Professionals Yacht Supply Chain Management & Procurement
Supply Chain Management & Procurement vacatures waarin jij het verschil kan maken
It's a beautiful thing when a career and a passion come together!

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9038177 | DEN HAAG | ZZP, Detachering | HBO | 36 uur | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Omschrijving van de opdracht:
1. Achtergrond
Binnen IenM is in 2014 het programma ‘DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren’ opgestart. Dit programma heeft onder meer als doel om het concept van DigiInkoop binnen IenM te implementeren. Het IenM programma houdt zich bezig met:
1) de digitale catalogusinkoop;
2) de verwerving van een geavanceerde inhuuroplossing (DigiInhuur) en
3) het verder optimaliseren van de E-factuurstromen.

Het uitgevraagde functieprofiel Senior inkoper DigiInhuur is een onderdeel van het project DigiInhuur.
Het project DigiInhuur wordt aangestuurd door de programmastuurgroep ‘DigiInhuur en E-factureren’. Gemandateerd opdrachtgever is de
programmamanager van het programma ‘DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren’.

Met DigiInhuur wordt een instrument verkregen dat een geavanceerde inhuurfunctionaliteit omvat waarmee de inhuurprocessen van IenM – inclusief die van Rijkswaterstaat – goed kunnen worden ondersteund. Het gaat hierbij om de Bestuurskern Inkoop Team Operationele inkoop ondersteuning van alle inhuur, dus ook voor de primaire taken van Rijkswaterstaat. Er komt één integrale inhuuroplossing die de functionaliteit bevat om het gehele inhuurproces integraal te ondersteunen. Het gaat dan onder meer om een inhuurmarktplaats (dynamisch aankoop systeem), de sourcing van kandidaten, contractering, dossiervorming van relevante documenten (CV, VOG, VAR, etc.),
urenverantwoording, declaraties en facturering. Ook de complexe tariefstructuren die het Rijk contractueel afgesproken heeft met uitzendbureaus worden ondersteund.

Het project moet leiden tot hét systeem dat het tijdig en efficiënt verwerken van de vele mutaties die eigen zijn aan het inhuurproces ondersteunt. Tevens biedt het systeem ondersteuning aan het elektronisch berichtenverkeer met onder meer uitzendbureaus conform de daarvoor geldende standaard. En het levert allerlei overzichten voor het management en voor de sturing van de dagelijkse operatie.
Op Rijksbreed niveau is er overeenstemming dat IenM de geavanceerde inhuuroplossing realiseert. Dit gebeurt in samenwerking met BZK ECO&P. Andere departementen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen aansluiten in dit traject. Het eindresultaat van het project DigiInhuur is de door IenM verworven generieke integrale inhuuroplossing voor het Rijk, die daarna als eerste zal worden geïmplementeerd bij IenM en bij BZK.

Het is noodzakelijk om de betreffende functie voor DigiInhuur in te vullen, teneinde als IenM succesvol tot een gunning van de DigiInhuur–oplossing te komen. Er is bij voorkeur behoefte aan een Senior inkoper die op de hoogte is van DigiInhuur en van de Rijksbrede impact van een generieke geavanceerde inhuuroplossing.
 

Functie-eisen

Functie-eisen:

• minimaal HBO denk- en werkniveau;
• aanvullende opleiding en/ of cursussen (NEVI-III, Prince II-Practitioner);

Taken en verantwoordelijkheden
De volgende producten horen bij ‘Inkoopadviseur DigiInhuur’:
• Opleveren van compleet set van de noodzakelijk geachte
aanbestedingsdocumenten;
• Een verantwoorde samenhang van aanbestedingsdocumenten;
• Gevraagde en ongevraagde adviezen over IT aanbesteding kwesties. Dat omvat: maatregelen voorstellen aangaande risico’s vanuit aanbestedingsperspectief;
• Ingebrachte kennis en ervaring van ICT aanbestedingen bij de Rijksoverheid;
• Een actueel dossier;
• Maandelijkse voortgangsrapportages aan projectleider over bij de producten horende werkzaamheden en over belangrijke project issues. 

Arbeidsvoorwaarden


Verwachte benodigde projectinzet:
Gedurende 7 maanden (1 maart 2017 t/m 30 september 2017) met maximaal 40
uur per week en totaal maximaal 950 uur (de laatste maanden minder uur per
week).

De uitvoering van de werkzaamheden vangt aan op 1 maart 2017 en zal op 30 september 2017 worden afgerond.
In het geval dat zich omvangrijke juridische procedures rondom de aanbesteding zich voordoen moet de mogelijkheid bestaan tot verlenging van het contract met maximaal 10 maanden. De opzegtermijn is 1 maand.

Bedrijfsinformatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Zeycan Baykal via telefoonnummer 06-10522325

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.