Aansturen, adviseren, overleggen, onderhandelen en draagvlak creëren: de uitdagingen zijn groot, de voldoening nog groter. Zoek jij werk dat ertoe doet?

progamma of project managers bouw en civiel

Gemeente Sliedrecht

9055310 | SLIEDRECHT | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Je plek in de organisatie

Sliedrecht is een dorp met 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. Het dorp biedt een plek aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Er is over het algemeen veel respect voor elkaars overtuiging. Dat heeft te maken met het dorpse karakter; hierdoor is er veel samenhang tussen de inwoners en heeft men nog belangstelling voor elkaar. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg voor dat eigen dorpse karakter. Het is juist deze combinatie die het wonen en werken in Sliedrecht zo aantrekkelijk maakt.

De gemeente Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Het zijn ontwikkelingen, die een zeer grote impact hebben op de organisatie én op de medewerkers. 

Rode lijn is de dialoog binnen de organisatie en met het bestuur (college en raad) over de vraag hoe met elkaar wordt omgaan en hoe met elkaar wordt samengewerkt. De weg is intensief en zeker ook niet makkelijk. Het toekomstperspectief is een goed op elkaar afgestemde en integraal, van buiten naar binnen werkende organisatie . Dit vraagt om teamleiders die medewerkers weten te motiveren en te inspireren en daarnaast koersvast leiderschap tonen. Belangrijk is dat zij ook oprecht betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in hun medewerkers (mensenmens).

De missie en de visie op de organisatie zijn afgestemd op de veranderende rol van de overheid. Hiervan afgeleid zijn de volgende kernwaarden voor de organisatie vastgesteld:•Eigenaarschap (missie, visie, kernwaarden tussen de oren, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen);

•Rolbewust en resultaat gericht;

•Politieke en bestuurlijke sensitiviteit (medewerkers schakelen met bestuur en inwoners);

•Lef (tegenspel bieden, onafhankelijke ambtelijke advisering).

 Je werkzaamheden

Functieprofiel

• Treedt op als programma- of projectmanager binnen de kaders van de opdrachtverlening vastgesteld door de opdrachtgever.

• Bereidt projecten of (stads-)programma’s mede voor.

• Geeft uitvoering aan het projectplan of programmaplan conform de methodiek projectmatig – en programmatisch werken.

• Geeft leiding aan het programma of het project en is verantwoordelijk voor het resultaat, de sturing, middelen, rollen, taken, bevoegdheden en rapportage hierover.

• Toetst beleids- en project-/programmavoornemens aan de bestaande regelgeving, voorgenomen beleid op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en Europees niveau en de strategische visie van de organisatie.

• Adviseert over de consequenties van ontwikkelingen ten aanzien van het beleid.

• Levert een bijdrage aan de realisatie van interactieve beleidsvorming, creëert daartoe draagvlak en is gericht op verandering.

• Geeft uitvoering aan de methodiek van ‘Programma- en Projectmanagement’ zoals binnen de gemeente wordt gehanteerd*.

• Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

* Wanneer wordt gesproken over programma’s of projecten, is dat gebaseerd op de gemeentelijke uitgangspunten t.a.v. programma- en projectmanagement

Functie-eisen

Je profiel• WO / HBO met ruime aanvullende kennis en ervaring.
• Kennis van en ervaring in  programma- en projectmanagement.
• Vaardig in het optreden als adviseur.
• Ervaring in projecten en programma’s en verregaand inzicht in gemeentelijke producten, diensten en ontwikkelingen.
• Kennis van beleidsuitgangspunten, opvattingen en uitvoeringspraktijk van het concern, de sectoren en afdelingen en relevante externe organisaties.
• Ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de gemeente alsmede het doen van voorstellen.
• Begrip en inlevingsvermogen betreffende veranderingsprocessen en de impact daarvan op individueel niveau, het niveau van de gemeentelijke organisatie, de sectoren en afdelingen.
• Begrip en inlevingsvermogen betreffende veranderingsprocessen en de impact daarvan op de verschillende niveaus binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

CAR UWO 11
26-32 uur per week
opdrachtsduur max een jaar 
ZZPer mogen ook reageren 

Bedrijfsinformatie

Gemeente Sliedrecht 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Kim de Graaf via telefoonnummer

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.