Flexibel werken stemt tevreden

Het onderzoek naar werk dat ertoe doet bracht aan het licht dat professionals die op flexibele basis werken vaker ervaren werk te doen ‘dat ertoe doet’ dan professionals die een vast dienstverband hebben. 

Wens en praktijk komen vaker overeen

De flexibel werkende professionals voelen meer uitdaging en zijn positiever gestemd over netwerkmogelijkheden. Ook geven zij vaker aan waarde toe te kunnen voegen aan het vakgebied waarbinnen zij actief zijn. Wat zij zoeken in werk en wat zij in de praktijk ervaren komen relatief vaak overeen. Dit is voor professionals in vaste dienst minder het geval. 

drijfveren flex vs. vast

Impact realiseren en netwerk opbouwen staan centraal

Voor professionals die op flexibele basis werken hangt de classificatie ‘werk dat ertoe doet’ sterk af van het al dan niet kunnen realiseren van impact, oftewel het verschil kunnen maken. Dit geldt zowel voor het vakgebied waarbinnen men actief is als voor het bedrijf waar men op dat moment werkt. 

Contact met interessante personen

Ook de mogelijkheid om een sterk netwerk op te bouwen wordt als bepalend aangeduid voor ‘werk dat ertoe doet’. Flexibel werkende professionals zijn immers sterk afhankelijk van een goed werkend netwerk om continuïteit van werk te kunnen waarborgen. Als zij door hun werk in contact komen met interessante personen dan wordt dat als zeer waardevol ervaren. Voor professionals in vaste dienst is het opbouwen van een netwerk in mindere mate belangrijk.

 

drijfveren flex vs. vast