Passion is the difference between having a job or having a career.

Supply Chain Manager (Maritieme Logistiek)

Koninklijke Marine

9053958 | DEN HELDER | Detachering | HBO | salaris € 4.300 p/m | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Functieomschrijving en taken:

 • Is belast met accountmanagementtaken (afstemming met interne klantgroepen defensie over goederen) en taken op gebied van ketenlogistieke procesinrichting en optimalisatie.
 • Het inventariseren van de gebruikersbehoeften (defensiebrede meerjarenbehoefte prognose) ter ondersteuningvan het Assortimentsmangement en het inzichtelijk maken van de consequenties en oplossingsrichtingen bij totalisering van de gebruikersbehoeften, dit afgezet tegen de mogelijkheden binnen de meerjarenplanreeksen van CZSK.
 • Het opstellen van analyses aan de hand van inzichten uit de databases t.b.v. projectbewaking en deze vertalen naar consequenties en adviezen ter optimalisatie en verbetering.
 • Het beoordelen van de resultaten voortkomende uit de door de Supply Chain managers opgestelde analyses en appreciaties.
 • Het op basis van analyses inzichtelijk maken van knel- en aandachtspunten en de raakvlakken hiervan met alle ketenlogistieke en systeemlogistieke ketenpartners binnen als ook buiten CZSK.
 • Het periodiek monitoren van de logistieke plannormen en het initiëren van initiatieven tot verbetering en optimalisatie.
 • Het inventariseren en beoordelen van mogelijke oplossingsscenario`s bij het signaleren van knelpunten binnen de ketenlogistiek en het vertalen hiervan naar adviezen ter verbetering en optimalisatie.
 • Het initiëren en coördineren van geïnitieerde oplossingsrichtingen m.b.t. gesignaleerde knelpunten binnen de ketenlogistieke processen i.s.m. verantwoordelijke/betrokken proceseigenaren.
 • Het signaleren van belangrijke ontwikkelingen t.a.v. de ketenlogistieke processen.
 • Het (mede) beoordelen, schrijven en adviseren van stuurdocumenten CZSK en/of defensiebrede (stuur-)documenten.
 • Het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het management AML op gebied van verbetering en optimalisatie van de ketenlogistieke processen.
 • Is belast met het participeren in CZSK brede en- overstijgende projecten/processen en /of werkgroepen door:
 1. op te treden als aanspreekpunt voor CZSK/AML
 2. het beoordelen van de consequenties van deze projecten voor de bedrijfsvoering.
 3. het terugkoppelen naar de organisatie en het zo nodig initiëren van interne vervolgacties.
 4. het (mede) samenstellen, coördineren en bewaken van de plannen van aanpak voortkomende uit de project en/of werkgroepen.

Functie-eisen

Eisen

 • HBO of WO diploma met de richting logistiek of gelijkwaardig
 • Praktische en theoretische kennis op het gebied van Logistiek Management en Supply Chain Management, Kennis in bedrijfsvoerings-, procesinrichting en optimalisatie.
 • De kandidaat moet beschikken over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • 36 uur per week beschikbaar
Kennis, vaardigheden en ervaring
 • Praktische en theoretische kennis op het gebied van logistiek (portfolio-) management en Supply Chain Management
 • Inzicht in de Defensie, en met name CZSK, organisatie en haar bevoorradingsprocessen en de daaraan gerelateerde regelgeving en werkafspraken binnen de vakgebieden logistiek.
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen binnen en tussen de eigen organisatie en de klantorganisaties (andere defensieonderdelen).
 • Inzicht in communicatieprocessen.
 • Vaardigheden in het opstellen van adviezen, nota's en rapportages.
 • Vaardigheden in het deelnemen aan werk -en projectgroepen.
 • Vaardigheid in het creatief oplossen van problemen.
 • Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen.

Wens
Voor het uitvoeren van de functie is inzicht benodigd in de Defensie organisatie en haar bevoorradingsprocessen en de daaraan gerelateerde regelgeving en werkafspraken binnen de vakgebieden logistiek. De Aanbestedende dienst wenst dat de kandida(a)t(en) inzicht heeft in de Defensie organisatie en haar bevoorradingsprocessen.
 
Voor het uitvoeren van de functie is inzicht in bestuurlijke verhoudingen en communicatieprocessen benodigd. De Aanbestedende dienst wenst dat de kandida(a)t(en) inzicht heeft in bestuurlijke verhoudingen en communicatieprocessen.
 
- MS Word
- MS Excel of MS Access
- MS Powerpoint
 
- het opstellen van adviezen, nota's rapportages en management plannen
- deelnemen aan werk- en projectgroepen
- creatief oplossen van problemen
- schriftelijke en mondelinge communicatie
 
Voor het uitvoeren van de functie is kennis en ervaring van SAP benodigd.
 
Competenties
Samenwerken
Communiceren
Flexibel
Initiatief
Plannen & Organiseren
Nauwkeuring

Arbeidsvoorwaarden

Deze opdracht is voor de duur van 12 maanden met een optie tot verlenging van nog eens 12 maanden. Yacht biedt een (project) contract met goede arbeidsvoorwaarden zoals een goed salaris en eventueel een leaseauto. Onze opdrachtgever staat niet open voor ZZP'ers.

Bedrijfsinformatie

Koninklijke Marine
 
Afdeling
Maritieme Logistiek is één van de vijf afdelingen van de Directie Materiële Instandhouding (DMI).
De doelstelling van de Afdeling Maritieme Logistiek (AML) is om het CZSK, de andere operationele commando's (OPCO's), de DMI ten behoeve van de instandhouding functie, en internationale partners, te laten beschikken over de benodigde goederen en diensten, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats en op het juiste moment, conform de gestelde specificaties. Dat alles tegen minimale kosten en met als doel de logistieke bijdrage te leveren aan het verwezenlijken en bestendigen van de gewenste materiële gereedheid.
 
De Logistieke groep Supply Chain Management (LG SCM) is één van de vijf logistieke groepen van de afdeling Maritieme Logistiek (AML). Het doel van de logistieke groep Supply Chain Management ( LG SCM) is het ondersteunen van het management van de Afdeling Maritieme Logistiek door middel van de aansturing van de logistieke keten in de vorm van ketenregie, staffing van ketenlogistieke projecten en dossiers, en het uitvoering geven aan het logistiek vraag- en aanbodmanagement als onderdeel van het vraag- en aanbodmanagement proces van DMI.
 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Baris Karabulut via telefoonnummer 06-83973418

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.