in deze teams werken vanuit een zelfde brede blik en zetten bij de ondersteuning aan inwoners zijn of haar eigen specialisme in. Zij werken vanuit centrale plekken in een gebied, dichtbij, laagdrempelig en herkenbaar. De medewerkers zorgen voor alle vormen van ondersteuning en hulp, dus van reguliere inzet tot multiprobleemsituaties. Het zijn professionals die normaliseren en ondersteunen waar dat nodig is, waarbij de burger, het kind, gezin en het netwerk daaromheen zoveel mogelijk aangesproken wordt op hun eigen kracht.
 
De professionals in de teams worden ondersteund met kennis en expertise. Dit gebeurt op een aantal manieren:

 1. Door het beschikbaar stellen van kennis uit de gemeentelijke organisatie.
 2. Daarnaast wordt gefaciliteerd in juridische kennis ten aanzien van de Jeugdwet, bezwaar  en beroep.
 3. Ook bestaat de mogelijkheid om expertise te betrekken bij verschillende organisaties in het veld, wanneer deze niet voorhanden is in de gebiedsteams.
 4. Tot slot worden gedragswetenschappers/orthopedagogen ingezet, die verbonden zijn aan de gebiedsteams.
De gedragswetenschapper werkt samen in een ondersteuningsteam. Hierin zitten verschillende disciplines, die allemaal de opdracht hebben de professionals in de gebiedsteams te ondersteunen bij de uitvoering van hun werk. De gedragswetenschapper valt onder de verantwoordelijkheid van een gemeentelijke coördinator van het Sociaal Domein, aan wie rechtstreeks verantwoording wordt afgelegd over de ondersteuning en daarmee direct samenhangende werkzaamheden.  
 
Taken Gedragswetenschapper
 • Je bevordert de kwaliteit van de uitvoering binnen het Sociaal Domein. Dit doe je op individeel-, professioneel- en op teamniveau, vanuit de visie van de gemeente Helmond.
 • Je informeert de gebiedscoördinatoren over de voortgang van deze ontwikkelingen, en doet voorstellen voor borging en verbetering.
 • Je verzorgt casuïstiek- en caseloadbesprekingen, je geeft voorlichting met als doel de deskundigheid te vergroten en je ontwikkelt en onderhoudt een relevant netwerk met andere professionals en vertegenwoordigers binnen het Sociaal Domein.
 • Inhoudelijk adviseer en coach je professionals uit de gebiedsteams over: het gebruik van het ondersteuningsplan, inzet van passende hulp, werken vanuit de transformatiegedachte.
 • Je toetst onafhankelijk bij inzet van zware zorg (doorverwijzing naar de Raad voor de Kinderbescherming, vrijwillig gesloten plaatsingen, enz.).

Functie-eisen

Kennis en Competenties

 • WO opleidings-, werk- en denkniveau;
 • Registratie in het kwaliteitsregister SKJ of BIG, op vakbekwaamheidsniveau: ‘master’, ‘postmaster’ of ‘specialist’.
 • Kennis van kaders van het door de gemeente gevoerde (zorg-) beleid, vastgestelde processen en beschikbare producten;
 • Ervaring met het werken in generalistenteams;
 • Kennis van de sociale kaart en lokale zorgstructuren;
 • Kennis van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van en ervaring met relevante methodieken als Sociale Netwerkstrategieën, Signs of Safety, Eigen Kracht, Wrap Around Care;
 • Competenties zoals vraaggericht en progressiegericht werken, samenwerken, open en transparant communiceren, met een bevlogen, flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden

In loondienst bieden wij jou:
- een afwisselende baan met verschillende uitdagende projecten;
- werken bij de marktleider op het gebied van detachering binnen de publieke sector;
- een detacheringsovereenkomst op maat;
- mogelijkheden tot een vast dienstverband;
- een marktconform salaris;
 - en collega’s met expertise binnen het Sociaal Domein

Deze specieke opdracht wordt ingeschaald conform schaal 11 CAR UWO. 

Bedrijfsinformatie

BMC detacheert jou als potentievolle professional binnen de publieke sector. Wanneer je parttime, fulltime of als ZZP’er op zoek bent naar een opdracht, heeft BMC opties voor jou. Met ons interne Ontwikkelcentrum worden (op maat) opleidingstrajecten gerealiseerd en kun je doorgroeien van een functie in de uitvoering naar een beleidsmatige functie. Ook bieden wij al onze medewerkers het hele jaar door (bij)scholingsmogelijkheden. Jouw kennis, kwaliteit en ontwikkeling staan dan ook centraal! 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Julian de Dreu via telefoonnummer 06-10455793

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.