Professionals Yacht Supply Chain Management & Procurement
Supply Chain Management & Procurement vacatures waarin jij het verschil kan maken
Passion is the difference between having a job or having a career.

Senior Contractmanager Rijksoverheid

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

9046066 | DEN HAAG | ZZP | WO | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Als contracteigenaar in de exploitatiefase vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Je bent onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Daarnaast treed je samen met de gebruiker op als één Staat (met één standpunt) richting de Opdrachtnemer. In dit uitdagende spanningsveld is doorzettingsvermogen nodig, een kritische blik, en vooral een opbouwende aanpak om de belangen van de Staat en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf op juiste wijze te kunnen behartigen. Samenwerking, invoelingsvermogen en situationeel kunnen handelen zijn vereisten. 
Samen met het team breng je structuur aan in het contractmanagement van de dbfmo portefeuille. 
U zult zowel ingezet worden op de dbfmo contracten, als enkele contract overstijgende issues. Waarbij van u zullen vragen uw kennis en ervaring op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing te vertalen naar de exploitatiefase. Idem voor een type van een contractbeheersplan voor de exploitatiefase, waarin onze KPI’s een plek krijgen en we gaan werken met een risicodossier. 
Daarnaast zal uw kennis en ervaring van de nieuwe aanbestedingswet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de Wijzigingen die zich voor doen in onze DBFMO portefeuille en de consequenties daarvan. 

Competenties 
De kandidaat beschikt in ieder geval over de volgende competenties: 
•    Organisatiebewustzijn 
•    Analytisch vermogen 
•    Zowel zelfstandig werken, als in teamverband kunnen opereren 
•    Overtuigingskracht 
•    Bestuurssensitiviteit en omgevingsbewust 

Het vermogen om relaties en effecten van -politieke- krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen. De kandidaat kent het beleid, de spelregels, de verhoudingen en belangen in de organisatie. Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij eventuele ketenpartners. Herkent gevoeligheden, risico’s en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie. Is in staat (veel) informatie te verwerken, de rode draad 

Functie-eisen

  • Een afgeronde technische opleiding (HBO of WO)
  • Minimaal 10 jaar ervaring met geïntegreerde contracten (UAVgc en/ of DBFM(O) waaronder ervaring met systeem gerichte contractbeheersing, en opstellen van een contractbeheersplan.
  • Ervaring met het toepassen van SCB
  • Ervaring binnen de Rijksoverheid
  • Ervaring met de “nieuwe” Europese aanbestedingswet
  • Ervaring met het adviseren bij inkoopvraagstukken binnen de overheid

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie kan ingevuld worden op basis van een zzp contract of een project contract bij Yacht. De inzet is 32 uur voor 6 maanden met twee maal een optie tot verlengen van 1 jaar.

Bedrijfsinformatie

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van het ministerie van BZK.

De directie Transacties & Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, contractmanagement, transformatie en transacties. Daartoe realiseert de directie nieuw- en verbouwprojecten en koopt zij producten, werken en diensten in voor het Rijksvastgoedbedrijf. Onder de directie T&P vallen naast de afdeling Inkoop en Contractmanagement ook de afdelingen Projecten, Verkoop, Verhuur & Taxaties en Architectuur & Techniek. De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf. De sectie Contractmanagement DBFMO en Huur maakt onderdeel uit van deze afdeling. Deze sectie beheert de DBFMO contracten in de exploitatiefase. De sectie Huur draagt zorg voor de verwerving van aan de voorraad toe te voegen vastgoed en de heronderhandelingen van reeds gehuurd onroerend goed.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Nico Volmer via telefoonnummer 06-23690962

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.