Engineering vacatures waarin jij het verschil kan maken
De beste professionals werken bij YACHT!

Beleidsmedewerker Omgevingswet

Gemeente in de regio Eindhoven

9034880 | REGIO EINDHOVEN | Detachering | WO | 16 uur | publicatiedatum 

Solliciteer

Over de functie

Doel
De nieuwe Omgevingswet  integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur). Als deze wet (naar verwachting) in 2019 in werking treedt wil onze opdrachtgever, een gemeente in Zuid-Oost Brabant, daar klaar voor zijn; zowel voor wat betreft de organisatie, het beleid, de regels, de processen als de taken en verantwoordelijkheden.

Onze vraag

  • Het op te leveren Plan van Aanpak geeft in gestructureerde stappen aan wat er in de jaren 2017 en 2018 moet gebeuren om optimaal voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
  • De opgave wordt aan de voorkant goed ingekaderd (wat wel/wat niet) en voorzichtig wordt de eerste ambitie op deze opgave verkend.
  • Het Plan van aanpak richt zich daarbij op alle partijen die te maken krijgen met de Omgevingswet: de medewerkers/vakafdelingen, het managementteam, het college, de gemeenteraad; maar wellicht ook inwoners en bedrijfsleven.
  • De digitalisering en ICT-kant van de implementatie-opgave krijgt in het Plan van aanpak bijzondere aandacht.
  • Het Plan van Aanpak gaat ook in op het vraagstuk wanneer er welke stappen gezet moeten worden ten behoeve van een goede communicatiestrategie (de basis voor een nog op te stellen communicatieplan);
  • Het plan van aanpak omvat tenslotte ook de opzet en invulling van een intern projectteam en projectorganisatie. Tevens geeft het een eerste inzicht in de met de implementatie gepaard gaande kosten alsook een eerste inzicht in structurele financiële consequenties  na invoering van de wet.
  • Waar mogelijk wordt aangesloten op regionale samenwerking (MRE, Stedelijk Gebied) op dit thema of subthema’s. Ook de rol van en samenwerking met partners moet worden verkend. Daarnaast worden ook nieuwe mogelijkheden voor intergemeentelijke en/of regionale samenwerking nader verkend.
  • Ook dient het proces afgestemd te worden op parallelle processen rondom bv interne doorontwikkeling van de organisatie als innovatieve netwerkgemeente, het nieuwe samenwerken, de invoering Kwaliteitscriteria e.d.

 

Functie-eisen

Onze opdrachtgever hecht er waarde aan dat de adviseur voor wat betreft zijn/haar aanpak een goed gevoel laat zien bij de aard, schaal en karakter van een kleine gemeentelijke organisatie. Voor 2019 dient voor alle betrokken partijen duidelijk te zijn wanneer en wat gaat veranderen en wat dat voor hen betekent.
 

Arbeidsvoorwaarden

Planning
Volgens de planning dient het plan van aanpak gereed te zijn in maart 2017 voor behandeling in het Managementteam en het college B&W. In het voorjaar 2017 zal de gemeenteraad op een raadsinformatie-avond voor de eerste keer uitvoerig over de Omgevingswet en het plan van aanpak worden geïnformeerd.

Bedrijfsinformatie

Voor meer informatie bel: Ronald Bosma, 06-21556002

Contactinformatie

Voor meer informatie neem je contact op met Ronald Bosma via telefoonnummer +31 0621556002

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Solliciteer

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.