Aansturen, adviseren, overleggen, onderhandelen en draagvlak creëren: de uitdagingen zijn groot, de voldoening nog groter. Zoek jij werk dat ertoe doet?

beleidsadviseur milieu

Gemeente Sliedrecht

9055142 | SLIEDRECHT | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Je plek in de organisatieSliedrecht is een dorp met 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. Het dorp biedt een plek aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Er is over het algemeen veel respect voor elkaars overtuiging. Dat heeft te maken met het dorpse karakter; hierdoor is er veel samenhang tussen de inwoners en heeft men nog belangstelling voor elkaar. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg voor dat eigen dorpse karakter. Het is juist deze combinatie die het wonen en werken in Sliedrecht zo aantrekkelijk maakt.

De gemeente Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Het zijn ontwikkelingen, die een zeer grote impact hebben op de organisatie én op de medewerkers.

Rode lijn is de dialoog binnen de organisatie en met het bestuur (college en raad) over de vraag hoe met elkaar wordt omgaan en hoe met elkaar wordt samengewerkt. De weg is intensief en zeker ook niet makkelijk. Het toekomstperspectief is een goed op elkaar afgestemde en integraal, van buiten naar binnen werkende organisatie . Dit vraagt om teamleiders die medewerkers weten te motiveren en te inspireren en daarnaast koersvast leiderschap tonen. Belangrijk is dat zij ook oprecht betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in hun medewerkers (mensenmens).

De missie en de visie op de organisatie zijn afgestemd op de veranderende rol van de overheid. Hiervan afgeleid zijn de volgende kernwaarden voor de organisatie vastgesteld:

 • Eigenaarschap (missie, visie, kernwaarden tussen de oren, vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen);
 • Rolbewust en resultaat gericht;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit (medewerkers schakelen met bestuur en inwoners);
 • Lef (tegenspel bieden, onafhankelijke ambtelijke advisering).
 Je werkzaamhedenJe bent een echte verbinder en netwerker: je legt de verbinding met collega’s van de andere afdelingen. Je bent (strategisch) adviseur voor het bestuur en voor de organisatie op het gebied van milieu. Je weet lokale en regionale belangen goed te onderscheiden en tegen elkaar af te wegen. Samenwerken, flexibiliteit, politiek bestuurlijk inlevingsvermogen en draagvlak creëren zijn hierbij de aandachtspunten.
 
Meer specifiek houd je je bezig met de volgende werkzaamheden:
 • Je adviseert (on)gevraagd bestuur en organisatie, vanuit jouw specifieke expertise.
 • Je zorgt als (strategisch) adviseur voor de opstelling, doorvertaling en verdere uitwerking van de beleidsvisie naar de visie op een specifiek beleidsterrein of specifieke processen en terreinen van de gemeente.
 • Je coördineert zelfstandig projecten op het gebied van geluid, hogere grenswaarden, asbest en fungeert als tussenpersoon richting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
 • Je behandelt (complexe, politiek gevoelige) milieuvraagstukken en adviseert hierover richting management en het bestuur.
 • Je bent vraagbaak op het gebied van milieu voor de burger en de interne afdelingen van de gemeente.
 • Je stelt rapporten en adviezen op en genereert draagvlak voor de te nemen beslissing.
 • Je signaleert ontwikkelingen en trends. Bestudeert bestaande, nieuwe en in ontwikkeling zijnde regelgeving/jurisprudentie, interpreteert wet- en regelgeving en adviseert over de vertaling hiervan in regelgeving, procedures, verordeningen en beleid.
 • Je toetst, ontwerpt, implementeert voorschriften/procedures/algemeen gevoerd beleid en stimuleert actieve naleving van de wet- en regelgeving, voorschriften en procedures met ruimte voor regionale en lokale invulling.
 • Je doet voorstellen met betrekking tot het ontwikkelen of wijzigen van processen, procesvoering, plannen en instrumenten. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit.
 • Je initieert, organiseert, neemt deel aan externe en interne overlegverbanden en draagt binnen aangegeven kaders de standpunten van de gemeente uit.

Functie-eisen

e profiel

 • Relevante universitaire dan wel HBO-opleiding
 • Tenminste 5 jaar relevante ervaring.
 • Ruime ervaring met advisering, coördinatie van taken en kennis van beleidsinhoud en wetten van het vakgebieden milieu.
 • Uitstekende schriftelijke, communicatieve en sociale vaardigheden 
Je bent analytisch sterk en hebt een uitstekend organisatie- en politiek/bestuurlijk bewustzijn. Je bent een netwerker en daarbij in staat om belangen, opinies en inbrengen van diverse partijen samen te brengen, te onderscheiden en af te wegen. Een open blik en ontvankelijk zijn voor verfrissende ideeën is in onze gemeente essentieel voor succesvol functioneren.
 
Een milieukundige achtergrond is een pre, evenals affiniteit hebben met de milieuthema’s luchtkwaliteit, luchtmetingen en ruimtelijke ordening.
 
Belangrijkste competenties: flexibel gedrag, resultaatgerichtheid, samenbindend leiderschap, plannen en organiseren, organisatiesensitiviteit, politiek- bestuurlijke sensitiviteit en probleemanalyse.

Arbeidsvoorwaarden

CAR-UWO 11
32-36 uur per week
opdrachts duur 6 maanden
ZZPers mogen ook reageren

Bedrijfsinformatie

Gemeente Sliedrecht

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Kim de Graaf via telefoonnummer

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.