Welkom in ons netwerk

Secretaris

Ministerie VWS

9055830 | DEN HAAG | Detachering | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

De secretariaten van de tuchtcolleges zijn verantwoordelijk voor de administratieve en juridische voorbereiding en ondersteuning tijdens de procesgang van de beoordeling van de bij de tuchtcolleges gemelde klachten. Daarnaast ondersteunen de secretariaten de tuchtcolleges in hun voorlichtende taak en verstrekken zij management-, beleids- en toezichtinformatie. De tuchtrechtspraak wordt in eerste aanleg uitgeoefend door regionale tuchtcolleges. Het centraal tuchtcollege behandelt de geschillen in hoger beroep.
De plaatsvervangend secretaris valt onder de (adjunct) directeur ESTT, wordt in het dagelijkse werk aangestuurd door de secretaris van het tuchtcollege en legt functioneel verantwoording af aan de voorzitter van het tuchtcollege over de kwaliteit en kwantiteit van de juridische ondersteuning.

Wat ga je doen? 
- Het verrichten van de juridische voorbereiding van zaken zoals controle processtukken en het concipiëren van inhoudelijke notities; een appointeringsvoorstel ter goedkeuring aan de voorzitter voorleggen van zaken op de agenda van de zitting/raadkamer en zorgen voor een daarbij passend college;
- Het begeleiden en bewaken van de gang van zaken tijdens het schriftelijk vooronderzoek. Bewaken van de gang van zaken bij het verkrijgen van een schriftelijk deskundigenbericht en opstellen van gerichte vraagstelling;
- Het houden van mondelinge vooronderzoeken;
- Het benaderen van deskundigen en optreden ter zitting; fungeren als secretaris op de zitting; leveren van inhoudelijke en procedure ondersteuning;
- Het opstellen van het proces verbaal;
- Het inhoudelijk bijdragen aan de beraadslaging in de raadkamer en mede bewaken van de beleidslijnen van het college, heeft een adviserende stem;
- Het concipiëren van gemotiveerde uitspraken en voorleggen van deze uitspraken aan de voorzitter;
- Het zorgen voor een geanonimiseerde versie voor de pers en publicatie van de geanonimiseerde eindbeslissing;
- Het bewaken van de voortgang, signaleren van problemen bij de voorzitter en doen van voorstellen om de problematiek op te lossen;
- Het optreden als inhoudelijk aanspreekpunt voor de justitiabelen en leden van het college;
- Het plannen van de zittingen en raadkamer, maken van zittingsrooster, informeren van de leden;
- Het coördineren van de taken van de (externe) plaatsvervangend secretarissen, zorgen voor uniformiteit van de schriftelijke vastlegging;
- Het zorgen voor correcte toepassing van de wettelijke voorschriften, procedures en termijnen;
- Het zorgen voor kennisbevordering bij derden;
- Devoorbereiding van de behandeling van klachten, verzamelen relevante stukken.

Functie-eisen

Jouw profiel
- Afgeronde universitaire studie Nederlands recht;
- Bemiddelingsvaardigheden;
- Kennis van juridische en administratieve werkprocessen;
- Vaardigheid in de voorbereiding van gerechtelijke procedures en in het formuleren van juridische adviezen en beslissingen;
- Kennis van en ervaring met het Gezondheidsrecht en (enige) kennis van de medische terminologie is een pré.
- Competenties: accuraat werken, analyseren, motiveren, netwerken, oordeelsvorming, plannen en organiseren, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een opdracht voor 24 uur per week - met werkdagen op dinsdag, woensdag en donderdag- voor een periode van 6 maanden. met de optie opverlenging. Je voert de opdracht uit in dienst van YACHT en ontvangt daarvoor goede arbeidsvoorwaarden, waaronder inschaling conform schaal 11 van de BBRA. 
Reageren kan tot maandag 16 juli metje cv en motivatie. Meer informatie? M 06 51 61 42 69, E annemarie.roscam.abbing@yacht.nl. 

 

Bedrijfsinformatie

Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Den Haag

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Annemarie Roscam Abbing-Toet via telefoonnummer 06-51614269

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.