Jaarcontract, met uitzicht op langdurig dienstverband!

Nieuw! Casemanager vergunningen WABO - BOUW

Gemeente in Brabant

9048765 | REGIO EINDHOVEN | Detachering, Vast | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Casemanagement omgevingsvergunningen: wat ga je doen?

 • Vormt zelfstandig een oordeel, zowel bouwkundig als juridisch, over complexe, eenvoudige en flitsaanvragen om omgevingsvergunningen (voor het merendeel kleine, maar ook grote, meervoudige, politiek-bestuurlijk gevoelige of kritische locaties);
 • Coördineert en voert op basis van de ingediende aanvragen (voor)overleg met aanvragers en overige voor de procedure van belang zijnde deelnemers;
 • Coördineert en beoordeelt de noodzakelijkheid van op te vragen adviezen en deelvergunningen aan derden;
 • Coördineert en interpreteert, beoordeelt, controleert en toetst adviezen en deelvergunningen van derden (onder meer brandweer, milieu, bestemmingsplan en welstand) om tot een juridisch verantwoord besluit te komen en stemt deze adviezen op elkaar af;
 • Het adviseren en informeren van aanvragers en derden over regelgeving en de te volgen procedures (o.a. balie, telefoon, e-mail);
 • Beoordeelt en besluit op aanvragen tot gelijkwaardigheid binnen de Bouwregelgeving;
 • Signaleert op het gebied van bouwen en leefomgeving de samenhang met andere taakvelden en communiceert hierover proactief met de klant;
 • Coördineert en bespreekt in- en extern de aanvragen en maakt een planning waarbij afstemming plaatsvindt met andere disciplines;
 • Zorgt voor een tijdige afwikkeling van de ingediende aanvragen met in achtneming van de wettelijke termijnen en anticipeert op termijnoverschrijdingen;
 • Initieert en stimuleert maatregelen en acties gericht op energiezuinigheid en duurzaam bouwen (pro-actieve communicatie);
 • Overlegt waar nodig met de senior-casemanagers en collega’s in het vergunningproces;
 • Toetst aanvragen omgevingsvergunningen aan onder andere de WABO, Mor, Bor, het Bouwbesluit, de bouwverordening, NEN-normen, (eventueel) het bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving.
 • Signaleert en volgt relevante ontwikkelingen voor verbetering van beleid en uitvoering (van het vergunningenproces);
 • Denkt mee in de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden en deelt deze met zijn/haar collega’s;
 • Signaleert, definieert en concretiseert de behoefte van de aanvrager en adviseert en informeert de aanvrager over de (wettelijke) normen, kosten en juridische en procedurele kaders;
 • Signaleert, definieert en concretiseert ontwikkelingen die wenselijk worden geacht, maar door lokale regels niet tot uitvoering komen en doet voorstellen tot wijziging/verbetering van beleid, de regelgeving en de uitvoering daarvan;
 • Adviseert in samenwerking met andere sectoren bij bezwaar- en beroepszaken;
 • Adviseert andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie betreffende wettelijke kaders en (beleids)normen voor de vergunningverlening.
 • Deelname aan overleggen en werkgroepen met andere sectoren en vakcommissies

Functie-eisen

Welke kennis, vaardigheden, inzichten en competenties zijn belangrijk? ·   
De eisen vloeien voort uit de kwaliteitscriteria VTH.  Dat wil zeggen dat concrete en relevante ervaring in een dergelijke rol belangrijker weegt dan de specifieke eisen op zich. HBO werk- en denkniveau (pre bouwkunde), aangevuld met vakinhoudelijke opleidingen op HBO-niveau;

 • De casemanager heeft een gedegen bouwkundige en juridische kennis en ervaring op het vakgebied vergunningen met inhoudelijk in naast gelegen vakgebieden;
 • Contacten: anderen moeten overtuigd worden van standpunten en instemmen met bepaalde plannen, ideeën of producten;
 • Analytisch vermogen: onderkent causale verbanden in vraagstukken en doorziet onderlinge relaties;
 • Goed kunnen inleven in het standpunt van een ander, stimuleren van openheid bij de ander door eigen wijze van reageren, aanpassen van taalgebruik aan gehoor en helder en gestructureerd formuleren is noodzakelijk. Luistervaardigheden als uit laten praten, open vragen stellen, doorvragen, reflecties en samenvattingen geven dienen toegepast te worden;
 • Dient in staat te zijn op een heldere en (qua opbouw) zorgvuldige wijze te schrijven. Waarbij de opbouw van de tekst, grammatica, stijl en taal zijn afgestemd op een vaste groep lezers;
 • Vaardigheid is vereist in het onderhouden van functionele contacten, zowel binnen als buiten de dienst met klanten en collega’s van andere vakdiensten, alsmede met bijv. architecten, aannemers, projectontwikkelaars,  constructeurs, woningbouwcorporaties en medewerkers van andere overheden;
 • Vaardigheid met digitaal zaakgericht werken.
 • Is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van de beschikking, de gehele procedurele afwikkeling en contacten met de klanten en is eindverantwoordelijk voor de adviezen en deelvergunningen van derden;
 • Schat in of de (gevolgen van) werkzaamheden politiek-bestuurlijke of maatschappelijke gevoeligheid hebben en handelt hiernaar;
 • Toepassing van de geldende wettelijke regels, voorschriften en werkafspraken (bijv. WABO, wet ruimtelijke ordening, woningwet, bouwbesluit, erfgoedverordening, monumentenwet, subsidieverordeningen, NEN-normen etc.);
 • De van toepassing zijnde regelgeving dient zelfstandig en op basis van deskundigheid en – waar nodig – in overleg met de senior-casemanagers geïnterpreteerd te worden en wordt in het kader van de klantgerichtheid de grenzen van het toelaatbare opgezocht. Er kan sprake zijn van een afbreukrisico, waarbij omvangrijke (financiële) consequenties kunnen spelen;

Arbeidsvoorwaarden

Detachering voor 36 uur per week gedurende 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging of een vast contract bij de opdrachtgever. Deze functie valt in schaal 9 van de CAR-UWO, Daarnaast uiteraard vakantiedagen, vakantiegeld (8%), reiskostenvergoeding of leaseauto. Naast andere arbeidsvoorwaarden uit de ABU-CAO heb je bij YACHT recht op enkele plusregelingen; betere regelingen voor bijvoorbeeld pensioen en loondoorbetaling bij ziekte.

Bedrijfsinformatie

Voor informatie over Yacht: zie www.yacht.nl
Of bel even met Frank Timmermans 06-57677943

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Frank Timmermans via telefoonnummer 06-57677943

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.