Engineering vacatures waarin jij het verschil kan maken
'een doel is een droom met een deadline'

senior Verkeerskundige VRI

Gemeente Den Haag

9039772 | DEN HAAG | Vast | WO | 36 uur | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Het team Verkeersmanagement (VM) bestaat uit circa 20 collega’s en zorgt voor de geleiding en sturing van het verkeer door Den Haag. VM geeft dus handen en voeten aan het verkeersbeleid in heel Den Haag en is verantwoordelijk voor een optimale en veilige verkeersdoorstroming. Daartoe worden verkeersregelinstallaties (VRI’s), bewegwijzering voor auto, fiets en voetganger en dynamisch verkeersmanagementsystemen ingezet, waar VM beheerder van is.
VM is vanaf het eerste stadium van het ontwerpproces van wegreconstructies betrokken. VM heeft de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming, advisering, ontwerp, realisatie en beheer met betrekking tot alle 254 VRI’S en 74 dynamische route informatiepanelen (DRIP’s)

Den Haag groeit toe naar actief, netwerkbreed verkeersmanagement. Hierbij is de hoofdrol weggelegd voor de Verkeersregelinstallaties (VRI's), die in samenhang met de andere dynamische verkeersmiddelen zoals de verkeerscentrale en dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), het verkeer slim over het gehele netwerk moeten afwikkelen. Zo wordt de verkeersveiligheid, economische kracht, leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad blijvend gewaarborgd. Dit doe je vanuit de visie dat we de systemen in samenhang en netwerkbreed gecoördineerd willen inzetten om alle verkeerstromen zo goed als mogelijk te faciliteren. 
 
Advies
De Sr. Verkeerskundige brengt eigen expertise in bij verkenningen, planstudies en ontwerpen van nieuwe weginfrastructuur. Je vertegenwoordigt de afdeling in (multidisciplinaire) projectgroepen van andere (gemeentelijke) opdrachtgevers als adviseur of als huidig en toekomstig verkeers- en installatiebeheerder en vult die bijdrage op een actieve, adviserende en meedenkende wijze in. Denk hierbij aan advisering over kruispuntoplossingen sec, maar ook de samenhang ervan in de verkeersafwikkeling op het gehele netwerk. Je komt bij dit alles in aanraking met alle partijen die bij het verkeer betrokken zijn, van wethouder tot burger. Daarbij ben je in staat als expert op jouw vakgebied om heldere adviezen te geven en deze op een vlotte en professionele manier te communiceren. Daarnaast adviseert de Sr. Verkeerskundige het eigen bedrijfsonderdeel over ontwikkelingen in het land of elders binnen de gemeente en hoe daar op te handelen. Hij/zij treedt ook zelfstandig op als adviseur naar management, directie en bestuur
 
Onderzoek en ontwikkeling
Als Sr. Verkeerskundige benader je  het verkeers- en verkeerslichtenvakgebied van enige afstand, herkent (landelijke) trends en ontwikkelingen en vertaalt die naar het (werkpakket van het) team. Je analyseert processen, destilleert mogelijke optimalisaties en zorgt samen met betrokkenen voor de verbeteringen in (werk-)processen, projecten en samenwerkingen. Ook trekt de senior de meer tactische verkeersanalyses en -projecten en/of stuurt dat aan. Met het oog op de toekomst stuur je op de ontwikkeling van de werkwijze en het werkpakket van het team, alsmede de samenhang met Stadsregie en andere verkeersactoren. De senior is de aangewezen persoon om Den Haag te vertegenwoordigen in externe samenwerkingsvormen.

Beheren op een hoger (beleidsmatig) niveau
Complexe (gekoppelde) verkeerslichten en netwerkregelingen worden door de Sr. Verkeerskundige beheerd en daarmee is hij/zij verantwoordelijk voor de goede  technische en functionele werking ervan. Beantwoording van mondeling en schriftelijk vragen van burgers, bedrijfsleven en organisaties behoort ook tot het takenpakket van de senior. Evenals het voeren van overleg en gesprekken over verkeersmanagement en verkeersregelinstallaties met deze doelgroepen. Indien relevant, als gevolg hiervan, stelt hij/zij adviezen op ten behoeve van het bestuur en de gemeentelijke organisatie.
 

Functie-eisen

Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld verkregen door HBO-diploma aangevuld met langdurige ervaring) en een verkeerskundige achtergrond van minimaal 4 jaar op medior niveau. Je hebt ervaring met het verrichten van de voor de senior verkeerskundige kenmerkende werkzaamheden en je beschikt aantoonbaar over de daartoe vereiste vaardigheden. Je hebt ervaring met het begeleiden van medewerkers en het in samenhang met de omgeving uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden. Je zorgt ook voor de samenhang op inhoud binnen de afdeling. Vraagstukken die jouw aandacht vragen worden op tactisch niveau behandeld, waarbij de techniek slecht één van de bouwstenen is. Tot slot ben je klant- en samenwerkingsgericht en weet je op overtuigende wijze te communiceren met - en te adviseren aan - betrokken partijen.
 
Competenties:
Klantgericht
Samenwerken
Communiceren
Initiatief
Overtuigingskracht
Probleemanalyse
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Netwerkvaardigheid
 

Arbeidsvoorwaarden

Schaal 11 CAR-UWO.

Bedrijfsinformatie

Dienst Stadsbeheer
De dienst Stadsbeheer is een flexibele en professionele organisatie met ruim 1.500 collega’s, die van buiten naar binnen denkt en actief samenwerkt aan de mooie, schone, gastvrije, veilige en duurzame stad Den Haag. Vanuit vakmanschap en passie voor de stad krijgen en pakken de medewerkers de ruimte om te doen waar ze goed in zijn en wat nodig is voor de stad. Stadsbeheer gaat voor het optimale resultaat. Ontwikkeling en innovatie staan voorop, want onze omgeving en ons vakgebied zijn constant in beweging. Dit vraagt ook om ‘anders denken en doen’ van onze mensen. Dat betaalt zich terug in de vorm van tevreden inwoners en bezoekers, want daar doen we het voor. Samen maken we het verschil in de openbare ruimte.

Afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement
Eén van de bedrijfsonderdelen van Stadsbeheer die hier een bijdrage aan levert, is Bereikbaarheid en Verkeersmanagement (BVM).
 
Den Haag wil een gastvrije en bereikbare stad zijn. Den Haag wil ook groeien in inwoneraantal en jaarrond meer en grotere evenementen naar de binnenstad en het strand halen. Ondertussen moet de openbare ruimte onderhouden worden, de tramsporen vernieuwd en zijn er vele grote bouwprojecten.
 
Bereikbaarheid is dus nogal een uitdaging. Nieuwe wegen of wegverbreding is in een stedelijke omgeving niet de oplossing. Regie op de bedrijvigheid en coördinatie van de verkeersafwikkeling is dat wel. Die uitdaging pakt de afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement graag op.
 
Voor een effectief verkeerssysteem moet de basis op orde zijn. Daarom werkt Den Haag actief aan het controleren van de verkeerskundige werking van de verkeersystemen. Voor het beheer en de doorontwikkeling van de verkeersregelinstallaties zoeken wij twee collega’s.
 

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Caroline Verkade via telefoonnummer 06-54263447

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.