Plezier in je werk, werk wat er toe doet.

Casemanager Handhaving (BUIG, Taskforce Werken of Meedoen)

Gemeente Zaanstad

9073053 | ZAANSTAD, NEDERLAND | Detachering | HBO | publicatiedatum

Solliciteer

Over de functie

Gemeente Zaanstad is een bruisende, vitale stad met ruim 150.000 inwoners. Door de traditie van eeuwenlange immigratie kent de gemeente de meeste nationaliteiten van Nederland. Zaanstad heeft echt een eigen identiteit en dat zie je o.a. terug in het stadsbeeld. Het domein Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente heeft te maken met grote veranderingen. De gemeente doet een groter beroep op de eigen kracht van individuele mensen en hun sociale omgeving. Dit beleidsmatige uitgangspunt vraagt om een cultuurverandering in de uitvoering én in het gesprek met het individu. Het vereist een andere focus, van regeling naar oplossing en van specialist naar generalist.
 
Over de afdeling Naleving
Naast de eerste toegang voor inwoners, met allerhande vragen over ondersteuning en zorg op verschillende leefgebieden, is de sector Services ook verantwoordelijk voor toezicht- en handhavingstaken. Deze taken vallen onder de afdeling Naleving. Adequate handhaving signaleert, voorkomt en ontmoedigt misbruik en oneigenlijk gebruik van de voorzieningen. De toezichthoudende taken richten zich op het gebied van de Participatiewet en zullen ontwikkeld worden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Achtergrond
Medio 2018 heeft Zaanstad de ambitie uitgesproken om in 2020 het aantal bijstandsgerechtigden met minimaal 350 mensen terug te brengen. Het naar beneden brengen van dit aantal wil Zaanstad bereiken door:

 • Het oproepen van alle uitkeringsgerechtigden;
 • Het intensiveren van de toeleiding naar werk; meer mensen stromen de uitkering uit omdat zij aan het werk gaan;
 • Inzet van handhaving om fraude en zwart werk tegen te gaan;
 • Het toepassen van maatwerk bij mensen die vanuit de bijstand een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren;
 • Inzet van Beschut werk door Werkom.
Daarnaast is het al sinds begin 2018 de ambitie van Zaanstad om alle uitkeringsgerechtigden binnen 3 jaar gesproken en in beeld te hebben.
 
In de aanpak Werk of Meedoen (voorheen Taskforce BUIG) worden sinds april 2018 inwoners met een bijstandsuitkering opgeroepen voor gesprekken over werken of anderszins participeren (meedoen). Het gaat om inwoners uit het zogenoemde ‘zittend bestand’;  inwoners die al langere tijd een uitkering ontvangen en niet in een participatietraject zitten. De Taskforce voert controles uit op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering. Daarna wordt met verschillende gesprekken beoordeeld welke route het meest passend is. Inwoners die kunnen werken, worden direct begeleid in hun zoektocht naar betaald werk door een Job-Hunter van de Taskforce. Als uit de gesprekken blijkt dat inwoners meer training of begeleiding nodig hebben, en daarmee een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden zij verwezen naar Werkom.
 
Inwoners met een (tijdelijke) niet-overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt worden voor andere participatiemogelijkheden en activering doorverwezen naar de Sociale Wijkteams.
 

Functie-eisen

Over de functie casemanager binnen Taskforce Werken of Meedoen
De taskforce bestaat uit casemanagers met verschillende achtergronden: re-integratie, jobhunting, naleven op re-integratie en handhaving op fraude. De casemanagers vervullen hun eigen rol in het werkproces, maar schakelen elkaar in wanneer zij overlap zien. Zij maken gebruik van elkaars expertise en competenties en versterken elkaar. Het komt voor dat een gesprek door twee casemanagers wordt vervuld: een vanuit de doelmatige kant (re-integratie of jobhunting) en een vanuit de rechtmatige kant (naleven of handhaving). De combinatie van “zacht en hard” zorgt ervoor dat een uitkeringsgerechtigde zich voelt ondersteund en tegelijkertijd weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Door samen op te trekken, hebben de casemanagers van elkaar geleerd. Daardoor zijn zij ook in staat elkaars rol te vervullen als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer er veel uitkeringsgerechtigden zijn die tegelijk in het proces naar een casemanager re-integratie moeten, kunnen andere casemanagers deze rol (tijdelijk) ook vervullen.
 
Kwaliteit van de medewerkers: kennis en kunde
De casemanagers van de taskforce beschikken allen over inhoudelijke kennis over de participatiewet en over competenties met betrekking tot activering, coaching en naleven.
 
Belang van de inwoner staat voorop: dienstverlenende instelling
Gezocht wordt naar de meest duurzame oplossing voor de uitkeringsgerechtigde; wat is voor hem/haar de beste wijze om te gaan meedoen of te werken? Zoals gezegd is het belangrijk om niet op het eigen  vakgebied te blijven, maar om vanuit doelmatigheid én rechtmatigheid het doel van de uitkeringsgerechtigde voor ogen te houden en elkaar te vinden op deze inhoud. De bejegening, houding, positieve benadering door de casemanagers zijn dienstverlenend.

Verder beschik je over:

 • een afgeronde relevante HBO opleiding, bijvoorbeeld SJD;
 • ruime ervaring met het uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken en handhavingsonderzoeken is een harde eis;
 • ruime (praktijk)ervaring met de Participatiewet en uitkeringen;
 • nadruk ligt op handhaven en de daarbij horende gesprekstechnieken;
 • je hebt ervaring met en kennis van het GWS4ALL/Suite;
 • je hebt ervaring bij een gemeentelijke organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

BMC detacheert jou als potentievolle professional binnen de publieke sector. Wanneer je parttime, fulltime of als ZZP’er op zoek bent naar een opdracht, heeft BMC opties voor jou. Met ons interne Ontwikkelcentrum worden (op maat) opleidingstrajecten gerealiseerd en kun je doorgroeien van een functie in de uitvoering naar een beleidsmatige functie. Ook bieden wij al onze medewerkers het hele jaar door (bij)scholingsmogelijkheden. Jouw kennis, kwaliteit en ontwikkeling staan dan ook centraal! Wanneer je bij BMC aan de slag gaat, ontvang je:

 • Een afwisselende baan met verschillende uitdagende projecten;
 • werken bij de marktleider op het gebied van detachering binnen de publieke sector;
 • een detacheringsovereenkomst op maat;
 • mogelijkheden tot een vast dienstverband;
 • een marktconform salaris;
 • en: collega’s met expertise binnen het Sociaal Domein.

Bedrijfsinformatie

Werken bij BMC is werken aan het verbeteren van de publieke sector in brede zin. Zo werken wij onder andere samen met onderwijsinstellingen, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Onze 1200 betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in in het belang van de inwoner, de cliënt en de leerling. Wij onderscheiden ons door strategisch advies nadrukkelijk aan uitvoering te koppelen. Onze maatschappelijke betrokkenheid komt tot uiting in oplossingen die er ook echt toe doen voor de mensen voor wie we het doen. Dit doen wij samen met de opdrachtgever, maar ook samen met onze collega’s. Betrokken bij elkaar houden we elkaar scherp, werken we continu aan onze maatschappelijke relevantie en maken we de stap naar verdere ontwikkeling. Dit maakt ons de carrièreversneller voor publieke professionals.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Geralda Hoeksema via telefoonnummer 06-46436205

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.