Ik ben altijd op zoek naar gedreven, enthousiaste en ervaren specialisten met een technische achtergrond

Assistent Technisch Manager

Euro Tank Terminal B.V.

9068191 | AMSTERDAM | Detachering | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

We zoeken een HBO opgeleide technisch people manager met de potentie om Technisch Manager te worden.

Doel van de functie is het (helpen) ontwerpen en uitvoeren van de onderhoudsstrategie en het aansturen van drie afdelingen:

Onderhoudsstrategie  
Opstellen van (meer) jaarplannen m.b.t. technisch onderhoud, reparaties en modificaties aan gebouwen, installaties en apparatuur op meerdere locaties, zodanig dat de technische bedrijfsmiddelen in goede staat blijven. Verzamelt en analyseert hiertoe diverse van belang zijnde gegevens. Beoordeelt voorstellen van technici en uitgevoerde audits. Stemt wensen en behoeften af met bevoegde instanties v.w.b. haalbaarheid en toetst de functionaliteit van de voorgestelde plannen. Stelt plannen op, inclusief begroting, prioriteitenstelling, en planningen. 

Aansturing uitvoering M&R activiteiten
Zorg dragen voor de uitvoering van preventief en correctief onderhoud, reparaties en modificaties aan gebouwen, installaties en apparatuur t.b.v. ETT, zodanig dat de technische bedrijfsmiddelen in goede staat blijven en de continuïteit van bedrijfsprocessen blijft gewaarborgd. Stemt hierover dagelijks af met de supervisors E&I/ WTB aangaande de planning en verdeling van werkzaamheden. Delegeert bevoegdheden m.b.t. de realisatie van betreffende werkzaamheden. Bespreekt knelpunten en grijpt zonodig in, draagt bij tot oplossingen. Beslist m.b.t. het uitvoeren van noodreparaties en is verantwoordelijk voor de correcte oplevering van opdrachten. Beheert het M&R onderhoudsbudget en rapporteert aan de technical manager aangaande voortgang, financiën etc. 

Projectmanagement
Managen en aansturen van onderhoudsprojecten, opstellen van projectplannen en -planningen en zorg dragen voor de tijdige en juiste uitvoering van projecten. Stuurt zonodig een projectteam aan.

Personeelsontwikkeling & afstemming
Initieert actie tot het in beeld brengen van de individuele personeelsbehoeften, houdt zicht op de gewenste personele capaciteit en doet hiertoe indien nodig voorstellen ter aanpassing van de bestaande bezetting. Heeft bijdragen in sollicitatieprocessen, draagt zorg voor introductie van nieuwe medewerkers, voert verzuim-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers. Draagt bij tot de individuele en team ontwikkeling van medewerkers en doet voorstellen hieromtrent. 
Zorgt voor het met regelmaat voeren van werkoverleg en stemt met individuele medewerkers af aangaande de eigen werkprestatie.

Heeft hierbij actieve bijdragen in de realisering van de organisatiedoelstellingen. Doet voorstellen ter verbetering van processen en heeft bijdrage in de ontwikkeling van visie en beleid gericht op de voortzetting van de organisatie. Draagt genomen besluiten uit naar de eigen medewerkers en vertaalt deze naar concreet handelen v.w.b. de eigen afdeling. Evalueert voortgang Eurotank Amsterdam en de eigen rol daarbij in het managementteam.

M&R organisatie
Levert een actieve bijdragen in de realisering van de organisatiedoelstellingen. Doet voorstellen ter verbetering van processen en heeft bijdrage in de ontwikkeling van visie en beleid gericht op de voortzetting van de organisatie. Draagt genomen besluiten uit naar de eigen medewerkers en vertaalt deze naar concreet handelen v.w.b. de eigen afdeling. 

In stand houden en verbeteren van de onderhoudsorganisatie, zodanig dat de uitvoering van preventief en correctief onderhoud gewaarborgd blijft. Beheert hiertoe leveranciers relaties en fungeert als aanspreekpunt voor inhuur derden aangaande terminal onderhoud. Verzamelt informatie omtrent voortgang van werkzaamheden, knelpunten, afwijkingen, afspraken en prestaties van leveranciers/ contractors. Voert periodiek overleg omtrent werkzaamheden en prestaties derden en doet voorstellen aan de technical manager m.b.t. contractvoortzetting. 

Planning & Financieel beheer
Plant en bewaakt de jaar budgetten, projectbudgetten en toekomstig onderhoudsbudgetten. Is verantwoordelijk voor het financieel contractbeheer inhuur derden en zorgt voor periodieke rapportages m.b.t. onderhoud.

Sociale interactie:
Instrueren, overdragen van kennis en inzichten op supervisors en medewerkers, monteurs van derden, uitvoerders en interne medewerkers. Overleggen/afstemmen binnen MT en met HSE, OPS, CS, aannemers omtrent de werkuitvoering, contractafspraken, prestaties, apparatuur en materialen. Bespreken aanvang, voortgang, kwaliteit, resultaten met supervisors en medewerkers, MT, OPS en aannemers. Bespreken en toelichten van knelpunten en afwijkingen aan MD, aannemers en OS. Voert werkoverleg met supervisors en medewerkers M&R. Stemt regelmatig af met HSE, OPS, CS, Finance en VTTI.
Onderhoudt verder extern contact met bevoegd gezag, diverse overheidsinstanties, milieudienst, gemeente, provincie, keuringsinstanties en materiaal leveranciers. 

 

Functie-eisen

- Afgeronde technische HBO-opleiding
- Mens gericht
- Professional met een technisch achtergrond
- Tussen de 5-15 jaar werk ervaring.
 

Arbeidsvoorwaarden

- Goede arbeidsvoorwaarden met onder andere pensioen- en zorgregelingen. 
- 27 vakantie dagen
- Ruime opleidingsmogelijkheden
- Doel om door te groeien naar de functie van Technisch Manager

Bedrijfsinformatie

VTTI is een ondernemende organisatie in op- en overslag van olieproducten. Wereldwijd bezit VTTI elf olieopslagterminals met een gezamenlijke capaciteit van meer dan 8 miljoen m3 en er zijn zo’n 900 mensen werkzaam voor VTTI. Onze terminals zijn over de hele wereld gevestigd, van Florida tot Maleisië. Euro Tank Terminal (ETT) in Rotterdam werd operationeel in 2006. Sindsdien zijn we flink uitgebreid en tegenwoordig heeft onze terminal een opslagcapaciteit van maar liefst 1.100.000 m3. De terminal in Rotterdam is technisch zeer hoogstaand. Als operator bij ETT werk je met geavanceerde techniek en apparatuur in een geautomatiseerde omgeving. In de ondernemende en dynamische sfeer die op de terminal heerst, nemen wij snel en doortastend beslissingen. Bij ons geen bureaucratisch denken, maar vooral actie. Werken bij ETT is samenwerken met daadkrachtige collega’s, in een innovatieve omgeving.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Robin Valk via telefoonnummer

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.