Een baan die je uitdaagt!

Mobiliteitsmanager

Een grote overheidsinstantie In Groningen

9053516 | GRONINGEN | ZZP | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Mobiliteitsmanager
De mobiliteitsmanager adviseert het management binnen de Rijksoverheid bij het zoeken naar oplossingen gericht op in-, door- en uitstroom. De mobiliteitsmanager coördineert daarnaast de werkzaamheden inzake het vormgeven en uitvoeren van groepsgerichte, mogelijk interdepartementale mobiliteitscasuïstiek en –dossiers. De mobiliteitsmanager coördineert de uitvoering van complexe mobiliteitsprojecten, zorgt voor adequate bemensing, bewaakt de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten en fungeert als het aanspreekpunt richting de opdrachtgever. Het adviesterrein waarop de mobiliteitsmanager zich begeeft en de adviesproducten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (advies- en beleids)terreinen en (organisatorische) processen.

De mobiliteitsmanager is tevens belast met de functionele aansturing van de trajectbegeleiders. Deze functionele aansturing betreft inhoudelijke aansturing van eigen en externe medewerkers. De mobiliteitsmanager bewaakt de kwaliteit. Binnen de organisatie van de opdrachtgever neemt de mobiliteitsmanager desgewenst ad interim de managementrol over. De mobiliteitsmanager is een stevige persoonlijkheid, die kan overtuigen op basis van houding, gedrag en expertise.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de mobiliteitsmanager bij de opdrachtgever kunnen betreffen: 
• Het geven van leiding aan omvangrijke en complexe projecten, waarbij meerdere interne en externe medewerkers vanuit verschillende disciplines betrokken zijn.
• Het coördineren van en sturen op de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten.
• Het voeren van overleg en onderhandelingen met interne en externe partijen.
• Het adviseren van en overleggen met het topmanagement van ministeries en uitvoerende diensten inzake complexe vraagstukken op het gebied van in-, uit- en doorstroom van personeel.
• Het input leveren voor beleidsplannen met betrekking tot mobiliteitsvraagstukken.
• Het adviseren van directieraden en managementteams bij het vormgeven en implementeren van organisatiegericht mobiliteitsbeleid.
• Het verkrijgen van draagvlak bij die directieraden en managementteams.
• Het adviseren en ondersteunen van de HRM afdeling bij het vormgeven van mobiliteit vanuit expertise en inspelend op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden
• Het resultaatgericht onderhandelen met velerlei in- en externe partijen (binnen en buiten de Rijksdienst) inzake de plaatsing van medewerkers.
• Het aansturen van het (verder) ontwikkelen van het instrumentarium.
• Het opstellen van voortgangsrapportages over realisatie van mobiliteit en dienstverlening ten behoeve van departement
• Het vervullen van een coördinerende rol richting het management van een departement (opdrachtgever) en marktpartijen om te komen tot de juiste inzet van middelen en instrumenten en adequate bemensing bij de uitvoering van (groepsgerichte) mobiliteitstrajecten.
• Het coördineren van en sturen op de voortgang, de effectiviteit en de zorgvuldigheid van het project en de onderliggende trajecten.
• Het leveren van een bijdrage aan maximale uitstroomresultaten van VWNW kandidaten door ad interim de managementrol over te nemen.
• Het leggen en onderhouden van relaties binnen de organisatie van de opdrachtgever mede gericht op acquisitie.
• Het zorgdragen voor een volledige en zorgvuldige administratie en financiële afhandeling.

Contacten
• Met opdrachtgevers (DT-leden, MT-leden, DG’s) om te adviseren op welke wijze mobiliteitstrajecten gestalte moeten krijgen en het implementeren van organisatiegericht mobiliteitsbeleid.
• Met opdrachtgevers om nieuwe opdrachten te vergaren.
• Met collega mobiliteitsmanagers, voor intervisie en kennisdeling (in Den Haag)
• Interdepartementale contacten om het bereik te vergroten.
• Overige contacten binnen de overheid om het bereik te vergroten.
• Met HR-adviseurs van de departementen om mobiliteitstrajecten af te stemmen.

Functie-eisen

Functie-eisen
Voor de functie van mobiliteitsmanager dient voldaan te zijn aan de volgende functie-eisen:
• De mobiliteitsmanager dient te beschikken over WO-opleidingsniveau en ten minste vijf jaar leidinggevende ervaring binnen het Rijk.
• De mobiliteitsmanager beschikt over brede HRM-kennis in het algemeen en kennis van personele mobiliteit in het bijzonder.
• De mobiliteitsmanager kan (het aansturen van) succesvolle bemiddeling van (herplaatsings) kandidaten naar ander werk aantonen.
• De mobiliteitsmanager heeft aantoonbare ervaring met het aansturen van projecten en het samenstellen van teams.
• De mobiliteitsmanager is in staat de rol van makelaar en regisseur te vervullen.
• De mobiliteitsmanager heeft een groot netwerk binnen de (Rijks)overheid.
• De mobiliteitsmanager beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden ten behoeve van overleggen met DT-leden, MT-leden en DG’s en het geven van presentaties en adviezen te formuleren.
• De mobiliteitsmanager beschikt over coachings- en adviesvaardigheden.
• De mobiliteitsmanager is primus inter pares binnen het (klant)team.
• De mobiliteitsmanager heeft ervaring met dossieropbouw, het voeren van een digitale administratie en het opstellen van rapportages.
• De mobiliteitsmanager kan positieve resultaten van begeleidingstrajecten aantonen en onderbouwen;

 

Arbeidsvoorwaarden

Een functie voor 24 uur per week, standplaats Groningen

Startdatum: per direct
Eindatum: 31-12-2018 (met optie tot verlenging)
 

Bedrijfsinformatie

Een grote overheidsinstantie In Groningen

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Patricia Buikstra via telefoonnummer 06-53423680

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.