Eric Kuik
Are you up for the challenge?

Adviseur ICT- en Procesintegratiestandaarden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9053508 | DEN HAAG | Detachering | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Doel van de opdracht
De kandidaat is verantwoordelijk voor het realiseren van integratiestandaarden op basis
van functionele vragen van gemeenten en gebruik makend van de nieuwste
uitwisseltechnieken en afspraken. Hierbij is hij de deskundige en adviseur die alle
disciplines overziet en betrokken partijen op inhoud bij elkaar brengt. Op basis van
leerpunten uit die projecten levert hij een belangrijke bijdrage aan het vormgeven en
uitwerken van de nieuwe model gedreven aanpak bij VNG Realisatie voor het opstellen
van integratiestandaarden. De kandidaat is een belangrijke adviseur voor het vormgeven
en uitwerken van de governance op de standaarden en een transitie aanpak voor de
standaarden in de huidige gemeentelijke informatievoorziening. Ook levert de kandidaat
een bijdrage aan het vertegenwoordigen van gemeenten in de discussie over een
landelijke API strategie en het vertalen daarvan in gemeentelijke toepassingen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
 Verantwoordelijk (in de rol van inhoudelijk adviseur) voor het opstellen van gedragen
en kwalitatief goede proces- en ICT- integratiestandaarden van één of meerdere
ketens conform vastgestelde product- en proceseisen van VNG Realisatie;
 Vormgeven en uitwerken van de vernieuwing van integratiestandaarden in het kader
van Common Ground. Daarbinnen ontwikkelen, op voorstel/voorspraak van
gemeenten, van een nieuwe API-strategie;
 Zorg dragen voor een open dialoog en goede samenwerking tussen interne en
externe stakeholders en streven naar brede adoptie van de standaarden bij
belanghebbende partijen;
 Borgen dat de proces- en ICT-integratiestandaarden opgesteld worden conform de
GEMMA, de informatiemodellen RSGB en RGBZ en het afsprakenstelsel rondom het
Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) (De StUF standaard, De StUF onderlaag, best
practices et cetera). Waar nodig zorgen voor het afstemmen van benodigde
veranderingen in deze uitgangspunten met de betrokken architecten en/of de
architectuurboard van VNG Realisatie;
 Verantwoordelijk voor een goede vastlegging van de afspraken en de resultaten in de
systemen en communicatiemiddelen van VNG Realisatie;
 Mede uitwerken en vormgeven van de governance op standaarden gebied;
 Mede uitwerken en vormgeven van een gemeentelijke transitie-aanpak van de
huidige standaarden naar de nieuwe API-Strategie.

Resultaat van de opdracht
1. Doet samen met gemeenten en interne stakeholders een voorstel voor een
nieuwe API-strategie in het kader van Common Ground;
2. Stelt op basis van product- en proceseisen nieuwe proces- en ICT
integratiestandaarden op;
3. Is verantwoordelijk voor vastlegging van de specificaties in daarvoor bestemde
systemen en draagt zorg voor publicatie.

Functie-eisen

Kennis- en ervaringsvereisten
 WO werk- en denkniveau in technische bedrijfskunde, informatiekunde, informatica of
ICT;
 Aantoonbaar zeer ruime inhoudelijke ervaring met de uitvoering van
standaardisatietrajecten en het op één lijn brengen van partijen met uiteenlopende
belangen;
 Gedegen kennis van en ervaring met proces- en ICT-analyse, ontwerpmethoden en –
technieken t.b.v. procesintegratie en applicatie-integratie;
 Kennis van en inhoudelijke ervaring met proces(-schakels) en ICT standaardisatie
(koppelingen) binnen het gemeentelijke domein;
3
 recente ervaring in het vertalen van semantische informatiemodellen naar
uitwisselingsmodellen en het bewaken van de samenhang tussen uit te wisselen
informatieobjecten;
 Kennis van het landschap van gemeentelijke ICT-leveranciers en hun
productportfolio’s;
 Gedegen kennis van GEMMA, RSGB, RGBZ en uitwisselen van gegevens via
SOAP/XML en REST/JSON;
 Kennis van Linked data en Open data;
 Kennis van het stelsel van Basisregistraties en het gebruik ervan in gemeentelijke
processen en systemen.

Houdingaspecten
 Samenwerkingsgericht
 Kwaliteitsgericht
 Resultaatgericht
 Klantgericht
 Lef en doorzettingsvermogen
 Zelfstandig
 Analytisch vermogen
 Omgevingsbewustzijn
 Flexibel
 Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling)

Arbeidsvoorwaarden

In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 29 mei 2018, 13.00-16.00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, telkens voor drie maanden tot eind 2019.  De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is/ligt rond 1 juli 2018.

Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal VNG Realisatie op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s). U gaat daar op voorhand al mee akkoord en neemt dit mee in het nu afgegeven tarief.

ZZP'ers worden ook uitgenodigd om te reageren.

Welkom in ons netwerk!

Bedrijfsinformatie

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat
zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de
informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de
gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van
de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als
collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke
uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer
efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG
Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief
in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen
winstoogmerk.

Over unit Architectuur & Standaarden
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun
informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening
kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de
functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt
op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit
de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder
architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer
GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur.

Over Common Ground
Common Ground is een initiatief van gemeenten om via een radicale omkering van de
informatievoorziening de basis te leggen voor versnelde verbetering van de
dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Dit doen we door gegevens, bedrijfslogica
en gebruikersinterface apart te benaderen en afstand te nemen van de huidige inrichting
in gesloten ‘silo’s’ of applicaties. Daarmee biedt Common Ground ook een perspectief op
een verbetering van de informatieveiligheid en bescherming van de privacy. Het opent de
markt voor ICT leveranciers door het toe kunnen laten van nieuwe innovatieve spelers. 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Nisha Sewraj via telefoonnummer 06-24474377

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.