Op zoek naar een Business Controller met leidinggevende ambities!

Manager Business Control & Kwaliteit

Een uitdagende, grote en complexe organisatie in de non-profit die continue in de beweging is. 

9071521 | AMSTERDAM | Vast | WO | 5.500 p/m | publicatiedatum

Solliciteer

Over de functie

De Manager BC&K, die onder de districtsmanager ressorteert, geeft leiding aan alle medewerkers binnen het business control & kwaliteit domein in het district. Hiertoe behoren kwaliteitsadviseurs en (assistent-) controllers. Ontwikkeling van de medewerkers gebeurt vanuit coachend leiderschap met borging in de hrm-cyclus. 
 
De Manager BC&K is het aanspreekpunt voor de divisiebrede Planning, Control en Kwaliteit-cyclus en voor de toepassing van organisatiebrede control- en kwaliteitsinstrumenten, zoals cost accounting, managementcontracten, maandrapportages en kennisdeling. De Manager BC&K vervult de rol van aanjager op de nieuwe kwaliteitsvisie van de organisatie waarbij kwaliteit geen aparte discipline meer is, maar een integraal onderdeel vormt van alle aspecten in de bedrijfsvoering. Hierbij wordt uitgegaan dat risicomanagement knelpunten vooraf in beeld brengt. De Manager BC&K staat voor een open communicatiecultuur waarbij het leren en verbeteren van elkaar algemeen gangbaar moet zijn.
 
Van de Manager BC&K wordt verwacht dat hij/zij het districtsmanagement adviseert en ondersteunt bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Hij/Zij bewaakt door analyse de overeengekomen resultaten en adviseert (on)gevraagd over risico’s en verbeterpotentieel in bedrijfsvoering.
 
Hij/Zij is in staat het districtsmanagement mee te nemen om in termen van control & kwaliteit (financieel en niet-financieel) te denken en te werken. Door zijn/haar inbreng is het districtsmanagement in staat sturing te geven aan de bedrijfsvoering in het verlengde van en binnen de gestelde begroting. De Manager is in staat om op een effectieve en efficiënte wijze  control- en kwaliteitsinstrumenten aan te reiken en deze in te bedden in de reguliere bedrijfsvoering van het district, alsmede van de eigen stafafdeling. 
 
De Manager heeft een functionele relatie met BC&K centraal. Hij/zij ondersteunt het districtsmanagement bij de verantwoording over de prestaties van het district conform het gecontracteerde jaarplan. Hierbij neemt hij/zij invloed op en levert een bijdrage aan het vaststellen en ontwikkelen van (SMART-)doelstellingen. 
 
De Manager initieert proactief kwaliteitsactiviteiten met het management. Hij/Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen bedrijfsvoering van het team. Hij/Zij levert tevens relevante informatie aan het management in het kader van leren en ontwikkelen op afdelings-, team- en individueel niveau (denk aan bijvoorbeeld de HRM-cyclus) en doet op dit punt aanbevelingen.
 
De Manager BC&K legt verbindingen tussen die doelstellingen en de uitvoering en houdt daarbij zicht op de samenhang tussen en met doelstellingen binnen Uitkeren en organisatiebrede doelstellingen. 

Functie-eisen

De ideale kandidaat

 • Beschikt over een WO-diploma; bedrijfskunde en/of bedrijfseconomie.
 • Beschikt over gerichte vakopleidingen op het gebied van kwaliteit en/of control.
 • Heeft stevige adviesvaardigheden, die nodig zijn voor het uitbrengen van adviezen aan opdrachtgever/management.
 • Heeft bedrijfskundig inzicht en inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering, en op het gebied van financiën.
 • Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn/haar vakgebied.
 • Beschikt over relevante managementervaring.
 • Beschikt over globale kennis van de wetgeving en organisatie van de Sociale Zekerheid.

Arbeidsvoorwaarden

 • De salarisschaal voor deze functie loopt tot € 5.500 bruto per maand op basis van 38 uur per week.
 • Veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
 • Een auto heb je niet nodig: de locatie is vlakbij een station gelegen.

Bedrijfsinformatie

De afdeling Business Control & Kwaliteit ondersteunt het management bij:

 • Het continue verbeteren van de effectiviteit, kwaliteit, doelmatigheid, klantgerichtheid en kostenstructuur
 • Het vertalen van beleidsvoornemens naar prestatieafspraken, financiële impact, risicoanalyses en managementinformatie.
 • Het behalen van doelstellingen van de Divisie, zoals verwoord in Meerjarenbeleidplan, Jaarplan (incl. begroting) en Managementcontract
 • Het definiëren van afspraken conform jaarplannen op het gebied van financiën, klanten, bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van organisatie en mensen. Daarbij fungeert de Manager BC&K als businesspartner van het districtsmanagement en wordt hij geacht in die rol kritisch te zijn en lastige vragen durven stellen aan het management.
De afdeling Business Control & Kwaliteit sluit aan bij de integrale verantwoordelijkheid van de eenheid en richt zich op alle dimensies, die van belang zijn: financiën, klanten, bedrijfsprocessen en ontwikkeling van organisatie en mensen.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Vera Luning via telefoonnummer 06-10026881

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.