Werken aan een beter Nederland = werken bij het Rijk

Financieel Manager

Ministerie van Veiligheid en Justitie

9058079 | BRUSSEL | ZZP | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

In het kader van de aanbestedingstrajecten binnen het ERIN programma is de DT&V op zoek naar een financieel manager..

Functieomschrijving

 •  Het geven van financieel advies in het algemeen en in het bijzonder binnen de kaders van AMIF voor wat betreft o.a. het ERIN programma in het algemeen en de aanbestedingstrajecten van het ERIN programma in het bijzonder;
 •  Het aanvullen van partnerschapsovereenkomsten in samenwerking met de technisch inkoopondersteuner en onder coördinatie van de externe projectmanager;
 •  Het geven van advies over de Europese kaders en richtlijnen en de benodigde systemen en instrumenten met betrekking tot het budgettair kunnen doorgronden van het plan van aanpak voor de uitvoering van het project;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de projectbudgetten en het financieel beheer hiervan en voor de tussentijdse en eind verantwoording.
 •  Het coördineren van alle financiële taken en acties die voortvloeien uit het plan van aanpak en de bijkomende financiële verantwoordelijkheden en het beheersen van de financiële risico’s onder supervisie van de Projectleider;
 •  Het organiseren van financiële overleggen met in- en externe partners;
 •  Het coördineren van alle financiële stromen tussen de projectpartners, de subsidieverstrekker en de subsidie ontvanger en intern bij de DT&V;
 •  Het opstellen en bijwerken van voor het project benodigde (Engelstalige) rapporten en documenten;
 •  Het periodiek rapporteren aan de Projectleider en andere partners en het directie beraad van de DT&V;
 •  Het mede beheren van de projectadministratie (i.s.m. de projectmanager en de (sr.) administratief medewerker EU projecten);
 •  Schakelfunctie met de uitvoerende onderdelen van de DT&V en buitenlandse zusterdiensten;
 •  Schakelfunctie met de DT&V afdelingen, zoals: communicatie, inkoop en andere ondersteunende onderdelen;
 •  Alle bovengenoemde taken worden in samenwerking met de andere leden van het inkoopteam en de PMU uitgevoerd.

Achtergrond ERIN programma:
Het “European Reintegration Network” (ERIN) is een netwerk van 18 partnerorganisaties uit EU-lidstaten, Schengen-geassocieerde landen en Australië die samen herintegratieondersteuning inkopen voor vreemdelingen zonder verblijfstitel in de deelnemende landen. Het Netwerk richt zich daarbij op de inkoop (contractering) van dienstverlenende organisaties in meer dan 30 derde landen. Het gaat daarbij om dienstverlening ná terugkeer. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit: arbeidsbemiddeling, begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijf, doorverwijzing naar onderwijsinstellingen, bemiddeling bij medische diensten, ondersteuning bij het vinden van (tijdelijke) huisvesting, airport pick-up en doorreis naar de eindbestemming in het land van herkomst en andere meer op maat gemaakte assistentie. De dienstverleners in deze landen zijn in de regel niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties (NGO’s/IGO’s).De DT&V van het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ERIN Netwerk als programmaleider en treedt namens de deelnemende ERIN partners als eindverantwoordelijke voor de onderhandelingen met dienstverlenende organisaties. Het ERIN programma wordt mede gefinancierd door het Europese Asiel, Migratie -en Integratie Fonds (AMIF) en eindigt op 30 november 2021 (dit wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 1 juli 2022). Het ERIN programma wordt met ingang van 1 juli 2018 opgenomen in het nieuw te starten “European Return and Reintegration Network” (ERRIN). De reeds gestarte herintegratieprojecten en andere programma-activiteiten zullen echter gewoon doorgaan, zij het onder een andere naam (met een hogere begroting maar wel met een gelijkblijvende einddatum tot 1 juli 2022). Er bestaat een kans dat het ERRIN Netwerk in 2020 wordt overgenomen door het Europese Grensbewakingsagenstschap FRONTEX. Het ERIN programma wordt grotendeels gefinancierd uit EU-gelden, het voornoemde AMIF. Het resterende deel wordt bijgedragen door de ERIN partners die deelnemen aan het programma. De DT&V is verantwoordelijk voor de implementatie van het ERIN programma en draagt de financiële verantwoordelijkheid. In het kader van de uitvoering van het programma, waaronder aanbestedingstrajecten, is de DT&V de opdrachtgever voor de externe partij die de opdracht gegund krijgt.
 

Functie-eisen

 •  Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau.
 •  Je beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 •  Je beschikt over financieel specialistische kennis, in het bijzonder op het gebied van subsidies, fondsen en andere financieringsmogelijkheden van de Europese Unie.

Arbeidsvoorwaarden

Dit is een tijdelijke positie op basis van detachering of ZZP. 

Bedrijfsinformatie

De DT&V is een taakorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De DT&V heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van het daadwerkelijk vertrek van, in het kader van het vreemdelingentoezicht of de buitengrensbewaking aangebrachte, illegale vreemdelingen en van asielzoekers die het land dienen te verlaten. In de strategie om deze hoofddoelstelling te bereiken staan drie elementen centraal. Een mensgerichte aanpak, een professionele uitvoering van heldere en eenduidige werkprocessen en een voorbeeldfunctie in de vreemdelingenketen.De organisatie is verspreid over het gehele land. De DT&V is een transparante organisatie met een eigen cultuur, die efficiënt functioneert, flexibel is en een groot lerend vermogen heeft. De DT&V is een organisatie van bekwame, gemotiveerde en elkaar inspirerende collega's die zich met elkaar verbonden voelen. Het terugkeerbeleid als onderdeel van het vreemdelingenbeleid is een beleidsterrein dat in bijzondere maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Dit maakt het werken voor de DT&V zeer boeiend en stelt hoge eisen aan de medewerkers.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Jantine Dragt-Kennis via telefoonnummer 06-46750359

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.