Professionals Yacht Finance
Finance vacatures waarin jij het verschil kan maken
Yacht Finance groeit! Kom jij ons team versterken?

Project Controller

Relatie van Yacht

9044100 | GRONINGEN | Detachering | HBO | 40 uur | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

De projectcontroller ondersteunt de projectmanager bij het realiseren van het project binnen de afgesproken financiële-, technische- en tijdsdoelstellingen. De projectcontroller is het financiële geweten van het project, onafhankelijk, pro-actief en stelt zich op als sparringpartner voor de projectmanager. De projectcontroller heeft een actieve rol in het analyseren van afwijkingen tussen realisatie en budget en stelt in samenspraak met de projectmanager verwachtingen op. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de gerealiseerde technische voortgang. Bij geconstateerde afwijkingen of potentiële verbeteringen worden in samenspraak met projectmanager acties uitgezet om het project bij te sturen. 

Taken en verantwoordelijkheden
 
Costcontrol
In samenspraak met projectmanager en op basis van actuele informatie opstellen van “cost forecasts”;
Opzetten en onderhouden van een “cost control base”, waarbinnen budget, realisatie en verwachting adequaat gestructureerd worden bijgehouden en vergeleken;
Verzamelen en analyseren van projectgegevens en vergelijken met het budget;
Vaststellen afwijkende trends en aangeven wat (mogelijke) kostenconsequenties zijn;
Toevoegen van budgetrevisies (o.a. budgettransfers) binnen de “cost control base”;
Neemt het initiatief tot het doen van verbeteringsvoorstellen richting projectmanager.

Projectcontrol
Projectmanager en ander –teamleden gevraagd en ongevraagd advies te geven;
Pro-actief in te grijpen bij dreigende escalaties of verstoringen;
Initiatief te nemen bij het in gang zetten van verbeteracties.
 
Projectadministratie
Opzetten, inrichten en onderhouden projectadministratie in SAP (budget, verwachting en realisatie);
Bewaken dat er voldoende budget is gemachtigd (opdrachtgever is verantwoordelijk voor het machtigen);
Bewaken van gealloceerde kosten (facturen, uren, T-nummers, etc.);
Bewaken dat interne procedures worden gevolgd;
Houden van toezicht op voortgang verwerking kosten (o.a. uren boeking);
Beoordelen requisities voor wat betreft aanwezigheid van voldoende gemachtigd budget en kostenallocatie;
Verzorgen van tijdige en correcte technische (TG) en administratieve (AG) gereed meldingen;
Archivering financiële projectdocumentatie (fysiek en elektronisch);
Verzorgen tijdige facturatie aan derden (m.n. verleggingen).

Rapportages
Verzorgen van de volgende rapportages:
Gedetailleerde voortgangsrapportages per project;
Gedetailleerde statusoverzichten per cluster van projecten (gebied, installatie of activiteit);
Rapportages op aanvraag (maatwerk).

Coördinatie werkzaamheden
Stemt periodiek projectadministratie werkzaamheden af met coördinator back-office (specifiek HK), projectadministrateur(s) en teamleider Projectcontrols. 

Procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering
Gaat actief op zoek naar mogelijkheden om het proces verder te optimaliseren en/of de kwaliteit van de output te verbeteren. Neemt hiertoe het voortouw en stemt dit af met direct betrokkenen (o.a. teamleider).

Functie-eisen

Opleidingseisen/kwalificaties/kenmerken

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Goede kennis op financieel-economisch, administratief en organisatorisch gebied;
 • Ervaring met de administratie en control van projecten binnen een technisch georiënteerde organisatie;
 • Goede kennis van de inrichting van administratieve en financiële bedrijfsprocessen en ondersteunende systemen en software (o.a. SAP, Excel, EPM en PM_4.01).
 • Servicegericht, communicatief vaardig, gemotiveerd, proactief, flexibel, teamplayer en flexibel.
 
Kern competenties
 • Resultaatgerichtheid: formuleert een doel en werkt hier naartoe, controleert of tussentijdse doelstellingen gehaald worden en is vasthoudend om doelen te bereiken.
 • Samenwerken: ziet wanneer collega’s of anderen hulp nodig hebben en biedt ook ongevraagd hulp aan, geeft uitleg over werkzaamheden en werkwijzen, toont respect voor anderen en laat hen in hun waarde, laat zich positief uit over anderen, doet concessies om tot gezamenlijk doel of resultaat te komen. 
 • Onafhankelijkheid: staat voor eigen mening, communiceert daarover met anderen, ook wanneer die mening afwijkt, neemt besluiten zonder de mening van anderen nodig te hebben, neemt beslissingen in onzekere situaties, vertrouwt op zichzelf en schept ruimte voor eigen ideeën.
 • Probleemoplossend vermogen: begrijpt plek en voortgang van werkzaamheden in relatie tot het gehele werkproces, brengt in kaart welke informatie beschikbaar is en welke informatie mist om vraagstukken aan te pakken, is in staat om informatie op te delen in ‘voors’ en ‘tegens’,  zet diverse stappen of factoren op een rij en kan de volgorde van belang (prioriteit) aangeven.
 • Overtuigingskracht: neemt meerdere stappen om te overtuigen zonder zich aan te passen aan interesse of niveau van de ander, hieronder valt ook zorgvuldige voorbereiding van gegevens voor een presentatie, vergadering of gesprek, brengt zijn voorstellen met enthousiasme en beslistheid, heeft plezier in de ander te winnen voor zijn opvattingen.
 • Plannen en organiseren: beoordeelt wat zelf te doen en wat door anderen, maakt afspraken met anderen over werkzaamheden, herkent wat belangrijk en urgent is in het eigen werk en wijzigt eigen prioriteiten indien nodig, combineert verschillende werkzaamheden op effectieve en efficiënte wijze.

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform

Bedrijfsinformatie

Europees gasinfrastructuurbedrijf. Wij verzorgen het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland.

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Marina Validzic via telefoonnummer 06-10575508

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.