Engineering vacatures waarin jij het verschil kan maken
Ben jij in staat structuur aan te brengen binnen lopende en toekomstige projecten in onze Water portefeuille? En blink jij uit in relatie- en verwachtingenmanagement ?

Senior Programmaleider Water

Gemeente in Zuid-Oost Brabant

9038231 | ZUID-OOST BRABANT | Detachering | WO | salaris € 132,60 per uur | 36 uur | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Jouw uitdaging
Jij verzorgt het programmamanagement van het bestuurlijke thema: Water.  Dit houdt in dat je je bezighoudt met: aanleg en instandhouding van riolering, invulling van zorgplicht voor het grondwater en hemelwater en bijdragen aan goede kwaliteit (en kwantiteit) het oppervlaktewater. Dit doet onze opdrachtgever duurzaam, zodat zij nu en in de toekomst zorgen voor droge voeten, bescherming van het milieu en een betere leefomgeving.
Binnen het ruimtelijk domein werken 12 programmaleiders en 6 gebiedsmanagers die zorgen voor onderlinge samenhang en afstemming met andere beleidsvelden in de gemeente.  Daarbij wordt er gewerkt vanuit een integrale, duurzame aanpak. Dat betekent dat men kiest voor maatregelen zoals de aanleg van waterstructuren, de instandhouding van grondwaterwinningen en het klimaatbestendig maken van de stad, onder andere door het vergroenen van de stad en reductie van hittestress. Maatregelen die niet alleen bijdragen aan een beter stedelijk waterbeheer, maar ook aan de ontwikkeling van de stad. Daarnaast is een belangrijk deel van het takenpakket gericht op het in stand houden van basisvoorzieningen (met name rioolvervangingen). Voor de langere termijn werkt de opdrachtgever met een Roadmap Water en geeft men invulling aan nieuwe vormen van governance.  Hierbij wordt er ook gekeken naar innovatieve en kosteneffectieve maatregelen.
Er is sprake van complexe opgaven en soms conflicterende belangen. Dat geldt maatschappelijk en politiek, als ook binnen de gemeentelijke organisatie. Een van de opgaven is om te zorgen voor een adequate uitvoering van het meerjaren programma Water. Jij als Programmaleider hebt daar een sturende rol in.
Jouw inzet wordt gevraagd bij het aansturen van projectmanagers binnen de sector Ruimtelijke Expertise zodat de projecten in de projectportefeuille op het gebied van Water en de verschillende grotere en kleinere projecten in de projectportefeuille op het gebied van Water geborgd worden, qua tijd, geld en vooraf afgesproken resultaten. Je borgt (als opdrachtgever) de uitrol van het programma, stuurt bij waar nodig en verantwoordt gevraagd en ongevraagd over de voortgang en de resultaten (planning, inhoud, financiën). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de totale inhoudelijke en financiële aspecten van het programma (en de verbinding met de andere programma’s) en de contacten hierover met bestuur, politiek en interne- en externe partijen.
 

Functie-eisen

Jouw profiel
Je hebt een WO-werk- en denkniveau en je beschikt over brede kennis van Water. De financiële component in dit programma is van groot belang, affiniteit met P&C is dan ook vereist. Je blinkt uit in bestuurlijke sensitiviteit en combineert dit met een grote mate van professionaliteit en zakelijkheid. Je bent in staat om de grote lijnen te bewaken en tegelijkertijd met “hands on “mentaliteit mee te werken aan de verdere professionalisering van het programma. Je bent een verbinder pur sang, die met daadkracht en slagvaardigheid bijdraagt aan de (her) structurering en borging van het Programma Water van de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Fulltime functie, in eerste instantie voor een periode van 4 maanden

Bedrijfsinformatie

Detachering

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Ronald Bosma via telefoonnummer 06-21556002

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.