Opportunities don't just happen, you create them

Risicomanager

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

9064334 | HEERHUGOWAARD | ZZP | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

De afdeling Hoogwaterbeschermingsprogramma van HHNK (HWBP) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK is op zoek naar een ervaren Risicomanager. Betrokkene wordt voor meerdere projecten ingezet, die zich in verkenningsfase, de planfase en/of de realisatiefase bevinden. Opdracht is tweeledig. Enerzijds uitvoeren van het risicomanagement voor meerdere projecten. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het ondersteunen van cq. optreden als 'klankbord' voor twee interne medewerkers in dit vakgebied.

Voor de organisatie van de projecten hanteert HHNK het model voor Integraal Projectmanagement (IPM). Dit betekent dat de projecten worden uitgevoerd door een integraal projectteam om de interne en externe samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Gedurende alle fases van het project is zo duidelijk welke taken bij welk lid van het projectteam zijn belegd. Projectbeheersing op Geld, Risico's, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GROTIK) vormt een belangrijk onderdeel van het projectmanagement. De taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij de Manager Projectbeheersing. De gevraagde Risicomanager zal zich primair richten op adviezen ten aanzien van projectrisico's. Hij/zij ondersteunt de Manager Projectbeheersing bij de uitvoering van de taken en treedt op als 'sparringpartner'. Hij/zij maakt als zodanig geen onderdeel uit van het IPM team, maar kan de Manager Projectbeheersing, indien nodig, wel vervangen binnen het IPM team.

De taken zijn als volgt beschreven:
-    Structuur geven aan het risicomanagement binnen het project/programma, faciliteren van proces en product en waarborgen koppeling met de project-/en de programmaorganisatie.
-    Onderhouden en actualiseren van centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s.
-    Aan de hand van centraal risicoregister samenstellen van overzichten van geprioriteerde risico’s, ook over deelprojecten heen, waarin de status van behandeling, het financiële, tijdsrisico en het geraamde budget om de risico’s te verminderen is vermeld.
-    Periodiek leveren van risico-overzichten en overige benodigde gegevens voor de (kwartaal)rapportages, zowel voor de deelprojecten als andere relevante organen.
-    Ontwikkelen en implementeren van nieuwe of verbeterde methoden voor een doelmatige uitvoering van risicomanagement.
-    Adviseren en ondersteunen van het (project)management over de beheersing van risico’s en het mede opstellen van voortgangsrapportages, zowel op project- als programmaniveau.
-    Verzamelen van informatie ter onderbouwing van beleidskeuzes, resp. besluitvorming projectteam in overleg met manager projectbeheersing en manager programmabeheersing.
-    Ondersteunen (optreden als klankbord) en 'coachen' van andere projectmedewerkers m.b.t. risicomanagement.
-    Het al dan niet via de manager projectbeheersing proactief beleggen van beheersmaatregelen bij actiehouders, het monitoren van het gevolg geven aan beheersmaatregelen, het aanspreken van actiehouders op het achterwege blijven van te nemen beheersmaatregelen en het waar nodig escaleren naar manager projectbeheersing en/of projectmanager.
-    Optreden als voorzitter van (regulier) inventarisatieoverleg, zogenaamde 'challenge gesprekken', met projectteamleden en eventueel derden.
-    Voor de projecten, die zich bevinden in de realisatiefase, met opdrachtnemer bespreken van risico's en risicobeheersing, ook binnen UAV-GC contracten. Tevens monitoren of risicobeheersing door ON voldoet aan wat van ON mag worden verwacht, en waar nodig conform UAV-GC uitgangspunten handelend optreden.

Functie-eisen

- Minimaal een afgeronde, erkende HBO opleiding in een technische of bedrijfseconomische richting.
- Minimaal 5 jaar ervaring als risicomanager
- Je kunt verantwoordelijkheid dragen voor een compleet en 'up to date' centraal dossier risicomanagement per (deel)project. 
- Je hebt al ervaring met interne relatiebeheer
Intern: met manager Projectbeheersing en andere projectmedewerkers van de verschillende deelprogramma's.
Extern: met Ingenieursbureau's en risicomanagers van 'opdrachtnemende' aannemers.

Competenties
Assertief, resultaatgericht, omgevingsbewust, analytisch vermogen, oordeelsvorming, communicatief vaardig. Kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg met de juiste interim professional / freelancer komen we tot een geschikt tarief.

Bedrijfsinformatie

Het HWBP is onderdeel van het landelijke HWBP. Het gaat om een groot en complex investeringsprogramma. Dit programma is gericht op de versterking van alle primaire waterkeringen. Vanwege de complexiteit en de omvang van deze opgave is het HWBP opgenomen als een aparte afdeling binnen HHNK. Het gaat hierbij om een innovatieve en risicovolle opdracht met complexe omgevingsopgaven op de thema's infrastructuur, water, natuur, landschap en duurzaamheid

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Rajeev Girjasing via telefoonnummer 06-22276866

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.