Engineering vacatures waarin jij het verschil kan maken
Op zoek naar een ambitieuze professional! Welkom in ons netwerk!

Projectingenieur/toetser

Overheidsinstelling

9047731 | MAASTRICHT | Detachering | HBO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Ter tijdelijke versterking van het projectteam BPL is onze opdrachtgever op zoek naar een ervaren, enthousiaste en deskundige projectingenieur die inzetbaar is binnen een team van het Integraal Projectmanagement Model in de rol van toetser waarbij een stevig beroep op je wordt gedaan ten aanzien van flexibel gedrag, leervermogen en plannen & organiseren.

Werkzaamheden:

 • het uitvoeren van taken in één van de teams van het Integraal Projectmanagement Model in het geval van majeure en zeer complexe nieuwbouwprojecten die op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het Werkveld Ontwikkeling worden uitgevoerd dan wel het incidenteel uitvoeren van het projectmanagement van projecten m.b.t. groenvoorziening en het wegmeubilair, jaarlijks terugkerend onderhoud aan de provinciale wegen met bijbehorende kunstwerken;
 • het verrichten van taken van de uitvoeringsplannen en werkpakketten van complexe (ver)nieuwbouwprojecten;
 • het aansturen van de teamleden van één of meerdere teams van het Integraal Projectmanagement Model in het geval van complexe (ver)nieuwbouwprojecten;
 • het onderhouden van interne contacten met de andere teammanagers in het project; het onderhouden van externe contacten met opdrachtnemers (aannemersbedrijven, adviesbureaus), overheden en overige doelgroepen;
 • het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren over toetsen, overeenkomstig de door de contractmanager opgestelde toetsplanning, toetsplan en contractbeheersplan;
 • het bijhouden van de toetsadministratie in Relatics (database systeem);
 • leveren van input voor risico-analyse t.b.v. van SCB. 
Contacten:
 • met projectmanagement: informatief;
 • met medewerkers van één of meerdere teams waarvoor verantwoordelijk binnen de projectorganisatie: informatief, regisserend;
 • met vertegenwoordigers van andere clusters binnen de organisatie: informatief;
 • met vertegenwoordigers van andere overheden en stakeholders: informatief;
 • met overige medewerkers projectorganisatie: informatief, regisserend;
 • met opdrachtnemers: informatief, regisserend;

Functie-eisen

- MBO/HBO opleiding op civieltechnisch gebied met een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein contractbeheer en toetsing;
- Inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen en posities van belanghebbende partijen;
- Kennis en ervaring van D&C contracten en UAV-GC;
- Vaardigheid in het toetsen van regelingen en procedures en de doorvertaling hiervan in het projectplan;
- Ervaring met toetsen (minimaal 3 jaar) in de realisatie- en afrondingsfase van majeure D&Cprojecten;
- Ervaring in het werken in projectorganisaties (minimaal 3 jaar) van (zeer) complexe projecten, volgens het IPM-model;
- Het kunnen ondersteunen, adviseren en vertegenwoordigen van de contractmanager;
- Het kunnen opereren als specialist, maar ook in teamverband weten deze kennis te benutten en over te brengen op de teamleden;
- Kennis en gekwalificeerd op het gebied van Auditor en SCB (systeemgerichte contractbeheersing);
- Kennis en ervaring van Relatics (web based applicatie om projectinformatie te beheren).

Competenties:
Kenmerkend voor deze functie is het gelijktijdig inzetbaar kunnen zijn in meerdere teams van het Integraal Projectmanagement Model in diverse rollen hetgeen, naast de meer generieke eisen te stellen aan het werken in projecten, betekent dat een stevig beroep gedaan wordt op flexibel gedrag, leervermogen en plannen & organiseren.

Bijbehorende competenties zijn:
- klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
- analytisch denkvermogen, resultaatgerichtheid;
- leiding geven, interpersoonlijke sensitiviteit;

Arbeidsvoorwaarden

Detachering voor 36 uur per week.

Bedrijfsinformatie

De Weg-Entiteit heeft de zorgplicht over circa 450 km provinciale weg (incl. circa 700 km rijwielpad). Het betreft zowel de plicht van instandhouding en (ver)nieuwbouw als het operationele en administratieve beheer en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever (Provinciale Staten) vastgestelde kwaliteitskaders.

Het Cluster Wegaanleg is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van (ver)nieuwbouwprojecten, de groenvoorzieningen en het wegmeubilair en het jaarlijks terugkerend onderhoud aan de provinciale wegen met bijbehorende kunstwerken en staat hierbij garant voor een in technisch goede staat verkerend wegennet. Daarnaast in toenemende mate de realisatie van infrastructurele opgaven in de openbare ruimte (bijv. groot onderhoud ZLSM en stationsomgeving Beek – Elsloo).

Eén van de projecten van het Cluster Wegaanleg betreft de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Met de aanleg van de BPL wordt de economische en toeristisch-recreatieve positie van Parkstad Limburg geoptimaliseerd door een zodanige verbetering van de ontsluitingsstructuur van de regio dat daardoor ook de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid een impuls krijgen. De BPL zal een volledige ringweg gaan vormen rondom de gemeenten Nuth, Heerlen, Schinnen, Brunssum, Onderbanken en Landgraaf.

Het Cluster Wegbeheer heeft de verantwoordelijkheid voor het operationele en administratieve beheer en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever vastgestelde kwaliteitskaders en daarmee garanties biedt voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid als wel een transparante beheerhuishouding.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Imre Vanthoor-Gielkens via telefoonnummer 06-52682064

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.