Hoe is het om te werken als...

Kwaliteitsmedewerker Wmo via Yacht bij gemeente Rotterdam

Jolien Slager

Jolien Slager is kwaliteitsmedewerker voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en via Yacht gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam. De eerste maanden was ze indicatiesteller in het kader van de overgang van AWBZ naar Wmo. Nu werkt ze voor het jongerenloket Rotterdam.

Hoe groter de gemeente, hoe mooier de uitdaging

Jolien rondde in 2012 haar studie orthopedagogiek af, een masteropleiding aan de Universiteit Leiden. Inmiddels heeft ze acht jaar werkervaring opgebouwd. Ze was werkzaam bij de gemeente Middelburg toen ze door een recruiter van Yacht werd benaderd voor de vacature in Rotterdam. Ze werkt er nu een jaar. “Ik werk met een zware doelgroep. Mensen die beschermd wonen of die acute maatschappelijke opvang nodig hebben omdat ze dak- en/of thuisloos zijn. De problematieken binnen de doelgroep zijn uiteenlopend, jongeren met psychosociale problemen, zwakbegaafdheid of psychiatrische problemen. Bij die doelgroep ligt mijn passie.”

Ik werk met een zware doelgroep. Mensen die beschermd wonen of die acute maatschappelijke opvang nodig hebben omdat ze dak- en/of thuisloos zijn.

“In de gemeente Middelburg hield ik me deels bezig met de indicatie van medische voorzieningen. In Rotterdam startte ik als indicatiesteller, maar omdat de doelgroep groter is kan ik hier nu precies doen waarvoor ik ben opgeleid. Als kwaliteitsmedewerker toets ik de complexe casuïstiek en handel ik alle bezwaarzaken af. Ook richt ik me op de inregeling van werkprocessen en de implementatie van projecten in het team. Voor de tien teamleden heb ik een coachende rol. Tot slot rapporteer ik trends aan het MT en adviseer ik hoe we onze dienstverlening daarop kunnen afstemmen.”

Ik ben van de flexgeneratie en dat ervaar ik niet als een nadeel. Ik had nooit in Rotterdam kunnen werken als Yacht er niet was geweest.

Yacht biedt professionals een kijkje in veel verschillende keukens. “Er zijn mensen die een tijdelijk contract of een eenmalige opdracht ervaren als onzekerheid. Ik ben juist van de flexgeneratie; van werkplek tot contract, alles is flex! Ik heb nog nooit een vast contract gehad en ben altijd aan het werk geweest, zonder tussenpozen. Die afwisseling vind ik juist leuk.”

Afdelingshoofd Jongerenloket Rotterdam, Claudia Toet:

“Bij het Jongerenloket kunnen Rotterdamse jongeren van 16 tot en met 26 jaar terecht als ze er alleen niet meer uitkomen. Bijvoorbeeld als naar school gaan of werk vinden lastig is, ze geen vaste plek hebben om te wonen of niet genoeg geld om goed van te leven. Een coach bespreekt samen met de jongere wat deze kan doen om aan zijn toekomst te werken. De talenten van de jongere staan hierbij voorop!”