Grote verschillen in drijfveren per vakgebied

Zoveel mensen, zoveel wensen. Wat zijn de verschillen tussen professionals als we kijken naar de diverse werkvelden waarbinnen zij actief zijn? Wat is werk dat ertoe doet voor een Finance professional? En verschilt dit van de visie hierop van een IT’er?

Grote verschillen in drijfveren

Het onderzoek laat grote verschillen zien tussen de drijfveren van de ondervraagde professionals. Professionals Marketing & Communications willen bijvoorbeeld dat hun ideeën en campagnes effect hebben op de maatschappij, terwijl Financials het verschil willen maken voor het bedrijf waar ze op dat moment werken. En zo zijn er meer verschillen die we hieronder kort de revue laten passeren.

Normen en waarden zijn bepalend voor IT’ers

Bij IT’ers speelt het ‘naar eigen normen en waarden kunnen werken’ een belangrijke rol in het gevoel werk te doen dat ertoe doet. Echter, op dit moment werkt nog niet de helft (41%) van de IT’ers bij een bedrijf waarvan de bedrijfsdoelen voldoende overeenkomst vertonen met de eigen idealen. Een interessant inzicht voor recruiters.

drijfveren IT


Engineers sterk gericht op innovatie

Engineers willen impact realiseren op het vakgebied. Denk daarbij aan technische innovaties en productverbetering. Zij willen uitdagend werk doen en daarbij waarde kunnen toevoegen aan het vakgebied. Dat laatste is voor hen de voornaamste drijfveer van ‘werk dat ertoe doet’. 62% van de Engineers kan deze behoefte goed vervullen in de huidige functie. Tevens beschouwt een gelijk aantal Engineers (62%) de huidige baan als voldoende uitdagend. Dit betekent dat voor ruim een derde van deze groep veelgevraagde professionals verbetering mogelijk is.

drijfveren Engineering


Financials willen het verschil maken voor de eigen organisatie

Finance professionals hebben het gevoel dat hun werk ertoe doet wanneer het werk voldoende appelleert aan de intrinsieke en sociale behoeften. Financials hebben vooral het gevoel dat hun werk ertoe doet wanneer zij verschil kunnen maken voor het bedrijf. Voor een Financial is het tegelijkertijd belangrijk dat deze bijdrage voldoende uitdaging biedt. Wanneer dit niet het geval is beschouwen Financials hun bijdrage minder snel als waardevol, ongeacht de impact van de bijdrage op het bedrijf. Deze professionals vinden het tevens belangrijk dat collega’s bevestigen dat zij zinvol werk verrichten. 

drijfveren financials


Professionals in sociale beroepen zoeken erkenning van naasten

Voor mensen werkzaam in sociaal georiënteerde functiegroepen -HRM en Sociaal domein- correleert ‘werk doen dat ertoe doet’ met de erkenning die men van hun naasten krijgt. Dit in tegenstelling tot de meer zakelijke functiegroepen, zoals Finance & Engineering, die erkenning van collega’s belangrijker achten. Dit laatste is overigens voor professionals in vrijwel alle vakgebieden belangrijk. Werk doen dat ertoe doet hangt sterk samen met gezien worden en erkenning krijgen. Een belangrijk inzicht voor managers.

Marketing en communicatie professionals zijn idealistisch

Voor Marketing en Communications professionals speelt de impact die zij kunnen hebben op de maatschappij een grote rol. Hun ideaal is om met de marketing en communicatie-inspanningen die zij verrichten daadwerkelijk iets te veranderen. Zingeving van het werk komt voor mensen in deze functiegroep met name tot stand door erkenning van externe partijen of personen. Daarnaast vinden deze professionals het uitbreiden van het persoonlijke netwerk belangrijk. Vakprijzen en netwerkevenementen zijn dan ook niet voor niets populair bij deze groep.