Veelgestelde vragen perspectiefverklaring

Veelgestelde vragen perspectiefverklaring

Hieronder tref je een overzicht van de veelgestelde vragen over de perspectiefverklaring.

 

Waarom de perspectiefverklaring?

Medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst komen vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven omdat zij uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. De Randstad Groep (Randstad, Tempo-Team en Yacht), Obvion en Vereniging Eigen Huis hebben de gezamenlijke overtuiging dat het voor het verstrekken van een hypothecaire lening ook van belang is om naar het perspectief van een medewerker te kijken. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Daaruit kun je immers opmaken of iemand in de toekomst in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn hypothecaire verplichtingen kan nakomen.

Waarom is Yacht hierbij betrokken?

Yacht vindt het belangrijk dat medewerkers met een flexibel contract eenvoudiger een hypotheek kunnen krijgen.

 

Wat staat er in de perspectiefverklaring?

In de perspectiefverklaring van Yacht is opgenomen dat er van de desbetreffende medewerker met een flexibele arbeidsovereenkomst redelijkerwijs te verwachten is dat deze gegeven de genoten opleiding, de werkervaring, competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie, in staat zal zijn om bestendige inkomsten uit arbeid te verwerven op tenminste het actuele inkomensniveau.

Wat kun je met een perspectiefverklaring?

Het verkrijgen van een hypotheek wordt door de perspectiefverklaring toegankelijker voor medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst.  Met de perspectiefverklaring van Yacht kun je je wenden tot alle hypotheekadviseurs in Nederland die vervolgens op de gebruikelijke wijze onderzoekt welke hypotheek haalbaar en verantwoord is. Je wordt hierbij net zo behandeld als iemand met een werkgeversverklaring of een intentieverklaring. Met de perspectiefverklaring kun je bij negen grote banken in Nederland een hypotheek aanvragen: ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank en SNS.

Waarin verschilt een perspectiefverklaring van een werkgeversverklaring of een intentieverklaring?

Bij de werkgeversverklaring en intentieverklaring wordt er gekeken naar iemands huidige of toekomstige contract: de medewerker heeft nu of binnenkort een vast contract en is daarmee in staat zijn hypothecaire verplichtingen na te komen. Bij de perspectiefverklaring van Yacht wordt er naast het contract gekeken naar de opleiding, de werkervaring, de competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie om na te gaan of iemand ook in de toekomst in eigen welvaart en welzijn kan voorzien.

vervangt de perspectiefverklaring de werkgeversverklaring?

Nee. Nadat de perspectiefverklaring is afgegeven en de medewerker wil definitief een hypotheek aangaan, dan ontvang je van de hypotheekverstrekker ook nog een werkgeversverklaring. Deze zal Yacht moeten invullen en ondertekenen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een perspectiefverklaring?

  • om in aanmerking te komen voor een perspectiefverklaring van Yacht, moet je op dit moment tenminste één jaar beoordeelbare werkervaring hebben bij Yacht
  • je moet serieus op zoek zijn naar een huis
  • je moet twee referenties overleggen
  • je werkervaringen en opleidingen staan volledig in Mijn Yacht (werkervaring is per maand gespecificeerd en zonder hiaten)
  • je hebt een actueel cv geüpload in Mijn Yacht
  • je kunt je diploma’s overleggen als daarom gevraagd wordt
  • je moet bereid zijn om een persoonlijkheidstest te doen.

Mensen met een tijdelijk contract kunnen nu toch ook al een hypotheek krijgen?

Dat kan als uit de aanvrager zijn inkomen van de laatste drie jaar overlegt en als daaruit blijkt dat het inkomen van het laatste jaar niet lager is dan het gemiddelde inkomen over drie jaar. Er wordt alleen maar teruggekeken; perspectief en kansen op de arbeidsmarkt worden niet of nauwelijks meegewogen. De perspectiefverklaring wil dat veranderen.

Waar kan ik terecht met mijn perspectiefverklaring?

Je kunt met jouw perspectiefverklaring terecht bij alle hypotheekadviseurs in Nederland en negen Nederlandse Banken. De deelnemende banken zijn: ABN AMRO, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING, Obvion, Rabobank, RegioBank en SNS.

Is Nationale Hypotheekgarantie (NHG) van toepassing?

Ja, de NHG is van toepassing op hypotheken die met een perspectiefverklaring worden verstrekt. Als je een hypotheek met NHG niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, kun je een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Hoe lang is de perspectiefverklaring geldig?

Deze is 6 maanden na uitgifte geldig (voorwaarde voor gebruik is dat de medewerker op dat moment in dienst is van Yacht).